Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
05/07/2016

Odobrena sredstva za energetsku obnovu za 5 škola s područja Brodsko-posavske županije

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, prvog srpnja  ove godine potpisano je pet odluka o financiranju energetske obnove odgojno-obrazovih ustanova s područja Brodsko-posavske županije.

Radi se o školama: Osnovna škole "Dr. Stjepan Ilijašević"  iz Oriovaca,...

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, prvog srpnja  ove godine potpisano je pet odluka o financiranju energetske obnove odgojno-obrazovih ustanova s područja Brodsko-posavske županije.

Radi se o školama: Osnovna škole "Dr. Stjepan Ilijašević"  iz Oriovaca, Osnovne škole "Ivan Meštrović" iz Vrpolja, Osnovne škole "Sikirevci" iz Sikirevaca, škole "Baćin Dol " koja je Područna škola Osnovne škole "Matija Gubec" iz Cernika kao i  Gimnazije "Matija Mesić" iz Slavonskog Broda.

Ovim projektima energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije predviđene su uštede energije i smanjenje emisija CO2 od 20% do 80%, i to kroz provođenje mjera za povećanje toplinske zaštite ovojnice, strojarskih i elektrotehničkih mjera te uvođenjem obnovljivih izvora energije.

Valja napomenuti da je nositelj spomenutih projekata Brodsko-posavska županija, koja je prioritetne projekte odredila godišnjim planom energetske učinkovitosti za 2016. godinu, te ih prijavila na natječaje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u sklopu pilot projekta energetske obnove zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Radove energetske obnove spomenutih škola, u iznosu od 9,3 milijuna kuna sufinancirati će Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će se ostatak u iznosu blizu 5,4 milijuna kuna finacirati iz decentraliziranih sredstava Proračuna Brodsko-posavske županije.

Veliko je to priznanje i projektnom timu koji je radio na pripremi spomenutih projekata pod vodstvom zamjenice župana Dunje Magaš i u sastavu: Katica Bošnjaković, Ivana Jelić (CTR d.o.o.), Darko Bošnjak (CTR d.o.o.), Anica Vukašinović i Zrinka Garić.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
01/07/2016 Poduzetništvo

Malim i srednjim poduzetnicima osigurano gotovo 1,2 milijardi kuna iz fondova EU

Potpisan je Sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO-a), za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Ovim Sporazumom malim i srednjim poduzetnicima po...

Potpisan je Sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO-a), za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Ovim Sporazumom malim i srednjim poduzetnicima po prvi puta je u Hrvatskoj omogućen pristup europskim strukturnim i investicijskim fondovima kroz financijske instrumente.

Svečanom potpisivanju prisustvovali su ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić, ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat i predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a Vjeran Vrbanec.

Poduzetnicima će se kroz ovu reformu omogućiti dobivanje povoljnijih jamstava, mikro i mali zajmovi, individualna i portfeljna jamstva te subvencija kamatne stope.

Kroz četiri nova financijska  proizvoda („Mikro krediti“, „Mali krediti“, „Ograničena portfeljna jamstva“ i „Pojedinačna jamstva“) koja će provoditi HAMAG-BICRO, malim i srednjim poduzetnicima osigurano je gotovo 1,2 milijarde kuna.

Više informacija na linku  http://www.hamagbicro.hr/kroz-nove-financijske-instrumente-osigurano-gotovo-12-milijardi-kuna-iz-fondova-eu/

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
30/06/2016

'Winning the Game' - Razmjena mladih

Europski Dom Slavonski Brod organizirao je razmjenu mladih pod naslovom „Winning the Game!“. Sudionici razmjene bili su mladi ljudi iz 9 europskih zemalja – Španjolska, Makedonija, Bugarska, Slovačka, Češka, Poljska, Bosna i Hercegovina, Turska i Hrvatska. Svaka zemlja poslala je tim od 5 sudionika.

Ova razmjena okupila je mlade ljude s ciljem...

Europski Dom Slavonski Brod organizirao je razmjenu mladih pod naslovom „Winning the Game!“. Sudionici razmjene bili su mladi ljudi iz 9 europskih zemalja – Španjolska, Makedonija, Bugarska, Slovačka, Češka, Poljska, Bosna i Hercegovina, Turska i Hrvatska. Svaka zemlja poslala je tim od 5 sudionika.

Ova razmjena okupila je mlade ljude s ciljem upoznavanja s mogućnostima za pronalaženje posla unutar EU, poticanja poduzetničkog načina razmišljanja, stjecanja vještina potrebnih za svakodnevni rad (tzv. „soft skills“), a sve u svrhu njihovog pronalaženja sebe odnosno posla kojim se žele baviti. Paralelno s glavnim ciljevima, mladi su sudjelujući u ovom projektu imali prilike upoznati različite kulture i tradicije ostalih zemalja te na taj način smanjiti predrasude i naučiti raditi u interkulturalnom okruženju.

Posjet CTR-Razvojnoj agenciji BPŽ bio je organiziran u sklopu jednog od projektnih zadataka – jedna od grupa dobila je zadatak na temu „Youth unemployment and EU opportunities“ te su za zadatak imali istražiti stanje nezaposlenih mladih u Slavonskom Brodu i mogućnosti Europske Unije koje im se nude.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
21/06/2016

eSavjetovanja: Nacrt Pravilnika o provedbi mjere 16 „Suradnja“iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere 16 „Suradnja“, podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, podmjere 16.2. „Potpora za pilot-projekte te za razvoj novih proizvoda, praksi, postupaka i...

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere 16 „Suradnja“, podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, podmjere 16.2. „Potpora za pilot-projekte te za razvoj novih proizvoda, praksi, postupaka i tehnologija“ i podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013) i odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.).

Savjetovanje je otvoreno do: 08.07.2016.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3507

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
20/06/2016

Novo eSavjetovanje na temu: Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2021. Godine

Opis savjetovanja: „Radna skupina za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, sastavljena od predstavnika nadležnih tijela javne vlasti i predstavnika nevladinih organizacija, izradila je nacrte novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2021. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu...

Opis savjetovanja: „Radna skupina za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, sastavljena od predstavnika nadležnih tijela javne vlasti i predstavnika nevladinih organizacija, izradila je nacrte novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2021. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije je strateški dokument kojim Vlada Republike Hrvatske, na temelju analize stanja, postavlja prioritete, predlaže ciljeve te usmjerava svoje napore prema izgradnji cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj za razdoblje od šest godina. Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije predstavlja operativni dokument kojim će se utvrditi mjere za realizaciju ciljeva iz Nacionalnog plana za prvo razdoblje njegovog važenja, nakon čega će se izraditi novi operativni dokument u svrhu realizacije onih ciljeva iz Nacionalnog plana koji nisu obuhvaćeni ovim Akcijskim planom. Radna skupina je u svoj rad uključila predstavnike nevladinih organizacija te konzultirala socijalne partnere, a ovim putem, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kao koordinator Radne skupine, poziva zainteresirane strane da se uključe u postupak savjetovanja.“

 Savjetovanje je otvoreno do: 1.7.2016.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3503

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
17/06/2016

Novo e-Savjetovanje na temu: Savjetovanje s javnošću za Konačni prijedlog zakona o izmjeni zakona o udrugama

Opis savjetovanja: Ministarstvo uprave otvara internetsko savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o udrugama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Razlozi za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku, sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13), temelje se na reformskoj...

Opis savjetovanja: Ministarstvo uprave otvara internetsko savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o udrugama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Razlozi za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku, sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13), temelje se na reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata iz poslovne prakse, odnosno provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 4. svibnja 2016. godine, kojim je utvrđena obveza izrade odgovarajuće izmjene propisa kojima će se ukinuti obveza upotrebe pečata. Budući da je u članku 13. stavku 3. podstavku 3. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14) propisano da statut udruge sadržava i odredbe o izgledu pečata, predlaže se donošenje ovoga Zakona, odnosno brisanje navedene odredbe. Reformska mjera ukidanja upotrebe pečata iz poslovne prakse provodi se u cilju modernizacije poslovnih procesa i poboljšanja usluga tijela državne uprave prema građanima, uz istodobno podupiranje gospodarstva kroz operacionalizaciju stvaranja jednostavnijeg poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2016.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3498

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200