Osnovano je Partnersko vijeće Brodsko-posavske županije

Aktualnosti