Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Javnopravna tijela