HBOR preuzima 90% rizika povrata odobrenog kredita za likvidnost i subvencionira trošak premije

Aktualnosti