Obavijest korisnicima potpora o postupanju u slučaju nastanka više sile i izvanrednih okolnosti

Poljoprivreda