Savjetovanje za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice

Aktualnosti, Poljoprivreda