Objavljen Otvoreni poziv za nadoknadu javnih rashoda za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa