U okviru projekta BOND 2 savjetovanje o pravilima za državne potpore