Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
10/06/2019

Objavljen Poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama

Najniži iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 20.000,00 HRK, a najviši 250.000,00 HRK.

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta 07. lipnja 2019. objavilo je Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu.

Cilj Poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških...

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta 07. lipnja 2019. objavilo je Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu.

Cilj Poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. U okviru Poziva financirat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje. Isto tako, podržat će se aktivnosti koje naglašavaju potencijal kulturnih i kreativnih industrija za razvoj, unaprjeđenje i povećanje konkurentnosti te obogaćivanje hrvatske turističke ponude.

Sredstva su namijenjena za:

  • zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta) i uključivanje vanjskih suradnika,
  • otvaranje i opremanje prostora i nabava opreme,
  • promidžbene aktivnosti,
  • distribucija,
  • stručno usavršavanje namijenjeno isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su gospodarski subjekti koji djeluju u područjima izvedbenih umjetnosti, vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske te audiovizualne djelatnosti. Potpore će se odobravati u visini od 85% prihvatljivih troškova projekta. Najniži iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 20.000,00 HRK, a najviši 250.000,00 HRK.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
10/06/2019

Javni poziv za dodjelu potpora u svrhu razvoja zadružnog poduzetništva

Ukupna alokacija poziva jest 2.000.000,00 HRK. Najniži iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 20.000,00 HRK, a najviši 150.000,00 HRK.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 05. lipnja 2019. objavilo je otvoreni javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu.

Pozivom se dodjeljuju bespovratna sredstava s proračunske stavke “Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta” Ministarstva gospodarstva,...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 05. lipnja 2019. objavilo je otvoreni javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu.

Pozivom se dodjeljuju bespovratna sredstava s proračunske stavke “Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta” Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sredstva su namijenjena za:

ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,
ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,
ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,
unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,
stručno osposobljavanje i obrazovanje zadrugara i zaposlenika u zadruzi,
prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,
marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta
Prihvatljivi prijavitelji su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge, izuzev radno-socijalnih i braniteljskih zadruga. Ukupna alokacija poziva jest 2.000.000,00 HRK. Najniži iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 20.000,00 HRK, a najviši 150.000,00 HRK. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
07/06/2019 Poduzetništvo

Javni poziv-dodjela potpora-Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrt

Ukupna raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 320.000,00 kuna, a planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2019. godinu,

J A V N I   P O Z I V

 za dodjelu potpora temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva Brodsko-posavske županije za 2019. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpora male...

J A V N I   P O Z I V

 za dodjelu potpora temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva Brodsko-posavske županije za 2019. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva Brodsko-posavske županije za 2019. godinu"  (u daljnjem tekstu: Program).

Ukupna raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 320.000,00 kuna, a planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2019. godinu, Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeći Projekti:

1.   Projekt dodjele potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2019. godini;

2.   Projekt dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima iz Brodsko-posavske županije za Certifikaciju sustava kvalitete u 2019. godini;

3.   Projekt dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima i manifestacijama u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2019. godini;

4.   Projekt dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima iz Brodsko-posavske županije za troškove prijave projektnih prijedloga;

5.   Projekt dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima iz Brodsko-posavske županije za povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije u 2019. godini.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine).

Više detalja možete pročitati na stranicama Brodsko-posavske županije. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
03/06/2019

Članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje sudjelovali u radionici Komunikacija s medijima

Sudionici radionice stekli su nova znanja i vještine u odnosima s medijima, komunikaciji na društvenim mrežama, pisanju pisanih materijala i organizaciji konferencije za medije te kvalitetnom javnom govoru i nastupu. U praktičnom dijelu sudionici primijenili stečena znanja iz svih navedenih područja.

U organizaciji Centra za razvoj Brodsko-posavske županije, a u sklopu projekta Suradnja za uspjeh 3, u četvrtak i petak je održana radionica „Komunikacija s medijima“. Radionica je bila namijenjena članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Cilj radionice...

U organizaciji Centra za razvoj Brodsko-posavske županije, a u sklopu projekta Suradnja za uspjeh 3, u četvrtak i petak je održana radionica „Komunikacija s medijima“. Radionica je bila namijenjena članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Cilj radionice bili su unaprjeđenje znanja o odnosima s medijima, organiziranju konferencija za medije i komuniciranju na društvenim mrežama te unaprjeđenje vještina o javnom govoru i javnom nastupu.
Sudionici radionice stekli su nova znanja i vještine u odnosima s medijima, komunikaciji na društvenim mrežama, pisanju pisanih materijala i organizaciji konferencije za medije te kvalitetnom javnom govoru i nastupu. U praktičnom  dijelu sudionici primijenili stečena znanja iz svih navedenih područja.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
30/05/2019

Održana medijska konferencija povodom završetka projekta Rosis4h

Riječ je o projektu vrijednom 564.258,22 eura, financiranom iz Interreg IPA Prekograničnog programa suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.

Danas je u školskoj knjižnici Srednje škole Matija Antun Reljković odrana press konferencija povodom završetka projekta "Rosis4h - Otkrivanje mogućnosti za održivi utjecaj na razvoj hortikulture u prekograničnom području“.

Riječ je o projektu vrijednom 564.258,22 eura, financiranom iz Interreg IPA Prekograničnog programa suradnje...

Danas je u školskoj knjižnici Srednje škole Matija Antun Reljković odrana press konferencija povodom završetka projekta "Rosis4h - Otkrivanje mogućnosti za održivi utjecaj na razvoj hortikulture u prekograničnom području“.

Riječ je o projektu vrijednom 564.258,22 eura, financiranom iz Interreg IPA Prekograničnog programa suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020. 
Vodeći partner projekta je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, a ostali partneri u projektu su: Grad Šabac, Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ d.o.o.  i Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod.
Projekt je rezultat uspješne suradnje između dionika s područja Brodsko-posavske županije i Mačvanskog okruga / grada Šabca, a nastavlja se na prekogranični projekt ROSIS (3R) kojim je potaknuto korištenje mogućnosti razvoja prekogranične hortikulturne proizvodnje temeljene na zajedničkim interesima i vrijednostima te strategijama za zajedničke aktivnosti u prekograničnom području. 

Partneri su kroz projekt razvili nve usluge kao što su: Podrška managementu/vodstvu klastera – nova usluga CTR-a, Savjetovanje o primjeni kemijskih sredstava (Propisi EU) i o IPARD financiranju – nova usluga Grada Šabca, Kontrola kvalitete i savjetovanje u proizvodnji bobičastog voća/proizvoda – nova usluga RBTC-a, Kontrola kvalitete i savjetovanje o tlu – nova usluga Srednje poljoprivredne škole Šabac te Savjetovanje i podrška u uzgoju ljekovitog bilja – nova usluga Srednje škole „Matija Antun Reljković“.

Opći cilj projekta je ostvaren; kroz projektne aktivnosti podržano je jačanje konkurentnosti u hortikulturi u programskom području te je poboljšana učinkovitost relevantnih centara kompetentnosti , a to su Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića i Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ. Također, integrirane su  poduzetničko potporne institucije, klasteri, obrazovne i znanstveno-istraživačke institucije i poduzetnici u virtualni prekogranični centar kompetencija koristeći e-platformu te su se sudjelovanjem na B2B sastancima, sajmovima i studijskim posjetama Nizozemskoj i Slavoniji međusobno umrežili svi dionici u hortikulturi. 
Kroz projekt je nabavljena oprema prilagođena svakom partneru, izrađeni su promotivni materijali, odrađena je medijska promidžba, izrađena je i u funkciji e-platforma, odrađeno je studijsko putovanje u Nizozemsku i tura po Slavoniji te su posljednjih mjeseci odrađene aktivnosti za unaprjeđenje konkuretnosti dionika u sektoru hortikulture. Navedene aktivnosti uključuju Trening trenera u dva modula, TFM (Task Force Meetings) ili Razvoj novih usluga i B2B ili Umrežavanje poduzetnika. Uz navedene aktivnosti, održavali su se sastanci projektnog tima i sastanci upravnog odbora te aktivnosti Mobilitya (1 i2) koje uključuju prenošenje znanja, iskustva i savjeta hrvatskih partnera partnerima iz Srbije. 
 

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
29/05/2019

Sufinanciranje programa edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP) na UP Slavonski Brod

Ukupna alokacija Poziva jest 323.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 323.000,00 HRK.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 28. svibnja 2019. je objavilo ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP). Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Krajnji rok za predaju projektnih projedloga je 31. kolovoza 2019. godine.

U...

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 28. svibnja 2019. je objavilo ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP). Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Krajnji rok za predaju projektnih projedloga je 31. kolovoza 2019. godine.

U okviru Poziva financirat će se priprema i provedba programa edukacija za poduzetnike koji su MSP-ovi i koji imaju poslovni nastan i/ili sjedište i/ili poslovnu jedinicu na urbanom području Slavonski Brod. Program edukacija može biti povezan s regulatornim okvirom, standardima, certifikacijom, informacijama o dostupnim uslugama i programima, uključujući financijske instrumente, dijagnosticiranjem nedostataka i izazova poduzetnika kao i s drugim područjima u kojima je poduzetnicima potrebno pružati usluge, kako bi se utvrdile nejednakosti/prepreke u pokretanju i razvoju poslovanja i pristupu strukturiranim uslugama poslovnog savjetovanja i slično.

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, ustanove, mikro, mali i srednji poduzetnici.

Ukupna alokacija Poziva jest 323.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 323.000,00 HRK.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200