OBJAVLJEN INDIKATIVNI PLAN OBJAVE POZIVA ZA: OSNOVNE ŠKOLE I/ILI OSNIVAČE OSNOVIH ŠKOLA, OSNIVAČE VRTIĆA, VISOKA UČILIŠTA, STUDENTSKE DOMOVE/CENTRE

Aktualnosti