Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
09/06/2020

Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima – objava ažuriranih popisa prihvatljivih korisnika

Korisnicima koji do sada nisu bili na popisu inicijalno prihvatljivih, objavljene su Odluke za svaku Mjeru/Podmjeru na AGRONET-u, a za koju su ostvarili pravo, te ih pozivamo da se do 23. lipnja 2020. putem AGRONET-a očituju o prihvaćanju prava i obveza iz Odluke.

Obavještavamo primarne poljoprivredne proizvođače u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva da su ažurirani popisi inicijalno prihvatljivih korisnika nakon obrade dodatnog seta podataka zaprimljenog od drugih nadležnih tijela državne uprave. Ažurirane popise korisnika po Mjeri/Podmjeri možete pronaći

Obavještavamo primarne poljoprivredne proizvođače u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva da su ažurirani popisi inicijalno prihvatljivih korisnika nakon obrade dodatnog seta podataka zaprimljenog od drugih nadležnih tijela državne uprave. Ažurirane popise korisnika po Mjeri/Podmjeri možete pronaći ovdje.

Korisnicima koji do sada nisu bili na popisu inicijalno prihvatljivih, objavljene su Odluke za svaku Mjeru/Podmjeru na AGRONET-u, a za koju su ostvarili pravo, te ih pozivamo da se do 23. lipnja 2020. putem AGRONET-a očituju o prihvaćanju prava i obveza iz Odluke. U slučaju da korisnik ne prihvaća navedena prava i obveze ili se ne očituje u navedenom roku ili zakasni s dostavom očitovanja, smatra se da isti nije prihvatio prava i obveze navedene u Odluci te mu potpora neće biti isplaćena.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
09/06/2020

Donesene interventne mjere pomoći sektoru vina

Ministarstvo poljoprivrede raspravilo je s predstavnicima proizvođača i ostalim zainteresiranim dionicima u provedbi ovog Programa prijedloge izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Slijedom potrebnih prilagodbi koje su nastale zbog promjene tržišnih uvjeta, a uslijed velikih tržišnih poremećaja uvjetovanih pojavom pandemije bolesti COVID – 19, Europska komisija je donijela niz uredbi kojima se mijenjaju ili dopunjuju postojeće mogućnosti programiranja mjera u okviru programa potpore sektoru vina uređenih Uredbom (EU) br. 1308/2013. Ovim uredbama...

Slijedom potrebnih prilagodbi koje su nastale zbog promjene tržišnih uvjeta, a uslijed velikih tržišnih poremećaja uvjetovanih pojavom pandemije bolesti COVID – 19, Europska komisija je donijela niz uredbi kojima se mijenjaju ili dopunjuju postojeće mogućnosti programiranja mjera u okviru programa potpore sektoru vina uređenih Uredbom (EU) br. 1308/2013. Ovim uredbama utvrđena su nova pravila za kontrole na terenu kako bi se odvijala daljnja primjena Nacionalnog programa te isplata završenih projekata i odobravanje novih te je otvorena mogućnost izmjene Nacionalnog programa.

Ministarstvo poljoprivrede raspravilo je s predstavnicima proizvođača i ostalim zainteresiranim dionicima u provedbi ovog Programa prijedloge izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

U skladu s tim prijedlozima proizvođača te mogućnostima koje daju uredbe pripremljene su interventne mjere u sklopu Nacionalnog programa pomoći sektoru vina i to kroz:

– Povećanje intenziteta potpore za projekte koji će se u natječajima odobriti u razdoblju trajanja mjera COVID-a odnosno tijekom stupanja na snagu uredbe (tijekom svibnja ili lipnja), a do 15. listopada o.g. u mjeri:

  • Ulaganja s 50% na 60%,
  • Restrukturiranje i konverzija vinograda sa 70% na 80%.

–Uvođenjem nove mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima u kojoj je moguće odobravanje potpore proizvođaču vina za isporučeno vino na destilaciju odobrenom destilateru.  Kvota vina za destilaciju za koju će se dodijeliti potpora je 6.500.000 litara, uz ukupan iznos potpore za mjeru u iznosu od 38,3 milijuna kuna. Potporu bi ostvario proizvođač vina za prodano i isporučeno vino destilateru, u iznosu od 5,00 kn po litri vina i nadoknadili bi se troškovi transporta vina do destilatera. Ujedno, osigurala bi se i potpora destilateru za destiliranje vina i nadoknadu tih troškova u iznosu od 0,5 kuna po litri vina. Time su korisnici mjere: 

  • proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar koji su prijavili stanje zaliha vina na dan 31. srpnja 2019. godine i koji su tijekom 2019. godine stavljali vino na tržište i
  • destilateri koji su registrirani za tu djelatnost i imaju svoje tehnološke kapacitete koji mogu predestilirati više od 5.000 hl u 24 sata.

– Uvođenjem nove mjere Potpora za krizno skladištenje vina kojom se proizvođača vina stimulira dajući mu pomoć da svoje zalihe vina ne stavlja na tržište određeno vrijeme čime se smanjuje ponuda i održava cijena. Kvota vina za skladištenje za koju će se dodijeliti potpora je 2.770.000 litara, a ukupan iznos potpore je 5 milijuna kuna. Potporu bi ostvario proizvođač vina za vino predano na skladištenje u iznosu od 0,6 kn/litra za 30 dana skladištenja. Time su korisnici mjere:

  • proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar koji su prijavili stanje zaliha vina na dan 31. srpnja 2019. godine i
  • proizvođači vina koji su tijekom 2019. godine stavljali vino na tržište što dokazuju rješenjem o stavljanju vina na tržište Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Pored istaknutog, izmjenama Nacionalnog programa predviđaju se i druge tehničke mjere vezne uz provedbu postojećih projekta, a koje bi korisnicima trebale olakšati uvjete provedbe i završetak odobrenih projekata, a u skladu s uvjetima koji su predviđeni uredbama EU.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
09/06/2020

E-savjetovanje Nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. 'Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir'

E-savjetovanje bit će otvoreno od 5. lipnja do 19. lipnja 2020. godine. U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice.

Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir“.

...

Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir“.

E-savjetovanje bit će otvoreno od 5. lipnja do 19. lipnja 2020. godine. U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice.

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst natječaja, najkasnije do 19. lipnja 2020. godine.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
09/06/2020

Ministarstvo poljoprivrede donijelo odluku o povećanju alokacije u Natječaju za tip operacije 4.1.1 – tovno govedarstvo

Ovom je izmjenom povećan ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju sa 100 milijuna kuna na ukupno 152 milijuna kuna

Temeljem Odluke Ministarstva poljoprivrede o povećanju alokacije za 6. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo, od dana 5. lipnja 2020. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 5. lipnja 2020. godine izmjenu...

Temeljem Odluke Ministarstva poljoprivrede o povećanju alokacije za 6. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo, od dana 5. lipnja 2020. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 5. lipnja 2020. godine izmjenu Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo ” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ovom je izmjenom povećan ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju sa 100 milijuna kuna na ukupno 152 milijuna kuna od čega je indikativni iznos od 52 milijuna kuna namijenjen ulaganjima u tovno govedarstvo, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova, dok je indikativni iznos od 100 milijuna kuna namijenjen ulaganjima u tovno govedarstvo, za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije s više od 40 članova).

Navedenu izmjenu možete pogledati ovdje.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
08/06/2020

Održana uvodna konferencija projekta 'Poslovni kompas'

Ukupna vrijednost projekta je 555.460,58 HRK, dok je intenzitet sufinanciranja 75% pa bespovratna sredstva iznose 416.595,40 kn. Ostatak vrijednosti projekta od 25%, u iznosu 138.773,08kn sufinanciran je sredstvima tvrtke Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.

Dana 05.06.2020. s početkom u 12:00 sati u prostorijama Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o. održana je uvodna konferenciju projekta „Poslovni kompas“.
Projekt ”Poslovni kompas”, nositelja tvrtke Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. prijavljen je na natječaj ˝Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)˝ u...

Dana 05.06.2020. s početkom u 12:00 sati u prostorijama Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o. održana je uvodna konferenciju projekta „Poslovni kompas“.
Projekt ”Poslovni kompas”, nositelja tvrtke Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. prijavljen je na natječaj ˝Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)˝ u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Ukupna vrijednost projekta je 555.460,58 HRK, dok je intenzitet sufinanciranja 75% pa bespovratna sredstva iznose 416.595,40 kn. Ostatak vrijednosti projekta od 25%, u iznosu 138.773,08kn sufinanciran je sredstvima tvrtke Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.
Vrijeme provedbe projekta je od travnja 2020. godine do listopada 2021.godine.

Opći cilj projekta ”Poslovni kompas” je doprinijeti promicanju i razvoju poduzetništva u Brodsko-posavskoj županiji stvaranjem povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća te razvojem visoko kvalitetnih usluga poslovne podrške za mikro, mala i srednja poduzeća, a što će imati povoljan utjecaj na regionalni razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti županije.
U okviru projekta planirano je da će 160 poduzetnika, a od čega minimalno 75 MSP-ova koji posluju manje od 36 mjeseci, biti informirano o mogućnostima financiranja poduzetničkih projekata iz sredstava EU i nacionalnih izvora, umrežavanju i internacionalizaciji poslovanja te o koristima korištenja raznih tipova poslovne podrške za njihov rast i razvoj, kroz informativne radionice (16), e-newslettere (18) , webinare (6) te putem medijskih kanala.

U sklopu projekta, a s ciljem povezivanja i razvoja međusobne suradnje između MSP-ova i potpornih subjekata na razini županije, organizirat će se i konferencije (3) te okrugli stolovi (8) na temu EU natječaja, internacionalizacije, društvenog poduzetništva, obrazovanja za poduzetništvo i dr., a kojima je cilj povezivanje te razvoj suradnje između dionika iz javnog, privatnog i obrazovnog sektora.

Za sve informacije u vezi planiranih edukacija rezervirajte svoje mjesto i obratite sa na mail: zdravko@ctr.hr 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
08/06/2020

Predstavljanje novog HBOR-ova financijskog instrumenta Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Financijski instrument Obrtna sredstva za ruralni razvoj predstavit će voditelj HBOR-ova ureda za Slavoniju i Baranju Boris Čagalj

HGK – ŽK Slavonski Brod u suradnji s HBOR-ovim uredom za Slavoniju i Baranju organizira predstavljanje novog HBOR-ova financijskog instrumenta Obrtna sredstva za ruralni razvoj u srijedu, 10. lipnja, u 9 sati u ŽK Slavonski Brod, na adresi Matije Mesića 9.

Financijski instrument Obrtna sredstva za ruralni razvoj predstavit će voditelj HBOR-ova ureda za Slavoniju i Baranju...

HGK – ŽK Slavonski Brod u suradnji s HBOR-ovim uredom za Slavoniju i Baranju organizira predstavljanje novog HBOR-ova financijskog instrumenta Obrtna sredstva za ruralni razvoj u srijedu, 10. lipnja, u 9 sati u ŽK Slavonski Brod, na adresi Matije Mesića 9.

Financijski instrument Obrtna sredstva za ruralni razvoj predstavit će voditelj HBOR-ova ureda za Slavoniju i Baranju Boris Čagalj. Taj je financijski instrument namijenjen olakšanju pristupa financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja) za tvrtke iz sektora poljoprivrede pogođene pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Zbog ograničenog broja mjesta i mjera fizičke distance sudjelovanje je ograničeno na jednu osobu po tvrtki uz obveznu online prijavu obrascem u nastavku teksta. Prijave će se primati do popunjenja mjesta, a rok za prijavu je utorak, 9. lipnja. Molimo sudionike koji imaju rizik od razvoja težeg oblika bolesti COVID da ponesu i koriste zaštitne maske.

Link za prijavu za sudjelovanje: https://hgk.hr/zupanijska-komora-slavonski-brod/zk-slavonski-brod-predstavljanje-novog-hbor-ovog-financijskog-instrumenta-obrtna-sredstva-za-ruralni-razvoj-najava

Više informacija o ovom financijskom instrumentu možete vidjeti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede ovdje.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200