Na raspolaganju su sredstva Ureda EU za intelektualno vlasništvo za MSP-ove