Natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«, tipa operacije 4.1.1. » »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva

Poljoprivreda