Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola