Povećana financijska sredstva za preradu na 462 milijuna kuna

Poljoprivreda