Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
07/06/2019 Poduzetništvo

Javni poziv-dodjela potpora-Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrt

Ukupna raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 320.000,00 kuna, a planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2019. godinu,

J A V N I   P O Z I V

 za dodjelu potpora temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva Brodsko-posavske županije za 2019. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpora male...

J A V N I   P O Z I V

 za dodjelu potpora temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva Brodsko-posavske županije za 2019. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva Brodsko-posavske županije za 2019. godinu"  (u daljnjem tekstu: Program).

Ukupna raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 320.000,00 kuna, a planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2019. godinu, Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeći Projekti:

1.   Projekt dodjele potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2019. godini;

2.   Projekt dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima iz Brodsko-posavske županije za Certifikaciju sustava kvalitete u 2019. godini;

3.   Projekt dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima i manifestacijama u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2019. godini;

4.   Projekt dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima iz Brodsko-posavske županije za troškove prijave projektnih prijedloga;

5.   Projekt dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima iz Brodsko-posavske županije za povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije u 2019. godini.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine).

Više detalja možete pročitati na stranicama Brodsko-posavske županije. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
03/06/2019

Članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje sudjelovali u radionici Komunikacija s medijima

Sudionici radionice stekli su nova znanja i vještine u odnosima s medijima, komunikaciji na društvenim mrežama, pisanju pisanih materijala i organizaciji konferencije za medije te kvalitetnom javnom govoru i nastupu. U praktičnom dijelu sudionici primijenili stečena znanja iz svih navedenih područja.

U organizaciji Centra za razvoj Brodsko-posavske županije, a u sklopu projekta Suradnja za uspjeh 3, u četvrtak i petak je održana radionica „Komunikacija s medijima“. Radionica je bila namijenjena članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Cilj radionice...

U organizaciji Centra za razvoj Brodsko-posavske županije, a u sklopu projekta Suradnja za uspjeh 3, u četvrtak i petak je održana radionica „Komunikacija s medijima“. Radionica je bila namijenjena članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Cilj radionice bili su unaprjeđenje znanja o odnosima s medijima, organiziranju konferencija za medije i komuniciranju na društvenim mrežama te unaprjeđenje vještina o javnom govoru i javnom nastupu.
Sudionici radionice stekli su nova znanja i vještine u odnosima s medijima, komunikaciji na društvenim mrežama, pisanju pisanih materijala i organizaciji konferencije za medije te kvalitetnom javnom govoru i nastupu. U praktičnom  dijelu sudionici primijenili stečena znanja iz svih navedenih područja.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
30/05/2019

Održana medijska konferencija povodom završetka projekta Rosis4h

Riječ je o projektu vrijednom 564.258,22 eura, financiranom iz Interreg IPA Prekograničnog programa suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.

Danas je u školskoj knjižnici Srednje škole Matija Antun Reljković odrana press konferencija povodom završetka projekta "Rosis4h - Otkrivanje mogućnosti za održivi utjecaj na razvoj hortikulture u prekograničnom području“.

Riječ je o projektu vrijednom 564.258,22 eura, financiranom iz Interreg IPA Prekograničnog programa suradnje...

Danas je u školskoj knjižnici Srednje škole Matija Antun Reljković odrana press konferencija povodom završetka projekta "Rosis4h - Otkrivanje mogućnosti za održivi utjecaj na razvoj hortikulture u prekograničnom području“.

Riječ je o projektu vrijednom 564.258,22 eura, financiranom iz Interreg IPA Prekograničnog programa suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020. 
Vodeći partner projekta je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, a ostali partneri u projektu su: Grad Šabac, Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ d.o.o.  i Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod.
Projekt je rezultat uspješne suradnje između dionika s područja Brodsko-posavske županije i Mačvanskog okruga / grada Šabca, a nastavlja se na prekogranični projekt ROSIS (3R) kojim je potaknuto korištenje mogućnosti razvoja prekogranične hortikulturne proizvodnje temeljene na zajedničkim interesima i vrijednostima te strategijama za zajedničke aktivnosti u prekograničnom području. 

Partneri su kroz projekt razvili nve usluge kao što su: Podrška managementu/vodstvu klastera – nova usluga CTR-a, Savjetovanje o primjeni kemijskih sredstava (Propisi EU) i o IPARD financiranju – nova usluga Grada Šabca, Kontrola kvalitete i savjetovanje u proizvodnji bobičastog voća/proizvoda – nova usluga RBTC-a, Kontrola kvalitete i savjetovanje o tlu – nova usluga Srednje poljoprivredne škole Šabac te Savjetovanje i podrška u uzgoju ljekovitog bilja – nova usluga Srednje škole „Matija Antun Reljković“.

Opći cilj projekta je ostvaren; kroz projektne aktivnosti podržano je jačanje konkurentnosti u hortikulturi u programskom području te je poboljšana učinkovitost relevantnih centara kompetentnosti , a to su Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića i Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ. Također, integrirane su  poduzetničko potporne institucije, klasteri, obrazovne i znanstveno-istraživačke institucije i poduzetnici u virtualni prekogranični centar kompetencija koristeći e-platformu te su se sudjelovanjem na B2B sastancima, sajmovima i studijskim posjetama Nizozemskoj i Slavoniji međusobno umrežili svi dionici u hortikulturi. 
Kroz projekt je nabavljena oprema prilagođena svakom partneru, izrađeni su promotivni materijali, odrađena je medijska promidžba, izrađena je i u funkciji e-platforma, odrađeno je studijsko putovanje u Nizozemsku i tura po Slavoniji te su posljednjih mjeseci odrađene aktivnosti za unaprjeđenje konkuretnosti dionika u sektoru hortikulture. Navedene aktivnosti uključuju Trening trenera u dva modula, TFM (Task Force Meetings) ili Razvoj novih usluga i B2B ili Umrežavanje poduzetnika. Uz navedene aktivnosti, održavali su se sastanci projektnog tima i sastanci upravnog odbora te aktivnosti Mobilitya (1 i2) koje uključuju prenošenje znanja, iskustva i savjeta hrvatskih partnera partnerima iz Srbije. 
 

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
29/05/2019

Sufinanciranje programa edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP) na UP Slavonski Brod

Ukupna alokacija Poziva jest 323.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 323.000,00 HRK.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 28. svibnja 2019. je objavilo ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP). Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Krajnji rok za predaju projektnih projedloga je 31. kolovoza 2019. godine.

U...

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 28. svibnja 2019. je objavilo ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP). Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Krajnji rok za predaju projektnih projedloga je 31. kolovoza 2019. godine.

U okviru Poziva financirat će se priprema i provedba programa edukacija za poduzetnike koji su MSP-ovi i koji imaju poslovni nastan i/ili sjedište i/ili poslovnu jedinicu na urbanom području Slavonski Brod. Program edukacija može biti povezan s regulatornim okvirom, standardima, certifikacijom, informacijama o dostupnim uslugama i programima, uključujući financijske instrumente, dijagnosticiranjem nedostataka i izazova poduzetnika kao i s drugim područjima u kojima je poduzetnicima potrebno pružati usluge, kako bi se utvrdile nejednakosti/prepreke u pokretanju i razvoju poslovanja i pristupu strukturiranim uslugama poslovnog savjetovanja i slično.

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, ustanove, mikro, mali i srednji poduzetnici.

Ukupna alokacija Poziva jest 323.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 323.000,00 HRK.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
27/05/2019

Objavljen poziv namijenjen unapređivanju infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici

Ukupna alokacija Poziva jest 612.200.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 15.000.000,00 HRK.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24. svibnja 2019. je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirat će se iz Europskog...

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24. svibnja 2019. je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Krajnji rok za predaju projektnih projedloga je 31. prosinca 2019. godine, ili do iskorištenja raspoloživih sredstava odnosno kada zaprimljeni iznos u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava dosegne 150%.

U okviru Poziva financirat će se izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije; dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga te pripremni radovi na gradilištu; izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga; stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja; kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga; kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga; procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela; nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga; nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja); nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga; priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta; edukacije; financijska revizija projekt; upravljanje projekto; promicanje horizontalnih načela; aktivnosti informiranja.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, ustanove, mikro, mali i srednji poduzetnici.

Ukupna alokacija Poziva jest 612.200.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 15.000.000,00 HRK. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
27/05/2019

Natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

Ukupna alokacija osigurana je u Državnom proračunu Republike Hrvatske te iznosi 40.000.000,00 HRK. Najviši iznos potpore iznosi 1.400.000,00 HRK

Ministarstvo poljoprivrede je na svojim mrežnim stranicama objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Predmet Natječaja je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj u 2019. godini.

Prihvatljivi korisnici...

Ministarstvo poljoprivrede je na svojim mrežnim stranicama objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Predmet Natječaja je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj u 2019. godini.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo trgovačka društva i obrti), a sukladno Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2019. godinu.

Ukupna alokacija osigurana je u Državnom proračunu Republike Hrvatske te iznosi 40.000.000,00 HRK. Najviši iznos potpore iznosi 1.400.000,00 HRK.

Rok za podnošenje prijava je 19. lipnja 2019. godine.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200