Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
21/02/2020

Nova Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.)

HR NUTS 2021. čini statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, za socioekonomske analize i za postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.

Obavještavamo Vas da je s početkom 2020. godine u primjeni nova Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) čime prestaje važiti Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) prema kojoj je Republika Hrvatska bila podijeljena na dvije NUTS 2 regije.

Nova klasifikacija HR_NUTS 2021. objavljena je u Narodnim novinama...

Obavještavamo Vas da je s početkom 2020. godine u primjeni nova Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) čime prestaje važiti Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) prema kojoj je Republika Hrvatska bila podijeljena na dvije NUTS 2 regije.

Nova klasifikacija HR_NUTS 2021. objavljena je u Narodnim novinama 125/2019 te su njome uvedene 4 statističke regije: Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska, Grad Zagreb i Sjeverna Hrvatska.

Brodsko-posavska županija pripada statističkoj regiji Panonska Hrvatska zajedno sa Bjelovarsko-bilogorskom, Virovitičko-podravskom, Požeško-slavonskom, Sisačko-moslavačkom, Osječko-baranjskom, Vukovarsko-srijemskom i Karlovačkom županijom.

HR NUTS 2021. čini statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, za socioekonomske analize i za postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.

Obavijest o primjeni nova Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
19/02/2020

Poziv - Uspostava reciklažnih dvorišta

Prihvatljive projektne aktivnosti po ovom Pozivu vezane su isključivo za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta, odnosno uz nabavu mobilnih jedinica.

 Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.
Glavna svrha uspostave reciklažnih dvorišta je:
a) potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje;
b) potaknuti i...

 Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.
Glavna svrha uspostave reciklažnih dvorišta je:
a) potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje;
b) potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje električnog i elektroničkog otpada, osim otpada za kojeg postoje odgovarajuće usluge besplatnog odvoza takvog otpada iz kućanstava;
c) potaknuti i povećati prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima);
d) potaknuti i povećati prikupljanje posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade, te plastike koja nije ambalažni otpad.
Očekuje se da će bolje informiranje građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, obavještavanjem kućanstava na određenom području o lokaciji reciklažnog dvorišta i mogućnostima predaje otpada bez naknade postići cilj da građani ne odlažu problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.

Više informacija pogledajte OVDJE. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
18/02/2020

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Ministarstvo prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) u 2020. godini nastavlja poticati razvoj područja koja su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17 i 118/18), stekla status potpomognutog područja.

Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji...

Ministarstvo prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) u 2020. godini nastavlja poticati razvoj područja koja su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17 i 118/18), stekla status potpomognutog područja.

Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Korisnici Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na potpomognutim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.

U užem smislu, korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stekle status potpomognutog područja i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva.

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave da u skladu sa Zakonom o potpomognutim područjima (Narodne novine, br. 118/18) kao nositelji upravljanja razvojem potpomognutih područja, dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2020. godini, usklađene s ciljevima Programa.

Program održivog razvoja lokalne zajednice 2020. (288kb)

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Smjernice za podnositelje zahtjeva

Kriteriji bodovanja projektnih prijedloga

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
18/02/2020

Na portalu e-savjetovanje objavljen Nacrt natječaja za tip operacije 6.4.1 i Nacrt natječaja za tip operacije 6.2.1

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst natječaja, najkasnije do 24. veljače 2020. godine za Nacrt natječaja za tip operacije 6.4.1. ”Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Odnosno, najkasnije do 28. veljače 2020. godine za Nacrt natječaja za tip operacije 6.2.1. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.4.1. ”Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” te Nacrt natječaja za tip operacije 6.2.1. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz...

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.4.1. ”Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” te Nacrt natječaja za tip operacije 6.2.1. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

U skladu s obvezama iz članka 18. stavka 4. Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Upravljačko tijelo, Ministarstvo poljoprivrede, objavilo je Nacrt natječaja radi savjetovanja s javnošću. Podsjećamo da je Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., koji zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija objavljen u Narodnim novinama br. 91/19. Ovim pravilnikom ujednačene su procedure i provedba postupka dodjele potpora, a svi će natječaji prethodno biti objavljeni na sustavu e-savjetovanja kako bi korisnici i svi ostali dionici mogli aktivno, transparentno i pravovremeno sudjelovati u kreiranju natječajnih pravila.

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst natječaja, najkasnije do 24. veljače 2020. godine za Nacrt natječaja za tip operacije 6.4.1. ”Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Odnosno, najkasnije do 28. veljače 2020. godine za Nacrt natječaja za tip operacije 6.2.1. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Nacrte natječaja možete pronaći na poveznicama: 6.4.1. i 6.2.1.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
18/02/2020

Natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola 'Kako postati zeleni potrošač?'

Odluka o dodjeli nagrada objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

U povodu Svjetskog dana prava potrošača, koji se obilježava svake godine 15. ožujka, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, raspisuje Natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola na temu: „Kako postati zeleni potrošač?“. Natječajem se želi potaknuti učenike da u svrhu zaštite...

U povodu Svjetskog dana prava potrošača, koji se obilježava svake godine 15. ožujka, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, raspisuje Natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola na temu: „Kako postati zeleni potrošač?“. Natječajem se želi potaknuti učenike da u svrhu zaštite planeta za sadašnje i buduće generacije razmisle na koji način se može promijeniti način potrošnje tako da se prednost daje proizvodima proizvedenim na održivi način, odnosno onima koji su dobiveni uporabom manje količine resursa i smanjenjem negativnih učinaka na okoliš. Rad učenika treba odgovoriti na sva tri temeljna pitanja:

1. Što znači zelena potrošnja?
2. Kako postati zeleni potrošač?
3. Što biste vi u vašoj školi / gradu učinili da potaknete zelenu potrošnju?
Rok za prijavu radova je 2. ožujka 2020. godine.

Odluka o dodjeli nagrada objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Nagradu će ravnateljima škola uručiti predstavnik Vlade Republike Hrvatske. Svi pristigli radovi bit će predstavljeni i u sklopu obilježavanja Svjetskog dana prava potrošača, u ponedjeljak 16. ožujka 2020. godine od 10:00 do 18:00 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu.

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici https://www.mingo.hr/page/natjecaj-za-ucenike-osnovnih-i-srednjih-skola-kako-postati-zeleni-potrosac

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
18/02/2020

Natječaj Veleposlanstva Francuske Republike za organizacije civilnog društva

Ovaj Poziv ima za cilj jačanje francusko-hrvatskih partnerstava kroz razvoj malih projekata (maksimalni iznos potpore je 3.000 EUR) u jednom od tri prioritetna područja

U suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuje drugi natječaj za organizacije civilnog društva.
Ovaj Poziv ima za cilj jačanje francusko-hrvatskih partnerstava kroz razvoj malih projekata (maksimalni iznos potpore je 3.000 EUR) u jednom od tri prioritetna područja:
1. ravnopravnost spolova,

U suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuje drugi natječaj za organizacije civilnog društva.
Ovaj Poziv ima za cilj jačanje francusko-hrvatskih partnerstava kroz razvoj malih projekata (maksimalni iznos potpore je 3.000 EUR) u jednom od tri prioritetna područja:
1. ravnopravnost spolova,
2. dijalog i pomirba te
3. klimatske promjene i okoliš.

Potpora dodijeljena u okviru ovog poziva može pokriti troškove vezane uz aktivnosti kao što su organizacija konferencija i okruglih stolova, studijske posjete, zagovaranje, obrazovne aktivnosti namijenjene djeci i mladima, obuke, zajedničke publikacije.

Svi projekti moraju uključivati francusku komponentu u smislu povezanosti s nekom francuskom organizacijom ili institucijom, angažiranja francuskih stručnjaka, interesa za razmjenu iskustva s Francuskom itd., a kako bi se promicalo međusobno razumijevanje i razmjena iskustava između dviju zemalja.
 
Prijave moraju biti podnesene na engleskom jeziku i poslane e-poštom na adresu djuro.zifra@diplomatie.gouv.fr najkasnije do 23. ožujka 2020. godine.
 
Više informacija potražite u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga i propisanim obrascima za prijavu projektnog prijedloga i proračun.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200