Objavljena uputa za korisnike tipa operacije 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama

Poljoprivreda