Novim LAG-ovima odobrena sredstva za pripremnu pomoć u cilju njihovog odobrenja u okviru SP ZPP 2023. – 2027.

Poljoprivreda