Objavljeni izmijenjeni predlošci za tipove operacija 6.1.1 i 6.3.1

Poljoprivreda