Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
03/03/2020

Izmjena natječajne dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi - program zapošljavanja žena - Faza II“

Opći cilj poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je 19.2.2020. Poziv za „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ s ciljem omogućavanja pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. 28. veljače 2020. objavljena je prva izmjena natječajne...

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je 19.2.2020. Poziv za „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ s ciljem omogućavanja pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. 28. veljače 2020. objavljena je prva izmjena natječajne dokumentacije za Poziv, također objavljeni su i prvi dio Pitanja i odgovora u razdoblju od 19.02. do 26.02. 2020. i prezentacija s informativnih radionica, usklađena s izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije od 28. veljače 2020. godine.

Opći cilj poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični cilj poziva je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Izmijenjeni Poziv možete pronaći OVDJE.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
03/03/2020

Objavljen javni poziv INTEGRATOR za male i srednje poduzetnike

Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

Ovim će se Pozivom podržati suradnja MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je za sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje...

Ovim će se Pozivom podržati suradnja MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je za sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij se mora sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.

Cilj poziva je podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.
Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima. 

Ukupna bespovratna sredstava: 100.000.000,00 kn
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 38.000.000,00 kn
iZa potrebe ovog Poziva konzorcij se mora sastojati od minimalno 3 (tri) poduzetnika.

Poveznica:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv…

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
02/03/2020

Objavljen Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%).

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 28. veljače 2020. godine Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi izgradnje, poboljšanja, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 28. veljače 2020. godine Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi izgradnje, poboljšanja, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi poboljšanja iste nepokretne imovine, uključujući i kupnju zemljišta kao jedne od aktivnosti u okviru projekta s ciljem izgradnje vinarije i/ili prezentacijskog i/ili prodajnog objekta,  troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, opći troškovi povezani s izgradnjom, poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova.

Korisnici ove mjere su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%).

Rok za podnošenje prijava je do 17. travnja 2019. godine, a Natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su ovdje.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
28/02/2020

Godišnji plan natječaja tijela državne uprave za 2020. godinu

Godišnji plan natječaja za 2020. godinu uključuje podatke o planiranim javnim natječajima i pozivima koje javni davatelji planiraju objaviti i financirati u 2020. godini. Godišnji plan natječaja sadrži 84 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva ukupne vrijednosti od preko 444 milijuna kuna koje 23 davatelja planiraju dodijeliti u 2020. godini.

Ured za udruge pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2020. godini.
Temeljem članka 57. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015) Ured za udruge...

Ured za udruge pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2020. godini.
Temeljem članka 57. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015) Ured za udruge pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2020. godini.
 
Godišnji plan natječaja za 2020. godinu uključuje podatke o planiranim javnim natječajima i pozivima koje javni davatelji planiraju objaviti i financirati u 2020. godini. Godišnji plan natječaja sadrži 84 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva ukupne vrijednosti od preko 444 milijuna kuna koje 23 davatelja planiraju dodijeliti u 2020. godini.
 
Davatelji sredstava su tijela državne uprave, uredi Vlade RH, javne zaklade te druga javna tijela koja djeluju na nacionalnoj razini, a programi i projekti financirati će se sredstvima državnog proračuna, iz dijela prihoda od igara na sreću (tzv. lutrijska sredstva) te inozemnih fondova.
 
Planirano je financiranje od preko 6.300 projekata i programa organizacija civilnoga društva u područjima skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, socijalne skrbi, razvoju volonterstva, pravima djece, izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju, promicanju znanosti, programa za učenike pripadnike nacionalnih manjina, pomoćnika u nastavi, promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, demokratizacije i razvoja civilnog društva, zaštite potrošača, suradnje s LAG-ovima, međunarodne razvojne suradnje, medijske pismenosti, kulture, potpore proizvođačima u području poljoprivrede, pravnih klinika te  u području kaznenih djela i izvršavanja kazne zatvora, strukovnih udruga u turizmu, tražitelja međunarodne zaštite, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i borbe protiv ovisnosti, aktivnosti sporta, potpora u zapošljavanju te drugim područjima od interesa za opće dobro.
 
Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.
 
Sektorske analize dostupne su ovdje, a godišnji plan natječaja možete pronaći ovdje.
 
Napominjemo kako Godišnji plan natječaja za 2020. godinu ne sadrži podatke o planiranom financiranju iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ budući da je Godišnji plan objave Poziva za ESF objavilo nadležno Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda te je Ministarstvo zaduženo i za redovito ažuriranje plana objave
 
Više informacija o Europskom socijalnom fondu moguće je pronaći na mrežnim stranicama - www.esf.hr.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
26/02/2020

Cjeloživotnim učenjem do svog mjesta na tržištu rada

Okrugli stol dio je projekta "Suradnja za uspjeh 3", koji se u potpunosti financira sredstvima Europskog socijalnog fonda i to putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Vrijednost ovoga projekta je 1.693.623,86 kuna te je u cijelosti riječ o bespovratnim sredstvima Europske unije.

SLAVONSKI BROD - 'Kako biti zaposlen danas i u budućnosti?' naziv je Okruglog stola danas održanog u slavonskobrodskoj Gradskoj knjižnici, a kojemu je prvenstveni cilj bio osvijestiti nezaposlene ranjive skupine društva o mogućnostima korištenja europskih...

SLAVONSKI BROD - 'Kako biti zaposlen danas i u budućnosti?' naziv je Okruglog stola danas održanog u slavonskobrodskoj Gradskoj knjižnici, a kojemu je prvenstveni cilj bio osvijestiti nezaposlene ranjive skupine društva o mogućnostima korištenja europskih potpora za njihovu edukaciju, a samim time i veću zapošljivost na tržištu rada. 

Okrugli stol dio je projekta "Suradnja za uspjeh 3", koji se u potpunosti financira sredstvima Europskog socijalnog fonda i to putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Vrijednost ovoga projekta je 1.693.623,86 kuna te je u cijelosti riječ o bespovratnim sredstvima Europske unije. Nositelj projekta je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija i Udruga Vrapčići.

-  Okruglim stolom cilj je podignuti javnost na razinu interesa za rješavanje problema nezaposlenosti. Tu svoju značajnu ulogu igraju Lokalna partnerstva za zapošljavanje koja postoje dugi niz godina i koja su okrenuta provedbi razvojnih projekata na području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja i to kroz činjenicu da je riječ o partnerstvu lokalnih tvrtki i javnih ustanova i institucija preko kojih se uspostavlja povezanost između poslodavaca i tržišta rada. - istaknuo je Robert Babić, viši savjetnik i stručnjak za tržište rada koji je bio današnji moderator rasprave. 

Suradnja za uspjeh 3 projekt je kojim se mogućnost zapošljavanja nudi posebno ranjivim skupinama. - Projekt je pomoć za zapošljavanje i samozapošljavanje. Tu je potrebno ljude educirati s obzirom na to da je tržište rada vrlo aktivno i da se trendovi mijenjaju te da se bez cjeloživotnog učenja ne može postići napredak u karijeri niti u zapošljavanju - istaknuo je Dragan Jelić, državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava koji je, govoreći danas na Okruglom stolu, istaknuo kako je dodatna prednost "Suradnje za uspjeh" činjenica da se financijska sredstva s državne spuštaju na lokalnu razinu. 

To da je projekt rezultat kontinuiranog napora Brodsko-posavske županije u rješavanju pitanja nezaposlenosti s kojom se bore već dulji niz godina, istaknula je i Mirela Brechelmaher, iz Centra za razvoj Brodsko-posavske županije. Kroz njega se zapravo, dodala je, ispunjavaju potrebe onih koji žele podići svoju zapošljivost na tržištu rada. Jedna od onih skupina koja je prošla kroz ovaj projekt jesu žene educirane za zanimanje njegovatelja, a od kojih većina planira pokrenuti poduzetništvo kroz brigu za stare i nemoćne dok tek manji dio njih kani otići u inozemstvo.

U okviru projekta provođene su i edukacije za članove partnerstva. - U prvom redu to su bile aktivnosti usmjerene, neću reći na osobni razvoj, nego na ono što će doprinijeti poslodavcu kod kojeg naši predstavnici rade, tako da smo za njih ciljano organizirali takvu edukaciju. A sve u cilju boljeg rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, jer nas sada čeka izrada nove županijske razvojne strategije koja će se zvati "Plan razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027.", a gdje očekujemo, na tragu svega što nam se događa i po pitanju demografije i konstantnog pada nezaposlenosti, da ćemo osmisliti one mjere koje će gradovi, županija i općine provoditi i sufinancirati kako bi se ljudi prekvalificirali i unaprijedili svoje znanje te tako udovoljili potrebama tržišta - kazala je Brechelmaher.

Tijekom provođenja projekta obavljeno je i ispitivanje tržišta kojemu je cilj bio doznati što nezaposleni vide kao osnovni problem te što je po njima potrebno učiniti kako bi se problem nezaposlenosti sveo na što manju moguću mjeru. Većina ih je, kazala je Olgica Klepač, znanstvenica iz područja sociologije, kao problem istaknula zapošljavanje 'preko veze', problem zapošljavanja starijih, posebice žena, dok su kao pozitivan primjer isticali mjere Zavoda za zapošljavanje. 

Jedni od onih koji su sudjelovali u edukacijama održanim u sklopu "Suradnje za uspjeh 3" je i Udruga Regoč. - Organizirali smo različite radionice te smo odradili i dio koji se odnosi na mogućnosti samozapošljavanja ove kategorije. Mislim da je lokalno partnerstvo za zapošljavanje prava stvar koja otvara mogućnost umrežavanja mnogih dionika u Brodsko-posavskoj županiji kojima je u interesu i da se povežu i da zajedno rade i da nađu partnere na projektima, a samim time pomažemo i zajednici - istaknula je Mirjana Jakovčev koja je i dopredsjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, dodavši ovom prilikom kako će jedan od ciljeva u idućem razdoblju, biti uključivanje većeg broja poslodavaca. 

Projekt „Suradnja za uspjeh 3" financira se iz Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Vrijednost projekta je 1.693.623,86 kuna, a toliko iznose i bespovratna sredstva odnosno EU potpora.

Izvor: SBplus.hr

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
25/02/2020

Uz predstojeći Okrugli stol pod nazivom: 'Kako biti zaposlen danas i u budućnosti?'

Razgovor sa zamjenikom župana Stjepanom Bošnjakovićem: I pripadnici ranjivih skupina društva mogu imati stalni posao.


Slavonski Brod, 24. veljače 2020.Uz predstojeći Okrugli stol na temu "Kako biti zaposlen danas i u budućnosti?" koji će se održati u srijedu, 26. veljače 2020. godine u Gradskoj knjižnici, na pitanja koja će biti i tema spomenutog okruglog stola odgovorio je...


Slavonski Brod, 24. veljače 2020.Uz predstojeći Okrugli stol na temu "Kako biti zaposlen danas i u budućnosti?" koji će se održati u srijedu, 26. veljače 2020. godine u Gradskoj knjižnici, na pitanja koja će biti i tema spomenutog okruglog stola odgovorio je zamjenik župana Brodsko-posavske županije Stjepan Bošnjaković.

1. Ranjivim skupinama društva, kao što su mladi, žene, osobe s invaliditetom, teže je naći posao. Projekt „Suradnja za uspjeh 3" je usmjeren prema njihovom lakšem zapošljavanju?  

Da, projekt „Suradnja za uspjeh 3" usmjeren je na olakšavanje zapošljavanja ranjivih skupina društva. U okviru projekta provode se razne edukacije kako bi se nezaposlene osobe ranjivih skupina društva više osposobile za rad, a daju se i financijski poticaji te značajno subvencioniraju oni pojedinci koji će pokrenuti neki svoj obrt, OPG ili tvrtku, odnosno oni koji se samozaposle. Projekt se potpunosti financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, a vrijednost projekta je oko 1 milijun i 700 tisuća kuna.

2. Tko je osmislio projekt „Suradnja za uspjeh?"

Centar za razvoj Brodsko-posavske županije (CTR) osmislio je projekte Suradnja za uspjeh 1, 2 i 3. Naša razvojna agencija među najuspješnijim je takvim ustanovama u državi jer zaista brojnim projektima financiranim iz europskih fondova pomaže razvoju naše županije. Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZZ) je partner na projektu, a ne nositelj projekta što znači da je projekt osmišljen kako bi dodatno pomogao zapošljivosti ranjivih skupina društva pored već uobičajenih mjera HZZZ-a. Na taj način, pored naših i državnih sredstava, a putem ovog projekta, osigurana su i europska sredstva za pomoć pri zapošljavanju.

3. Osim što obnašate dužnost zamjenika župana, Vi ste i predsjednik Lokalnog partnerstva za zapošljavanje - LPZ-a? Što je to partnerstvo?

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje noviji je model za jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada. To je partnerstvo lokalnih tvrtki i javnih ustanova i institucija preko kojeg se uspostavlja povezanost između potreba tržišta rada i poslodavaca. U nekim europskim regijama taj model je značajno pomogao poslodavcima da bolje shvate kakav im je profil radnika potreban, a posloprimcima da postanu taj profil i olakšaju si zapošljavanje. LPZ ima važnu ulogu u provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala naše županije, a kao predsjednik LPZ-a Brodsko-posavske županije želja mi je učiniti ovaj koncept općeprihvaćenim i produktivnim i kod nas.

4. U ovu srijedu ste panelist na Okruglom stolu u Gradskoj knjižnici na temu „Kako biti zaposlen danas i u budućnosti?" Kojoj se publici obraćate?

Na Okruglom stolu sudjeluju Dragan Jelić, državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, dr. sc. Olgica Klepač, znanstvenica iz područja sociologije i ja osobno. Pokušat ćemo objasniti kakvi su trendovi u zapošljavanju sada, a kakvi će biti u budućnosti. Ovim Okruglim stolom želimo osvijestiti nezaposlene ranjive skupine društva da postoje razne mogućnosti i potpore iz europskih fondova da se educiraju, zaposle i ostvare svoje potencijale. Pozivam sve zainteresirane za ovu temu da nam se pridruže naOkruglom stolu u Gradskoj knjižnici u Slavonskom Brodu u srijedu u 11,00 sati. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200