Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
24/10/2017

Potpisani ugovori za energetsku obnovu školskih objekata na području županije vrijedni 27 milijuna kuna

Ove projekte zajednički provode Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Fond i Brodsko- posavska županija

Danas su u velikoj vijećnici Brodsko- posavske županije potpisani ugovori za energetsku obnovu školskih objekata. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrili su Brodsko-posavskoj županiji 27 milijuna kuna za energetsku obnovu školskih objekata. Sredstva su odobrena za osnovne škole ,,Ivan...

Danas su u velikoj vijećnici Brodsko- posavske županije potpisani ugovori za energetsku obnovu školskih objekata. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrili su Brodsko-posavskoj županiji 27 milijuna kuna za energetsku obnovu školskih objekata. Sredstva su odobrena za osnovne škole ,,Ivan Filipović" Velika Kopanica, ,,Mato Lovrak" Nova Gradiška, ,,Josip Kozarac" Slavonski Šamac, ,,M.A. Reljiković'' Bebrina, ,,A.Starčević" Rešetari, ,,Ivan Goran Kovačić" iz Starog Petrovog Sela, osnovne škole iz Okučana i Oprisavaca te Srednju školu ,,Antun Matija Reljković" iz Slavonskog Broda. 

„Ove projekte zajednički provode Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Fond i Brodsko- posavska županija. Ukupno je prema rezultatima poziva za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u odgojno-obrazovnim  ustanovama prihvaćeno 223 projekta za koje je odobreno 348 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Fond je jedinicama regionalne i lokalne samouprave pomagao u pripremi dokumentacije, što je bio zahtjevan posao, no to se u konačnici pokazalo kao odličan model koji je rezultirao s 96% prolaznošću“, istaknuo je Tomislav Ilić iz Fonda za zaštitu okoliša .

„Zajedno s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas potpisujemo ugovor vrijedan 27 milijuna kuna, od čega je 15 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Fonda za koheziju i konkurentnost. S jedne strane postižemo uštedu energije, jer se uglavnom radi o vanjskoj ovojnici škole, a u srednjoj školi u Slavonskom Brodu radi se o obnovi kotlovnice. Sredstva koja su naš udio, možemo kandidirati prema ministarstvu da i ona budu dio europskog novca, što će na kraju dovesti do toga da sve škole obnovimo europskim sredstvima. Da bi do toga došlo, morali smo kandidirati dobre projekte i ostvariti dobru suradnju s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zahvala ide ministru Štromaru, kao i ministru Kuščeviću za vrijeme čijeg smo mandata i kandidirali projekte te svakako zamjenici ministra Dunji Magaš. Veliki obol projektima dali su i ravnatelji škola“, rekao je župan Danijel Marušić.

Tehničku pomoć pri realizaciji projekata osigurao je CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
20/10/2017

Održana uvodna konferencija projekta Eureka - Rad s darovitom djecom

Riječ je o projektu vrijednom 966.017,85 kuna, financiranom iz Operativnog programa učinkovitosti ljudskih potencijala.

Danas je velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održana Uvodna konferencija projekta „EUREKA - Rad s darovitom djecom“. Riječ je o projektu vrijednom 966.017,85 kuna, financiranom iz Operativnog programa učinkovitosti ljudskih potencijala.

Tehničku podršku projektu pružio je CTR – razvojna agencija Brodsko-posavske županije, a osim...

Danas je velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održana Uvodna konferencija projekta „EUREKA - Rad s darovitom djecom“. Riječ je o projektu vrijednom 966.017,85 kuna, financiranom iz Operativnog programa učinkovitosti ljudskih potencijala.

Tehničku podršku projektu pružio je CTR – razvojna agencija Brodsko-posavske županije, a osim Brodsko-posavske županije koja je nositelj projekta, kao partneri se pojavljuje i šest srednjih i četiri osnovne škole s područja županije i to: Gimnazija Matija Mesić, Gimnazija Nova Gradiška, Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti, Srednja medicinska škola, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, Tehnička škola, Osnovna škola Ivan Filipović, Osnovna škola Mato Lovrak, Osnovna škola Vjekoslav Klaić, Osnovna škola Ivan Meštrović, a kao partner na projektu pojavljuje se i slavonskobrodska tvrtka Infolink d.o.o..

Rad s darovitom djecom uspješno rješava sistematsko identificiranje i individualizirani rad s darovitom djecom. Odabirom učenika i odgojno obrazovnih djelatnika u 10 osnovnih i srednjih škola BPŽ i nastavkom aktivnosti iz prijašnjih projekata slične tematike (STEM genijalci) ojačat će se kapaciteti projektnih partnera za prepoznavanje i rad s darovitim učenicima u STEM i ICT područjima znanosti (preduvjet za njihov daljnji akademski razvoj).

Provedbom ovog projekta, učenici osnovnih i srednjih škola s područja županije daroviti u STEM područjima znanosti moći će sa svojim profesorima i nastavnicima prolaziti prilagođene programe koji će poticati njihovu kreativnost i napredno znanje u pojedinim poljima STEM-a. Također, zainteresirane profesore će se educirati u modernim metodama rada s darovitom djecom i načinima kako njihov potencijal oploditi i potaknuti na daljnji rad i specijalizaciju u njihovim poljima nadarenosti. Daroviti učenici posjetit će i sudjelovati u radu značajnih domaćih znanstvenih, istraživačkih, zdravstvenih i poslovnih institucija gdje će steći dragocjeno iskustvo i znanje te uvid u njihove potencijalne buduće karijere.
Projekt će obuhvatiti 120 darovite djece, što je otprilike 2,4% ukupnog broja učenika, što odgovara statističkoj procjeni Ministarstva znanosti i obrazovanja. Projekt će se provoditi tijekom 12 mjeseci.

"Brodsko-posavska županija nastoji u svim segmentima stvarati preduvjete za ostanak mladih u našoj županiji. To nam je prioritet na kojem ustrajemo, a činimo to kroz kontinuirano poboljšavanje školske infrastrukture, stipendiranje darovitih studenata i deficitarnih zanimanja u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i sufinanciranje prijevoza učenika. Upravo zbog činjenice da je školski sustav u većoj mjeri okrenut na rješavanje problema s problematičnim učenicima ne pridaje se dovoljno pažnje darovitim pojedincima. Da ispravimo ovu „nepravdu“ pokrenuli smo blizu milijun kuna vrijedan projekt „Eureka“ zajedno s nekim srednjim i osnovnim školama s područja županije kao partnerima, a njime će se omogućiti otkrivanje potencijalno darovite djece te njihovo dodatno educiranje u STEM i ICT poljima znanosti. To ćemo činiti kroz primjenu metode „učenik u centru pažnje“ i dodatnim educiranjem nastavnog kadra za rad s darovitim učenicima. Na taj način, usmjeravanjem učenika u ranim obrazovnim fazama stvaramo kvalitetan i kompetentan znanstveni kadar što će im uvelike biti od pomoći u daljnjem obrazovanju i pronalaženju posla“, rekao je Danijel Marušić, župan brodsko-posavski župan.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
16/10/2017

Participativni proces izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Za oblikovanje vizije kao početnog elementa Strategije tijekom listopada i studenog 2017. godine provest će se u osam participativnih događaja u koje će se uključiti oko 800 građana iz različitih dijelova Republike Hrvatske.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije od druge polovice listopada 2017. godine započinje s procesom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine kao prvog cjelovitog i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja od osnutka Hrvatske kao samostalne i suverene države. 

Građani imaju pravo na kvalitetne obrazovne i zdravstvene...

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije od druge polovice listopada 2017. godine započinje s procesom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine kao prvog cjelovitog i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja od osnutka Hrvatske kao samostalne i suverene države. 

Građani imaju pravo na kvalitetne obrazovne i zdravstvene usluge, život u čistom okolišu, jednak pristup tržištu rada i drugim javnim dobrima koje su dužna osigurati i pružiti svaka država za boljitak svojih građana. Iskustva pokazuju da su najrazvijenije upravo one zemlje koje su svoj model upravljanja razvoja približile građanima i uspješno ih uključile kao ravnopravne sudionike u procese donošenja odluka od razvojnog značaja. Participativni proces upravljanja razvojem, utemeljen na bliskom partnerstvu između građana, donositelja odluka, poslovnog sektora, civilnog društva i akademske zajednice, stoga je postao osnovna odrednica upravljanja razvojem u suvremenim zemljama. 
Strategija će odrediti budućnost sadašnjih i svih budućih generacija te je stoga već na samom početku procesa potrebno stvoriti kod građana visoku razinu svijesti o tome da uspješna provedba ciljeva Strategije ovisi o aktivnom, odgovornom i usmjerenom djelovanju svih društvenih skupina i pojedinaca. 
Regionalni koordinatori se smatraju neizostavnim akterima u procesu izrade Strategije. Također, regionalna politika bit će jedna od horizontalnih politika koja će se uzimati u obzir pri oblikovanju svih ciljeva Strategije čime se dodatno naglašava značaj regionalnih koordinatora za uspješnu provedbu Strategije. 

U prvoj fazi izrade Strategije pristupit će oblikovanju vizije Republike Hrvatske u kakvoj bi hrvatski građani željeli živjeti 2030. godine. 
Za oblikovanje vizije kao početnog elementa Strategije tijekom listopada i studenog 2017. godine provest će se u osam participativnih događaja u koje će se uključiti oko 800 građana iz različitih dijelova Republike Hrvatske. U organizaciji participativnih događaja vodit će se računa o jednakoj geografskoj pokrivenosti svih područja Hrvatske, kao i zastupljenosti predstavnika svih relevantniih društvenih skupina (javni, privatni, civilni sektor, šira zainteresirana javnost, akademska zajednica). Participativni događaji s građanima provest će se temeljem zajedničkog rada u radionicama u grupama od po 4-6 sudionika koji će putem strukturno vođenih rasprava zajednički oblikovati razvojnu viziju Hrvatske 2030. godine. Središnja tema ovih događaja je objedinjena pod sloganom „Hrvatska kakvu želimo“.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prepoznaje važnu ulogu regionalnih koordinatora u informiranju i uključivanju širokog kruga građana u procese od značaja za upravljanje razvojem. Zahvaljujući iskustvu u izradi i provedbi regionalnih i lokalnih strateških dokumenata, regionalni koordinatori poznaju lokalne i regionalne razvojne specifičnosti i važnost participativnog pristupa u izradi i provedbi tih dokumenata. Velik broj građana diljem Hrvatske izravno je sudjelovao u provedbi projekata koje u njihovim lokalnim zajednicama provode regionalni koordinatori, a još je veći broj onih koji koriste pozitivne rezultate tih projekata. Prepoznatljivost regionalnih koordinatora kao važnih aktera razvoja u lokalnim i regionalnim zajednicama razlog je zbog kojeg je presudna njihova podrška u uključivanju građana u participativni proces izrade Strategije.

Na sjednici su sudjelovale Mirela Brechelmacher, direktorica CTR – Razvojne agencije Brodsko-posavske županije i Dubravka Mirković, voditeljica odjela za razvoj poduzetništva u CTR-u.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
12/10/2017

ANKETNI UPITNIK Međimurje kao turističko odredište

REDEA provodi prekogranični projekt za koji je potrebno prikupiti određene podatke, u ovom slučaju vezane uz Međimurje kao turističko odredište.

Pozivamo vas da ispunite upitnik koji je dio istraživanja koje provode Regionalna razvojna agencija Međimurje i Sveučilište Pannonia-Campus Nagykanizsa (PEN) u okviru projekta prekogranične suradnje pod nazivom ATTRACTOUR financiranog iz programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020. Svrha upitnika je utvrditi prepoznatljivost Međimurske županije i regije Letenye kao...

Pozivamo vas da ispunite upitnik koji je dio istraživanja koje provode Regionalna razvojna agencija Međimurje i Sveučilište Pannonia-Campus Nagykanizsa (PEN) u okviru projekta prekogranične suradnje pod nazivom ATTRACTOUR financiranog iz programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020. Svrha upitnika je utvrditi prepoznatljivost Međimurske županije i regije Letenye kao turističkih odredišta te poboljšati razumijevanje navika i potreba posjetitelja i turista. Poznavanje potrošačkih navika omogućava poboljšanje turističkih atrakcija i još bolje prilagođavanje potrebama gostiju.
 
Za ispunjavanje upitnika potrebno vam je 15-ak minuta, a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/4fWCs5.
 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
10/10/2017

Župan Danijel Marušić i direktorica CTR-a Mirela Brechelmacher na 15. europskom tjednu gradova i regija 2017.

Ovogodišnja manifestacija okupila je preko 6000 sudionika i 600 govornika iz čitave Europe, a predviđeni programi sadrže stotinjak radionica, rasprava, izložbi i događanja namijenjenih umrežavanju na temu razvoja regija i gradova.

Jučer je u Bruxellesu započela četverodnevna manifestacija Europski tjedan regija i gradova (OPEN DAYS). Ovogodišnja manifestacija okupila je preko 6000 sudionika i 600 govornika iz čitave Europe, a predviđeni programi sadrže stotinjak radionica, rasprava, izložbi i događanja namijenjenih umrežavanju na temu razvoja regija i gradova. Na konferenciju sudjeluju i Danijel...

Jučer je u Bruxellesu započela četverodnevna manifestacija Europski tjedan regija i gradova (OPEN DAYS). Ovogodišnja manifestacija okupila je preko 6000 sudionika i 600 govornika iz čitave Europe, a predviđeni programi sadrže stotinjak radionica, rasprava, izložbi i događanja namijenjenih umrežavanju na temu razvoja regija i gradova. Na konferenciju sudjeluju i Danijel Marušić, župan Brodsko-posavske koji je i jedan od uvodničara na konferenciji te Mirela Brechelmacher, direktorica CTR – Razvojne agencije Brodsko-posavske županije. 

Događaj zajednički organiziraju Odbor regija EU-a, Europski parlament i Glavna uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku, a organizatori svake godine program manifestacije prilagode specifičnim okolnostima koje su na dnevnom redu EU-a. Europski tjedan gradova i regija predstavlja uglednu platformu za političku komunikaciju o razvoju kohezijske politike EU-a, kojom se povećava svijest donositelja odluka o činjenici da regije i gradovi igraju važnu ulogu u oblikovanju politike EU-a.
U organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije i zastupnice u EU parlamentu Dubravke Šuice, uz suorganizaciju Brodsko-posavske, Vukovarsko- srijemske i Karlovačke županije, danas se u Europskom parlamentu održava konferencija "Zajedno do EU fondova - za bolju prometnu povezanost". Fokus konferencije je na transeuropskim prometnim mrežama i prekograničnim prometnim vezama, a konferencija je okupila više od 80 sudionika.

Kako je u uvodnom izlaganju istaknuo župan Marušić, integracijom hrvatske prometne mreže unutar europske prometne mreže i poboljšanjem regionalnih veza omogućit će se razvoj nacionalnog gospodarstva, poboljšati putnički i robni promet, poboljšati sigurnost prometa i stvoriti uvjete za ulaganja u nove kapacitete u području prometa, te smanjiti negativne utjecaje na okoliš.

„Cilj je poboljšati prometnu povezanost lokalnog karaktera koja se ogleda u nastavku ulaganja u lučku infrastrukturu i terminal za opasne terete (nacionalni strateški projekt) te sudjelovanje u planiranju Master plana prometa za Istočnu Slavoniju koji treba osigurati međužupanijsku povezanost i priključivanje na transeuropsku mrežu i koridore za sve vrste prometa“, rekla je Mirela Brechelmacher, direktorica CTR – Razvojne agencije Brodsko-posavske županije.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
09/10/2017

Potpisan ugovor za prekogranični projekt „Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija“

CTR i partneri će ovim projektom u malo poduzetništvo uložiti ukupno 979.309,91 EUR od čega će Europska unija sufinancirati 831.434,09 EUR.

CTR – razvojna agencija Brodsko-posavske županije koordinirat će provedbom projekta „Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija“. Riječ je o projektu vrijednom 979.309,91 Eur, financiranom iz programa INTERREG – IPA II prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, od čega će Europska unija sufinancirati 831.434,09 Eur. 

CTR – razvojna agencija Brodsko-posavske županije koordinirat će provedbom projekta „Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija“. Riječ je o projektu vrijednom 979.309,91 Eur, financiranom iz programa INTERREG – IPA II prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, od čega će Europska unija sufinancirati 831.434,09 Eur. 
Partneri u projektu su Asocijacija poslovnih žena Crne Gore (Crna Gora) i Udruženje poslovnih žena u BiH, dok s hrvatske strane sudjeluju još Sveučilište u Zadru i Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije (INOVacija Zadar). 

Projekt će se provoditi na području središnje Hrvatske i Dalmacije, središnje i južne Crne Gore te zapadne i sjeverne Bosne i Hercegovine sljedećih 27 mjeseci, tj. do kraja 2020. godine.
Projektom se želi osnovati prvi prekogranični klaster potpomognut grupnom e-platformom za poslovnu suradnju (po modelu B2B), e-učenje i funkcionalnu potporu radu klastera. Znanstveno-istraživački kapaciteti i poduzetničke potporne institucije osnažit će se kako bi bolje i učinkovitije pružali usluge malim poduzetnicima u sektoru proizvodnje i prerade začinskog i ljekovitog bilja; tradicionalno u kontekstu podrške ženskom poduzetništvu. Opremit će se i dva laboratorija za istraživanje i ispitivanje sirovine i biljnih proizvoda, a bit će na raspolaganju članovima klastera iz sve tri zemlje. 

Na taj način očekujemo kako će kroz projekt najmanje 22 mala poduzetnika ili obiteljska gospodarstva iz susjednih država primiti izravnu podršku kroz specijalizirane programe obuke (u malim grupama) i ciljane usluge pojedinačnog savjetovanja o važnosti i blagodatima suradnje s istraživačkim ustanovama, ispitivanja proizvoda u svim fazama razvoja i proizvodnje, utjecaju standardizacije na kvalitetu proizvoda, mogućnostima i načinu brendiranja, načinima pristupa internacionalizaciji poslovanja, izvozu, prekograničnoj suradnji, poduzetničkim vještinama u planiranju poslovanja i financiranju EU sredstvima i brojne druge usluge koje će im biti potrebne kako bi s kvalitetnim proizvodom nastupili na tržištu, rekla je Mirela Brechelmacher, direktorica CTR – Razvojne agencije Brodsko-posavske županije.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200