Objavljena 1. izmjena natječaja za provedbu tipa operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć« za nove LAG-ove/lokalne inicijative

Poljoprivreda