Suradnjom regionalnih koordinatora Zadra Nove i CTR-a do budućih projekata iz INTERREG IPA CBC programa