Informiranje na temu “Planiranje EU projekata u proračunu JLP(R)S”