Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
15/02/2016 Poduzetništvo

Info dan HBOR-a u Slavonskom Brodu, srijeda 17.02.2016.

Izvor: http://www.hbor.hr/

HBOR Područni ured za Slavoniju i Baranju u suradnji sa ŽK Slavonski Brod organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljem Područnog ureda Borisom Čagaljem, koji će se održati u prostorijama ŽK Slavonski Brod, Matije Mesića 9, u srijedu 17.2.2016. godine u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Svi...

HBOR Područni ured za Slavoniju i Baranju u suradnji sa ŽK Slavonski Brod organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljem Područnog ureda Borisom Čagaljem, koji će se održati u prostorijama ŽK Slavonski Brod, Matije Mesića 9, u srijedu 17.2.2016. godine u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a na tel. 035/448 583 ili na e-mail: mbalen@hgk.hr

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
15/02/2016 Ljudski potencijali

Raspored predstavljanja natječaja LOKOVEZ

Izvor: http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/

Zaklada Slagalica pokreće program dodjele financijskih podrški pod nazivom „LokoVez“ koji ima za cilj riješiti konkretan problem u lokalnoj zajednici, uključiti i povezati građane te umrežiti poslovni i civilni sektor. Namijenjen je isključivo udrugama s područja Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i...

Zaklada Slagalica pokreće program dodjele financijskih podrški pod nazivom „LokoVez“ koji ima za cilj riješiti konkretan problem u lokalnoj zajednici, uključiti i povezati građane te umrežiti poslovni i civilni sektor. Namijenjen je isključivo udrugama s područja Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke županije.

Predstavljanja modela dodjele financijskih podrški Zaklada Slagalica će održati:

17.2.2016. Orahovica od 9-11 sati, Vijećnica Gradskog muzeja
Trg plemenitih Mihanovića 1, Orahovica

17.2.2016. Požega od 14-16 sati, mala dvorana Hrvatske gospodarske komore - Županijska komora Požega
Vukovarska 6, Požega

18.2.2016. Virovitica od 12-13,30 sati, Velika vijećnica Virovitičko-podravske županije 
Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica

18.2.2016. Slatina od 14-16 sati, Gradska vijećnica Grada Slatine
Trg Sv. Josipa 10, Slatina

19.2.2016. Pleternica od 12-14 sati, dvorana Poduzetničkog inkubatora (PLINK)
Ante Starčevića 35, Pleternica

Predviđeno vrijeme trajanja predstavljanja je do 2 sata.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
12/02/2016 Programi unije

Indikativni plan poziva iz programa LIFE za 2016. godinu

Izvor: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning16

Na službenoj web stranici programa Europske unije namijenjenog financiranju projekata zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena - programa LIFE, objavljen je indikativni plan rokova za prijavu na pozive u 2016. godini. Stoga potencijalni prijavitelji mogu krenuti u pripremu projekata i planirati prijavu istih. Uz rokove za...

Na službenoj web stranici programa Europske unije namijenjenog financiranju projekata zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena - programa LIFE, objavljen je indikativni plan rokova za prijavu na pozive u 2016. godini. Stoga potencijalni prijavitelji mogu krenuti u pripremu projekata i planirati prijavu istih. Uz rokove za prijavu, objavljena su i indikativna sredstva namijenjena za ulaganja unutar pojedinog područja.

Službena objava poziva iz ovog programa očekuje se u svibnju.

Rokovi za prijavu prema kategorijama ulaganja možete preuzeti ispod.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
12/02/2016

Brodska posavina d.d. provodi projekt 'Optimizacija poslovnih procesa putem IKT rješenja'

Brodska posavina d.d. za vodnogospodarsku djelatnost iz Slavonskog Broda je tvrtka koja posluje više od 95 godina na područjima brodskog posavlja i Slavonije, s osnovnom djelatnošću:

 • Izgradnja i održavanje regulacijskih i zaštitnih građevina (savski obrambeni nasipi, obaloutvrde, složeniji...

Brodska posavina d.d. za vodnogospodarsku djelatnost iz Slavonskog Broda je tvrtka koja posluje više od 95 godina na područjima brodskog posavlja i Slavonije, s osnovnom djelatnošću:

 • Izgradnja i održavanje regulacijskih i zaštitnih građevina (savski obrambeni nasipi, obaloutvrde, složeniji hidrotehnički objekti, obodni kanali, retencije, akumulacije, građevine za zaštitu od erozija i bujica, cijevni i pločasti propusti
 • Izgradnja i održavanje vodnih građevina za navodnjavanje i odvodnju, tehnički radovi provođenja obrane od poplave, vađenje šljunka i pijeska, prijevoz unutrašnjim plovnim putovima te druge djelatnosti na unutrašnjim plovnim putovima
 • Izvođenje radova iz područja niskogradnje (vodovodi, kanalizacije, plinovodi, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, ceste, mostovi, izgradnja i sanacije odlagališta otpada i sl.)
 • Projektiranje, geodezija i nadzor u području hidrotehničkih objekata te projektima niskogradnje
 • Energetsko certificiranje zgrada

S obzirom na sve veću složenost projekata te njihovu zahtjevnost u izvedbi i praćenju, te činjenicu da je sve više projekata iz našeg djelokruga rada sufinancirano iz europskih fondova, tako se i pred izvođače postavljaju sve kompleksniji zahtjevi u smislu pripreme natječajne dokumentacije, kvalitete izvođenja te praćenje realizacije projekata. Također činjenica da smo počeli izvoditi radove i diljem Republike Hrvatske (trenutna gradilišta su od Poreča do Vukovara), nameće potrebu za kvalitetnijim planiranjem i praćenjem gradilišta koja su dislocirana od sjedišta u Slavonskom Brodu.

Kako bi se što kvalitetnije pripremili za ove zahtjeve, tijekom 2014. godine počeli smo pripremu dokumentacije (izrada projekta) kako bi podigli razinu naše informatičke infrastrukture (hardver i softver) te podigli razinu informatičke pismenosti naših zaposlenika.

Projekt smo kandidirali na raspisani natječaj OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST 2007 – 2013 - PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POBOLJŠANJE POSLOVNIH PROCESA. Ovaj projekt sufinancira Europska unija iz Europskog programa za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta je 597.112,40 kn, od čega su odobrena bespovratna sredstva u visini od 447.834,30 kn. Sredinom 2015. godine počeli smo s realizacijom projekta.

Ovih dana projekt smo priveli kraju te danas u odnosu na samo nekoliko mjeseci ranije imamo:

 • Novi server s mogućnošću umrežavanja/pristupa sa svih lokacija na kojima radimo uključujući i gradilišta
 • Ukupno 25 novih računala (uključujući i prijenosna) s operativnim sustavom i osnovnim softverom za uredsko poslovanje
 • Ukupno 10 novih pisača raznih namjena i karakteristika primjerenih pojedinim organizacijskim jedinicama te ploter
 • Specijalističke softvere za poslove projektiranja (ArmCAD, Tower, AutoCAD 2016 s nadogradnjama - Aquatera i Platea)
 • Specijalistički softver za izradu kalkulacija i ponuda, planiranje i praćenje realizacije gradilišta, skladišno poslovanje te upravljanje resursima i internu komunikaciju
 • Osposobljeno preko 20 zaposlenika tvrtke za korištenje novih softvera

Cijeli projekt smo proveli znanjem i trudom vlastitog projektnog tima uz savjetodavne usluge stručnjaka CTR-a - Razvojne agencije Brodsko-posavske županije.

Kako je samim projektom predviđeno, sada nam slijedi svakodnevno dokazivanje na poslovnom planu te ugovaranje i realizacija ugovorenih projekata, a sve u svrhu dostizanja postavljenih nam ciljeve:

 • poboljšanje produktivnosti u realizaciji projekata,
 • bolja kontrola i nadzor troškova,
 • nuđenje novih usluga i proizvoda,
 • povećanje zapošljavanja
 • izlazak na inozemna tržišta.

U današnje vrijeme podizanje konkurentske sposobnosti tvrtki nužan je preduvjet opstanka na tržištu te tek jedan od uvjeta razvoja.

Uvjereni smo da smo realizacijom ovog projekta napravili korak u stvaranja pretpostavki za savladavanje novih poslovnih izazova koji nas očekuju te smo već počeli s pripremama za neke nove slične projekte.

Izvor: Ured Brodska posavina d.d.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
10/02/2016 Teritorijalna suradnja

Program transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014. - 2020. promiče suradnju i razmjenu iskustava među partnerima. U programu sudjeluje osam država jadransko-jonskog područja.

Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 119 milijuna eura (ERDF+IPA+co-financing) za transnacionalnu suradnju s ciljem poticanja europskih integracija kroz korištenje bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora, te povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području. Projekti će se sufinancirati u...

Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 119 milijuna eura (ERDF+IPA+co-financing) za transnacionalnu suradnju s ciljem poticanja europskih integracija kroz korištenje bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora, te povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području. Projekti će se sufinancirati u području inovacija, očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, suradnje u području prometa i upravljanja Jadransko-jonskom strategijom.

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je od 1. veljače 2016. do 25. ožujka 2016.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa zajedničkim tajništvom Programa, organizira info danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pripreme za prijavu na prvi poziv.

Radionica će se održati 19. veljače 2016. s početkom u 9.30h u Hotelu International (Miramarska cesta 24, Zagreb).

Sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti popunjavanjem PRIJAVNOG OBRASCA.

Detaljan raspored navedene radionice možete preuzeti ispod.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
10/02/2016 Teritorijalna suradnja

Zajedničko tajništvo Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. u veljači 2016. godine organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/

Zajedničko tajništvo Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. u veljači 2016. godine organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje. Teme radionica:

 • prezentacija otvorenog javnog poziva i natječajne dokumentacije,
 • prihvatljivost troškova,
 • informiranje i obavještavanje,
 • ...

Zajedničko tajništvo Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. u veljači 2016. godine organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje. Teme radionica:

 • prezentacija otvorenog javnog poziva i natječajne dokumentacije,
 • prihvatljivost troškova,
 • informiranje i obavještavanje,
 • elektronički sustav za praćenje – eMS.

Prva informativna radionica će biti održana 17.2.2016. u Rogaškoj Slatini., a pozivnicu možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Pozivnica Rogaška Slatina.

Kako bi mogli pristupiti radionici potrebno je ispuniti obrazac na sljedećoj poveznici: PRIJAVA ROGAČKA SLATINA.

 

Druga informativna radionica će biti održana 22.2.2016. u Opatiji., a pozivnicu možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Pozivnica Opatija.

Kako bi mogli pristupiti radionici potrebno je ispuniti obrazac na sljedećoj poveznici: PRIJAVA OPATIJA.

 

Važno je napomenuti da je broj mjesta ograničen te da se ista osoba može prijaviti samo na jednu radionicu. Za sudjelovanje na radionici mogu se prijaviti najviše dvije osobe iz iste organizacije. Obje radionice će imati jednaki sadržaj i biti će provedene na način da mogu prisustvovati prijavitelji iz obiju država jer će biti osigurano simultano prevođenje.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200