Prezentacije sa radionice za potencijalne korisnike intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – održano 27.11.2023.

Poljoprivreda