Zaprimanje zahtjeva za isplatu rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za 2022. godinu do 15. srpnja 2022.

Poljoprivreda