Objavljen Natječaj za provedbu tipa operacije 19.1.1 “Pripremna pomoć” za nove LAG-ove/lokalne inicijative

Aktualnosti