Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
23/02/2017

Nacrt Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom 2017. - 2019.

Izvor: www.savjetovanja.gov.hr

Poziva se javnost, sve zainteresirane strane te pravne i fizičke osobe da se upoznaju s prioritetnim područjima razvoja, razvojnim mjerama i ciljevima razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2017.-2020.

Savjetovanje možete pronaći na poveznici:

Pročitaj više
16/02/2017

Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

Izvor: www.razvoj.gov.hr

Nakon provedene javne rasprave koja je bila otvorena od 04. kolovoza do 04. rujna 2016. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Nacrt konačnog prijedloga 

Nakon provedene javne rasprave koja je bila otvorena od 04. kolovoza do 04. rujna 2016. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Nacrt konačnog prijedloga Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine. 
 

Izrađen je i Nacrt konačnog prijedloga Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019. kao zaseban provedbeni dokument. Akcijski plan služi operacionalizaciji Strategije, odnosno, omogućava njezinu provedbu daljnjom razradom Strategijom utvrđenih mjera regionalnoga razvoja navođenjem konkretnih aktivnosti, programa i projekata koji se planiraju provoditi u određenom trogodišnjem razdoblju. Strategija će biti realizirana kroz provedbu niza konkretnih projekata koji će poduprijeti ostvarenje definiranih mjera, prioriteta i ciljeva u predviđenom razdoblju. Akcijski plan će služiti uspješnost provedbe svih predviđenih projekata, a time i mjera, prioriteta i ciljeva. Važno je naglasiti da je njime ostvarena poveznica Strategije i svih očekivanih izvora financiranja njezine provedbe (sredstva javnih proračuna, fondovi EU-a, javno-privatna partnerstva i dr.) te je uz Akcijski plan pripremljena i tablica Izvori sredstava.

Istovremeno s izradom Strategije proveden je i postupak strateške procjene o utjecaju Strategije na okoliš te je izrađena i Strateška studija sa potrebnim dodacima.

Javno izlaganje oba dokumenta održano je 30. kolovoza 2016. godine.
 

Kako je javna rasprava održana tijekom ljetnih mjeseci, Ministarstvo je uvažilo sve komentare i prijedloge koji su zapremljeni i izvan roka.
 

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
08/02/2017

Kroz projekt 'Kraći put do zdravlja', Općoj bolnici 'Dr. Josip Benčević' 39.833.422,66 kuna iz EU Fondova

U nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića danas je u Banskim dvorima potpisano 12 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava bolnicama na području Hrvatske u ukupnom iznosu od  574.898.608,13 kuna. Ovaj natječaj financira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014­.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj....

U nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića danas je u Banskim dvorima potpisano 12 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava bolnicama na području Hrvatske u ukupnom iznosu od  574.898.608,13 kuna. Ovaj natječaj financira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014­.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj. Ispred Opće bolnice „Dr. Josip Benčević" iz Slavonskog Broda ugovor je potpisao ravnatelj Josip Samardžić, dr. med.prim.

Uz pomoć EU sredstava poboljšat će se učinkovitost i pristup dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama i smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom. Projekt obuhvaća nabavku nove opreme i manje sanacije objekata što će uveliko pridonijeti poboljšanju zdravstvene usluge na području županije, a i šire.

CTR – Razvojna agencija BPŽ pružila je tehničku pomoć kod pisanja i prijave projekta, a Općoj bolnici odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 39.833.422,66 kuna. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
08/02/2017

Rezultati Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2007. – 2013.

Zajedničko tehničko tajništvo za prekogranični program Hrvatska – Srbija pripremilo je film o rezultatima Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2007. – 2013., koji je snimljen kroz priče izravnih korisnika nekoliko uspješnih projekata. Kakvi su njihovi dojmovi i koji je utjecaj tih projekata na lokalne zajednice,...

Zajedničko tehničko tajništvo za prekogranični program Hrvatska – Srbija pripremilo je film o rezultatima Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2007. – 2013., koji je snimljen kroz priče izravnih korisnika nekoliko uspješnih projekata. Kakvi su njihovi dojmovi i koji je utjecaj tih projekata na lokalne zajednice, ispričali su korisnici iz osobnog iskustva. Članovi projektnog tima projekta „Rosis, Rosas, Rosarum-3R“ iz CTR – Razvojne agencije BPŽ, Direkcije za poljoprivredu grada Šabca i Srednje poljoprivredne škole Šabac također su podijelili svoja iskustva i svoje viđenje utjecaja i rezultata projekta, koji se provodio od rujna 2012. do rujna 2013. godine.  

Prekogranična suradnja sastavni je dio regionalne/kohezijske politike Europske unije, osmišljene zbog unapređenja ekonomske i socijalne kohezije te smanjenja razlika u stupnju razvoja različitih europskih regija. U financijskoj perspektivi 2007. – 2013. godine predstavljala je jedan od tri osnovna cilja kohezijske politike EU.

Cilj IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija jest poticati prekograničnu suradnju pograničnih područja Republike Hrvatske i Republike Srbije radi povećanja raznolikosti i unapređenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih odnosa uzduž granice. Dodatni programski cilj jest izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje programima EU i pripremanje tih institucija za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar cilja teritorijalne suradnje strukturnih fondova EU. Ukupni doprinos EU sredstava iz IPA programa za razdoblje od 2007. do 2013. godine, za obje države sudionice programa, iznosio je 13 milijuna eura.

Film možete pogledati na linku : https://www.youtube.com/watch?v=vUQL6U0YGw4

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
02/02/2017 Poljoprivreda i ruralni razvoj

PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2017. GODINU ZA MJERE RURALNOG RAZVOJA

Objavljen je plan objave natječaja za mjere ruralnog razvoja za 2017. godinu. Tablicu s mjerama i datumima možete vidjeti na slijedećoj poveznici: http://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/

06/12/2016 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Održana radionica za tip operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

U organizaciji CTR – Razvojne agencije, 2. prosinca 2016. godine održana je radionica za predstavnike jedinica lokalne samouprave na temu Programa ruralnog razvoja; Tip operacije: 7.2.2 „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Podsjećamo kako je rok za prijavu 23. prosinca 2016. Prihvatljivi korisnici su...

U organizaciji CTR – Razvojne agencije, 2. prosinca 2016. godine održana je radionica za predstavnike jedinica lokalne samouprave na temu Programa ruralnog razvoja; Tip operacije: 7.2.2 „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Podsjećamo kako je rok za prijavu 23. prosinca 2016. Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, a prihvatljivi troškovi su gradnja ili rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju s najviše 5 000 stanovnika. Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.2. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.  Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000 eura u protuvrijednosti u kunama, a najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200