Najava informativnih radionica za tipove operacija 6.3.1. i 6.1.1.

Poljoprivreda