natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«, tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Poljoprivreda