Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
05/07/2018 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Novih 270 milijuna kuna za šumarski i drvno-tehnološki sektor – u tijeku četiri natječaja iz mjere 8 Programa ruralnog razvoja

Od 15 trenutno otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH, četiri se odnose na mjeru 8 kojom se podupiru ulaganja u šumarstvu od 50% do 100% ukupno prihvatljivih troškova, od 5.000 eura do čak 1 milijun eura, ovisno o podmjeri i tipu operacije.

Od 15 trenutno otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH, četiri se odnose na mjeru 8 kojom se podupiru ulaganja u šumarstvu od 50% do 100% ukupno prihvatljivih troškova, od 5.000 eura do čak 1 milijun eura, ovisno o podmjeri i tipu operacije.

EU sredstva se tako mogu dobiti za poboljšanje otpornosti šumskih...

Od 15 trenutno otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH, četiri se odnose na mjeru 8 kojom se podupiru ulaganja u šumarstvu od 50% do 100% ukupno prihvatljivih troškova, od 5.000 eura do čak 1 milijun eura, ovisno o podmjeri i tipu operacije.

EU sredstva se tako mogu dobiti za poboljšanje otpornosti šumskih ekosustava te uspostavu i uređenje poučnih staza i vidikovaca (u podmjeri 8.5), zatim za modernizaciju tehnologija, strojeva i alata u šumskouzgojnim radovima te u predindustrijskoj preradi drva (u podmjeri 8.6).

Sredstva iz mjere 8 mogu dobiti šumoposjednici i njihova udruženja, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća,trgovačka društva koja gospodare šumama i šumskim zemljištima u Hrvatskoj, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Prije raspisivanja novih natječaja namijenjenim šumarskom te drvno-tehnološkom sektoru, Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te uz podršku Hrvatske gospodarske komore organiziralo je 7 radionica za potencijalne korisnike iz mjere 8 na kojima su potencijalni korisnici informirani  o aktualnim i budućim natječajima te načinu prijave i podnošenja zahtjeva za potporu.

„Šume su jedan od resursa od posebnog interesa za Hrvatsku. Mjere koje provodimo kroz Program ruralnog razvoja to i potvrđuju. Financiramo od poučnih staza do obnove šumskih sastojina i šumskih kultura, od mehanizacije za gospodarenje šumama do turističko-rekreativnih sadržaja. Do sada smo iz „šumarskih“ mjera ugovorili 118 projekata vrijednih 127 milijuna kuna i svi su ti projekti usmjereni održivom gospodarenju i očuvanju jednog od naših najvrjednijih blaga. U tijeku su 4 natječaja vrijedna 270 milijuna kuna i vjerujem da će šumoposjednici ponovo iskazati veliki interes.“– izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

U tijeku su sljedeći natječaji iz mjere 8:

8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Svrha natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna. Prihvatljive ulaganja su konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika, konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća i konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća. Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša iznosi 700.000 eura uz intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Zahtjevi  za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u do 31. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati. Detaljnije pročitajte ovdje.

8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode te druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna. Prihvatljiva ulaganja uključuju radove i usluge u vezi s uspostavom i uređenjem staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča, smjerokaza i slično. Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša iznosi 100.000 eura uz intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Zahtjevi  za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u do 2. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati. Detaljnije pročitajte ovdje

8.6.1  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima. Visina potpore  iznosi od 5.000 do 700.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Ukupno je na raspolaganju 70.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi se odnose na kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za: sječu i izradu drva, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva, proizvodnju šumske biomase, daljinski prijevoz drva, šumskouzgojne radove,;  skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda i za izgradnju objekata.

8.6.2  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva 

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Prihvatljivi korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 10.000 do 1.000.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Ukupno je na raspolaganju 100.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi se odnose na kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za: predindustrijsku preradu drva, proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.), instalacije i/ili kupnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva i izgradnju i rekonstrukciju objekata i kupnju nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda  (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.).

Prvi dio zahtjeva za potporu za oba natječaja može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Više pročitajte ovdje.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
05/07/2018 Poduzetništvo

Europski projekt tvrtke DM-COMMERC iz Slavonskog Broda

Ukupna vrijednost projekta "Moderne instalacije za veću učinkovitost" je 129.148,63 kuna, od čega je 67.000,00 kuna financirano bespovratnim sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Vrijedna oprema u kojoj su aparat za elektrozavarivanje ručno, zatim aparat za argonsko, TIG i plinsko varenje te nareznice, kupljene od tvrtke Čepo d.o.o., nabavljeni su zahvaljujući projektu "Moderne instalacije za veću učinkovitost" kojeg provodi slavonskobrodska tvrtka DM-COMMERC d.o.o. 

- Ta će oprema omogućiti unaprjeđenje postojećih montažnih procesa...

Vrijedna oprema u kojoj su aparat za elektrozavarivanje ručno, zatim aparat za argonsko, TIG i plinsko varenje te nareznice, kupljene od tvrtke Čepo d.o.o., nabavljeni su zahvaljujući projektu "Moderne instalacije za veću učinkovitost" kojeg provodi slavonskobrodska tvrtka DM-COMMERC d.o.o. 

- Ta će oprema omogućiti unaprjeđenje postojećih montažnih procesa te olakšati tvrtki prilagodbu zahtjevima tržišta - kaže Josipa Matić, direktorica tvrtke DM-COMMERCE, ujedno i voditeljica projekta. Riječ je o hvalevrijednom projektu vrijednom 129.148,63 kuna, sufinanciranom sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, pripremljenom uz potporu CTR-a Razvojne agencije Brodsko-posavske županije. Inače, tvrtka DM-Commerce uspješno radi od 2012. godine, registrirana je i specijalizirana za uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju. Tvrtka obavlja poslove pripreme, izvođenja i puštanja u rad različitih tipova instalacija (termo, hidro i plinske) za što su nužne visoke tehnološke inovacije i stalna unaprjeđenja energetske učinkovitosti sistema instalacija. Zbog izrazito visokih standarda postavljenih u toj djelatnosti, tvrtka kontinuirano ulaže u znanja i opremu iz vlastitih izvora kapitala. - Analizom poslovanja i tržišta, uočeni su tehnološki nedostatci tvrtke koji su izrazito intezivni i zahtijevaju visoka ulaganja,a zbog njih je bila smanjena učinkovitost i konkurentnost tvrtke. Ti su se nedostatci ponajprije odnosili na neprilagođenost i nefunkcionalnost postojeće opreme visokim i stalno rastućim zahtjevima tržišta. Zato smo osmislili projekt "Moderne instalacije za veću učinkovitost" kojim smo željeli unaprijediti postojeće montažne procese nabavkom nove, energetski učinkovitije, preciznije i kvalitetnije opreme, prilagođene zahtjevima tržišta. Projekt je sada pri samome kraju, oprema je nabavljena i već ju koristimo, a na taj način ćemo osigurati bržu i kvalitetniju uslugu uz manje troškove te ostvariti glavni cilj projekta: povećanje učinkovitosti i konkurentnosti - ističe Josipa Matić.
Posebno je važno što je uz pomoć nove opreme omogućeno da DM-COMMERCE proširi proizvodne usluge na učinkovito zavarivanje uz korištenje novih tehnologija, pri čemu treba naglasiti da će se ostvariti značajnije uštede električne energije, osigurat će se brža, kvalitetnija i energetski učinkovitija usluga te povećati učinkovitost i konkurentnost tvrtke na domaćim ali i stranim tržištima. - Povećanjem učinkovitosti omogućit će se širenje poslovanja na nova tržišta te ostvariti povećanje prihoda od prodaje za 32 posto do 2019. godine, u odnosu na 2015. godinu. Ciljane skupine projekta su naši postojeći i budući potencijalni klijenti tvrtke na tržištu Republike Hrvatske i EU (s posebnim naglaskom na tržište građevine) te nezaposlene osobe s područja županije, budući da će se projektom omogućiti zapošljavanje četiri nova djelatnika - zaključuje Josipa Matić.

Ukupna vrijednost projekta "Moderne instalacije za veću učinkovitost" je 129.148,63 kuna, od čega je 67.000,00 kuna financirano bespovratnim sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Trajanje projekta je od 9. listopada 2017. do 9. srpnja 2018. godine 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
04/07/2018 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Iz fondova EU dobio 17,2 milijuna kuna

Fond SAPARD Kolesarić je shvatio kao prvu priliku za proširenje. Za projekt vrijedan 4,8 milijuna kuna vratila su mu se 2,4 milijuna

Teško je, kilogram “žive vage” prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju koštao je i 20% više. No, s druge strane, da nije bilo pretpristupnih fondova EU, kao i Programa ruralnog razvoja, teško bi se moglo investirati, modernizirati i opstati – kaže Miro Kolesarić koji je danas s 9000 tovljenika godišnje na farmama Dubočac i Šumeće...

Teško je, kilogram “žive vage” prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju koštao je i 20% više. No, s druge strane, da nije bilo pretpristupnih fondova EU, kao i Programa ruralnog razvoja, teško bi se moglo investirati, modernizirati i opstati – kaže Miro Kolesarić koji je danas s 9000 tovljenika godišnje na farmama Dubočac i Šumeće nedaleko od Slavonskog Broda jedan od većih svinjogojaca u Slavoniji. Svojedobno je radio kao tokar u Đuri Đakoviću, no nesigurna vremena u toj tvrtki u vrijeme Domovinskog rata potaknula su ga na biznis kojim se oduvijek želio baviti – uzgojem svinja, piše Večernji list.

Umjesto 160 rata 80 tisuća

Na obiteljskoj farmi poljoprivreda je oduvijek bila dopunska djelatnost pa mu iskustva nije manjkalo.

Do kredita se dolazilo teško te je Kolesarić europski pretpristupni fond SAPARD shvatio kao prvu pravu priliku za proširenje. Za projekt vrijedan 4,8 milijuna kuna nepovratno su mu se, nakon ispunjenih uvjeta, vratila 2,4 milijuna kuna – 50 posto investicije.

– Naravno da je lakše i bolje kad vam netko sufinancira polovicu projekta pa vam je rata umjesto 160 tisuća mjesečno 80 tisuća kuna. Sad se za neke projekte može ostvariti i povrat uloženih sredstava i do 90 posto – objašnjava Kolesarić.

Ističe da je u vrijeme prve tranše iz EU 2007. na gospodarstvu imao oko tisuću tovljenika godišnje i 50 krmača, a danas ima 9000 tovljenika i 350 krmača. Danas, smije se, malo više radi za malo bolje učinke i zaradu nego prije 10-ak godina, s obzirom na to da je kilogram žive vage prije ulaska Hrvatske u EU iznosio 10-12 kuna, a danas od 8 do 9,50 kuna.

U međuvremenu je i iz IPARD-a povukao 900 tisuća kuna, iz dviju mjera Programa ruralnog razvoja RH do 2020. još 12,7 milijuna kuna, a ovih dana čeka i isplatu 1,2 milijuna kuna i od petog natječaja na koji se prijavio, za opremu za daljnju modernizaciju farme, cisternu i lagunu za gnoj i utovarivač.

Država ne prati i ne štiti

U pet objekata dviju modernih farmi Šumeće i Dubočac Kolesarić danas upošljava i četiri radnika, a nezaposlenima je pristup najstrože zabranjen da se među životinje ne bi unijela kakva bolest.

Svinje uglavnom prodaje mesoprerađivačima i klaonicama jer država, tvrdi Kolesarić, poljoprivredne proizvođače uopće ne prati i ne štiti.

– Od hrvatskih biznismena i poduzetnika još uvijek nisam naplatio oko 1,5 milijuna kuna potraživanja, no amortizirao sam ih s novim ulaganjima da mogu mirno spavati i živjeti. Da sam ja nekome toliko dužan, već me ne bi bilo – kaže Miro Kolesarić.

Zbog toga je, kaže, započeo i s izvozom svinja u Italiju i Srbiju. Prednost?

– Oni plaćaju odmah!

Na gospodarstvu se ne bi žalili da za svoje svinje uspiju namaknuti još stotinjak hektara zemlje za stočnu hranu koliko im nedostaje. Trenutačnih 560 hektara na kojima uzgajaju kukuruz, ječam, soju i nešto pšenice nije, objašnjava uspješni svinjogojac, dovoljno.

– Pšenica je nekad bila veselje u Slavoniji, a danas je toliko obezvrijeđena da se tvrdi da i nije ni za što drugo nego za svinje. A da samo kušate i pomirišete kruh koji moja žena ispeče... – kaže Miro Kolesarić.

Što će se promijeniti uvođenjem eura i hoće li sve poskupjeti:

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
03/07/2018 Poduzetništvo

Još jedan europski projekt tvrtke Simplex d.o.o.

Projekt je ukupno vrijedan 674.500,00 kuna, potpora Europske unije iznosi 300.000,00 kuna

Još jedan europski projekt tvrtke Simplex d.o.o. 

Projekt je ukupno vrijedan 674.500,00 kuna, potpora Europske unije iznosi 300.000,00 kuna
Nakon što je nedavno završen dosad najveći projekt Simplexa "Dizala bez granica", financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, vrijedan čak 16 milijuna kuna, u toj...

Još jedan europski projekt tvrtke Simplex d.o.o. 

Projekt je ukupno vrijedan 674.500,00 kuna, potpora Europske unije iznosi 300.000,00 kuna
Nakon što je nedavno završen dosad najveći projekt Simplexa "Dizala bez granica", financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, vrijedan čak 16 milijuna kuna, u toj je slavonskobrodskoj tvrtki pri kraju i provedba projekta "e-CNC graviranje", prijavljenog na natječaj e-impuls, vrijednog 674.500.00 kuna, a potpora Europske unije iznosi 300.000,00 kuna. - Projekt "e-CNC graviranje" usmjeren je na povećanje konkurentnosti našeg poduzeća u proizvodnji i montaži dizala, unaprjeđenjem poslovnih procesa te uspostavljanjem Odjela za dizajn i graviranje dizala. Zahvaljujući projektu omogućena nam je kupnja dva nova vrijedna stroje. Prvi je CNC laser, koji primjenom laserske zrake "spaljuje" površinu materijala koji se obrađuje, a drugi je CNC glodalica, koja primjenom raznih alata mehanički gloda površinu materijala koji se obrađuje. Osim što nam je ovim ulaganjem omogućeno graviranje i otiskivanje vlastite oznake za pojedine elemente (brenda Simplex), sada možemo pružati usluge grafičkog dizajna i graviranja na različitim materijalima drugim kupcima - kažu u Simplexu.

Stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata pružao  je CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije, u kojoj naglašavaju kako je tvrtka Simplex primjer dobre prakse u korištenju potpora za financiranje poslovanja. - Od samog osnutka pa do danas tvrtka je  proširivala svoje poslovanje uz korištenje županijskih, državnih i EU potpora. Projekt "e CNC glodanje" će omogućiti, uz zadržavanje postojećih, zapošljavanje najmanje 8 novih radnika te povećanje prihoda. Trajanje projekta je od 1. prosinca 2017. do 1. srpnja 2018. godine - ističe Dubravka Mirković, voditeljica Odjela za razvoj poduzetništva u CTR-u i stručnjakinja za provedbu projekta.

Primarno tržište poduzeća Simplex je Europska unija i to je tržište najznačajnije za opstanak i daljnji rast. Simplex ima prodajna predstavništva u Njemačkoj i Francuskoj, koja su ujedno i najveća tržišta na području Europske unije i na njima je i odradila najveći dio svojih projekata. U budućnosti planiran je aktivniji nastup na tržištu Velike Britanije i Švicarske kroz otvaranje podružnica sljedeće godine. Strateški cilj poduzeća Simplex je osigurati udio i u tržištima na kojima tvrtka još nije prisutna (Bliski istok i sjeverna Afrika, Kina, Indija) kao i ponuditi tržištu nove proizvode uz pomoć kojih bi zaokružili proces od projektiranja, proizvodnje i montaže dizala do njegovog održavanja i modernizacije.

Izvor: Posavska Hrvatska

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
20/06/2018

152 milijuna kuna povoljnih kredita za javnu rasvjetu

Rok otplate je do 10 godina, uključujući do 6 mjeseci počeka.

U utorak, 19. lipnja 2018. godine ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisala je zajedno s predsjednicom Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Tamarom Perko i članom Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Hrvojem Čuvalo, Sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatske banke za obnovu i...

U utorak, 19. lipnja 2018. godine ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisala je zajedno s predsjednicom Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Tamarom Perko i članom Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Hrvojem Čuvalo, Sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatske banke za obnovu i razvitak za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, a svečanosti potpisivanja nazočili su i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić te ministar financija Zdravko Marić.

Ukupna vrijednost ovog financijskog instrumenta iznosi 20 milijuna eura, odnosno 152 milijuna kuna, iz europskih fondova, a namijenjen je jedinicama lokalne samouprave. Financijski instrumenti sufinanciraju se u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova i općenito dolaze u obliku kreditnih linija, garancijskih shema i fondova poduzetničkog kapitala. U okviru ovog instrumenta „ESIF Kredita za javnu rasvjetu“, jedinicama lokalne samouprave dodjeljivat će se krediti i to u rasponu od 500 tisuća do 15 milijuna kuna uz nisku kamatnu stopu koja se određuje prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi (0,1%, 0,25% i 0,5% godišnje). Rok otplate je do 10 godina, uključujući do 6 mjeseci počeka. Pored ovako povoljne cijene financiranja, dodanu vrijednost „ESIF Kredita za javnu rasvjetu“ čini i oslobođenje od plaćanja svih naknada čime ovi krediti predstavljaju doista dostupni izvor financiranja za postizanje energetskih ušteda u sustavu javne rasvjete jedinica lokalne samouprave.

„Financijski instrumenti, kao novi i jednostavniji pristup EU sredstvima, prije svega zbog bitno manjih administrativnih zahtjeva, imaju još jednu vrlo važnu značajku, a to je da ih se ponovno upotrebljava nakon povrata. Dakle, kada se vrate u državni proračun, RH će ih koristiti u iste svrhe, čime se novac koji ulažemo u financijske instrumente više puta upotrebljava, odnosno uvjetno rečeno reciklira, što je bitno iz perspektive poreznih obveznika. Radi se o doista dostupnom izvoru financiranja jedinica lokalne samouprave budući da će naše općine i gradovi moći vraćati ove izrazito povoljne kredite prvenstveno iz ušteda na računima za električnu energiju, dakle bez novog opterećenja za porezne obveznike“, izjavila je ministrica Žalac te dodala kako ovo nije prvi financijski instrument za javnu upravu u cilju postizanja energetske učinkovitosti. U prosincu 2017. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je, također HBOR-u, provedbu sličnog proizvoda „ESIF Kredite za energetsku učinkovitost za javne zgrade“ u vrijednosti od 190 milijuna kuna.

„Provedbom ovog financijskog instrumenta, osim dobrobiti za javni sektor i postizanje energetskih ušteda, očekujemo i povećanje gospodarske aktivnosti u kontekstu ugovaranja izvođenja radova i nabave što će imati dodatne pozitivne konotacije za hrvatsko gospodarstvo. HBOR već početkom srpnja počinje zaprimati zahtjeve za odobrenje ovih kredita te pozivam sve zainteresirane da nam se čim prije obrate“, izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Potpisivanjem Sporazuma o financiranju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., pokrenulo je provedbu osmog financijskog instrumenta, a u narednom razdoblju očekuje se pokretanje još dva financijska instrumenta u okviru energetske učinkovitosti, ovaj put za privatni sektor (prvi je namijenjen proizvodnji, a drugi turizmu i trgovini).

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
19/06/2018

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive certifikacije i inovacijskih vaučera

Na radionici su obrađene sve važne teme vezane uz Pozive od osnovnih informacija, uvjeta za prijavitelje, uvjeta za projekte, prihvatljivih aktivnosti i troškova, podnošenja projektnih prijedloga, postupka dodjele, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provedbe projekata.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Molimo Vas da informaciju iz...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Molimo Vas da informaciju iz privitka objavite na Vašim mrežnim stranicama kako bi što veći broj poduzetnika dobio ove vrijedne informacije o povlačenju bespovratnih sredstava iz EU fondova. 

Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva: 
Certifikacijom proizvoda do tržišta - video možete pogledati ovdje
Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje
Inovacijski vaučeri za MPS-ove - video možete pogledati ovdje
Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje
Na radionici su obrađene sve važne teme vezane uz Pozive od osnovnih informacija, uvjeta za prijavitelje, uvjeta za projekte, prihvatljivih aktivnosti i troškova, podnošenja projektnih prijedloga, postupka dodjele, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provedbe projekata. 

Zagreb, 18. lipnja 2018.
S poštovanjem,
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
javnost@mingo.hr 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200