Najava Programa akceleracije – „Regionalni konzorcij za potporu razvoja novih usluga i proizvoda“ odabran za provoditelja Programa akceleracije