Vaučerima za obrazovanje Ministarstvo rada planira popraviti konkurentnost na tržištu rada za 30 tisuća građana