Započela provedba Pilot projekta za podršku izrade ARKOD+(plus) i CROLIS LU inicijalnog sloja

Poljoprivreda