Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
30/05/2019

Održana medijska konferencija povodom završetka projekta Rosis4h

Riječ je o projektu vrijednom 564.258,22 eura, financiranom iz Interreg IPA Prekograničnog programa suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.

Danas je u školskoj knjižnici Srednje škole Matija Antun Reljković odrana press konferencija povodom završetka projekta "Rosis4h - Otkrivanje mogućnosti za održivi utjecaj na razvoj hortikulture u prekograničnom području“.

Riječ je o projektu vrijednom 564.258,22 eura, financiranom iz Interreg IPA Prekograničnog programa suradnje...

Danas je u školskoj knjižnici Srednje škole Matija Antun Reljković odrana press konferencija povodom završetka projekta "Rosis4h - Otkrivanje mogućnosti za održivi utjecaj na razvoj hortikulture u prekograničnom području“.

Riječ je o projektu vrijednom 564.258,22 eura, financiranom iz Interreg IPA Prekograničnog programa suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020. 
Vodeći partner projekta je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, a ostali partneri u projektu su: Grad Šabac, Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ d.o.o.  i Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod.
Projekt je rezultat uspješne suradnje između dionika s područja Brodsko-posavske županije i Mačvanskog okruga / grada Šabca, a nastavlja se na prekogranični projekt ROSIS (3R) kojim je potaknuto korištenje mogućnosti razvoja prekogranične hortikulturne proizvodnje temeljene na zajedničkim interesima i vrijednostima te strategijama za zajedničke aktivnosti u prekograničnom području. 

Partneri su kroz projekt razvili nve usluge kao što su: Podrška managementu/vodstvu klastera – nova usluga CTR-a, Savjetovanje o primjeni kemijskih sredstava (Propisi EU) i o IPARD financiranju – nova usluga Grada Šabca, Kontrola kvalitete i savjetovanje u proizvodnji bobičastog voća/proizvoda – nova usluga RBTC-a, Kontrola kvalitete i savjetovanje o tlu – nova usluga Srednje poljoprivredne škole Šabac te Savjetovanje i podrška u uzgoju ljekovitog bilja – nova usluga Srednje škole „Matija Antun Reljković“.

Opći cilj projekta je ostvaren; kroz projektne aktivnosti podržano je jačanje konkurentnosti u hortikulturi u programskom području te je poboljšana učinkovitost relevantnih centara kompetentnosti , a to su Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića i Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ. Također, integrirane su  poduzetničko potporne institucije, klasteri, obrazovne i znanstveno-istraživačke institucije i poduzetnici u virtualni prekogranični centar kompetencija koristeći e-platformu te su se sudjelovanjem na B2B sastancima, sajmovima i studijskim posjetama Nizozemskoj i Slavoniji međusobno umrežili svi dionici u hortikulturi. 
Kroz projekt je nabavljena oprema prilagođena svakom partneru, izrađeni su promotivni materijali, odrađena je medijska promidžba, izrađena je i u funkciji e-platforma, odrađeno je studijsko putovanje u Nizozemsku i tura po Slavoniji te su posljednjih mjeseci odrađene aktivnosti za unaprjeđenje konkuretnosti dionika u sektoru hortikulture. Navedene aktivnosti uključuju Trening trenera u dva modula, TFM (Task Force Meetings) ili Razvoj novih usluga i B2B ili Umrežavanje poduzetnika. Uz navedene aktivnosti, održavali su se sastanci projektnog tima i sastanci upravnog odbora te aktivnosti Mobilitya (1 i2) koje uključuju prenošenje znanja, iskustva i savjeta hrvatskih partnera partnerima iz Srbije. 
 

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
29/05/2019

Sufinanciranje programa edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP) na UP Slavonski Brod

Ukupna alokacija Poziva jest 323.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 323.000,00 HRK.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 28. svibnja 2019. je objavilo ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP). Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Krajnji rok za predaju projektnih projedloga je 31. kolovoza 2019. godine.

U...

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 28. svibnja 2019. je objavilo ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP). Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Krajnji rok za predaju projektnih projedloga je 31. kolovoza 2019. godine.

U okviru Poziva financirat će se priprema i provedba programa edukacija za poduzetnike koji su MSP-ovi i koji imaju poslovni nastan i/ili sjedište i/ili poslovnu jedinicu na urbanom području Slavonski Brod. Program edukacija može biti povezan s regulatornim okvirom, standardima, certifikacijom, informacijama o dostupnim uslugama i programima, uključujući financijske instrumente, dijagnosticiranjem nedostataka i izazova poduzetnika kao i s drugim područjima u kojima je poduzetnicima potrebno pružati usluge, kako bi se utvrdile nejednakosti/prepreke u pokretanju i razvoju poslovanja i pristupu strukturiranim uslugama poslovnog savjetovanja i slično.

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, ustanove, mikro, mali i srednji poduzetnici.

Ukupna alokacija Poziva jest 323.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 323.000,00 HRK.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
27/05/2019

Objavljen poziv namijenjen unapređivanju infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici

Ukupna alokacija Poziva jest 612.200.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 15.000.000,00 HRK.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24. svibnja 2019. je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirat će se iz Europskog...

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24. svibnja 2019. je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Krajnji rok za predaju projektnih projedloga je 31. prosinca 2019. godine, ili do iskorištenja raspoloživih sredstava odnosno kada zaprimljeni iznos u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava dosegne 150%.

U okviru Poziva financirat će se izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije; dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga te pripremni radovi na gradilištu; izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga; stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja; kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga; kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga; procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela; nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga; nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja); nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga; priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta; edukacije; financijska revizija projekt; upravljanje projekto; promicanje horizontalnih načela; aktivnosti informiranja.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, ustanove, mikro, mali i srednji poduzetnici.

Ukupna alokacija Poziva jest 612.200.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 15.000.000,00 HRK. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
27/05/2019

Natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

Ukupna alokacija osigurana je u Državnom proračunu Republike Hrvatske te iznosi 40.000.000,00 HRK. Najviši iznos potpore iznosi 1.400.000,00 HRK

Ministarstvo poljoprivrede je na svojim mrežnim stranicama objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Predmet Natječaja je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj u 2019. godini.

Prihvatljivi korisnici...

Ministarstvo poljoprivrede je na svojim mrežnim stranicama objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Predmet Natječaja je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj u 2019. godini.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo trgovačka društva i obrti), a sukladno Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2019. godinu.

Ukupna alokacija osigurana je u Državnom proračunu Republike Hrvatske te iznosi 40.000.000,00 HRK. Najviši iznos potpore iznosi 1.400.000,00 HRK.

Rok za podnošenje prijava je 19. lipnja 2019. godine.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
22/05/2019

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada

Ukupna alokacija Poziva jest 350.000.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 50.000.000,00 HRK.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 22. svibnja 2019. objavilo je Poziv “Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala”. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i financirat će se iz Kohezijskog fonda.

Svrha...

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 22. svibnja 2019. objavilo je Poziv “Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala”. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i financirat će se iz Kohezijskog fonda.

Svrha Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.).

Prihvatljive aktivnosti u okviru projekta su priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga; priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli; građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu; priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje; stručni nadzor građevinskih radova; projektantski nadzor; usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom) te aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave.

Ukupna alokacija Poziva jest 350.000.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 50.000.000,00 HRK. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
22/05/2019

Poziv za radionicu poslovnog planiranja

. Polaznici će steći znanja iz osnova poduzetništva i poslovnog planiranja za početnike te izrade poslovnog plana.

Centar za razvoj Brodsko-posavske županije provodi projekt pod nazivom "Suradnja za uspjeh 3“ koji se financira kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“, iz Europskog socijalnog fonda (ESF). U sklopu projekta održat će se radionica...

Centar za razvoj Brodsko-posavske županije provodi projekt pod nazivom "Suradnja za uspjeh 3“ koji se financira kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“, iz Europskog socijalnog fonda (ESF). U sklopu projekta održat će se radionica „Poslovno planiranje za početnike“, koja je  namijenjena nezaposlenim osobama. Polaznici će steći znanja iz osnova poduzetništva i poslovnog planiranja za početnike te izrade poslovnog plana. Polaznicima se troškovi prijevoza refundiraju. Radionica „Poslovno planiranje za početnike“  će započeti 03. lipnja 2019. godine, u 9:00 sati u  prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Libar, Zrinska 28, Slavonski Brod.
Zainteresirani se mogu prijaviti na broj +385 35 637 200 i 637-209 ili na mail adresu itomasic@ctr.hr 

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200