Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za PLAN RAZVOJA BPŽ