Otvoreni Pozivi u okviru Međusektorskog potprograma Kreativne Europe za 2023.