Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
19/03/2020

Produžen rok za prijavu na Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u projektu Suradnja za uspjeh 3

U proračunu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2020. godinu osigurano je ukupno 200.000,00 kuna za dodjelu bespovratne potpore temeljem ovog Programa, a predviđena sredstva za dodjelu potpora osigurana su iz Projekta, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali. Iznos potpore za samozapošljavanje koji se može dodijeliti pojedinom odabranom prijavitelju je 50.000,00 kn.

S obzirom na aktualnu situaciju pandemije korona virusa COVID – 19 te preporučene mjere zaštite u prevenciji širenja zaraze Poziv se produžuje za dva tjedna tj. do 03. travnja 2020. godine. 

Sve informaciju o Javnom pozivu za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u projektu Suradnja za uspjeh 3 možete pročitati

S obzirom na aktualnu situaciju pandemije korona virusa COVID – 19 te preporučene mjere zaštite u prevenciji širenja zaraze Poziv se produžuje za dva tjedna tj. do 03. travnja 2020. godine. 

Sve informaciju o Javnom pozivu za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u projektu Suradnja za uspjeh 3 možete pročitati OVDJE. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
17/03/2020

Rasprava o Izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020

Rok za dostavu komentara je 20. ožujka 2020. godine.

Na portalu e-savjetovanje, prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. dostupan je za javnu raspravu.

Svrha izmjene i dopune navedenog Pravilnika je pretočiti niz odredaba Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj u jedan članak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi mjera...

Na portalu e-savjetovanje, prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. dostupan je za javnu raspravu.

Svrha izmjene i dopune navedenog Pravilnika je pretočiti niz odredaba Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj u jedan članak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te razjašnjavanje dijelova za koje je propisima i praksom utvrđeno da je izmjena nužna. Rok za dostavu komentara je 20. ožujka 2020. godine.

Izvor: ruralnirazvoj.hr

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
17/03/2020

Otvoren novi natječaj u području “Sigurna, čista i učinkovita energija”

Sadrži deset tema iz pet područja s rokom za prijavu do 10. rujna 2020. godine.

Na temelju Radnog programa za razdoblje 2018.-2020. područja „Sigurna, čista i učinkovita energija“, otvoren je novi poziv za prijavu projektnih prijedloga koji sadrži deset tema iz pet područja s rokom za prijavu do 10. rujna 2020. godine.

Građevinarstvo i energetika

 • Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector...

Na temelju Radnog programa za razdoblje 2018.-2020. područja „Sigurna, čista i učinkovita energija“, otvoren je novi poziv za prijavu projektnih prijedloga koji sadrži deset tema iz pet područja s rokom za prijavu do 10. rujna 2020. godine.

Građevinarstvo i energetika

 • Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector (B4E-2)
 • Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment (B4E-3)
 • Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification (B4E-4)

Inivativne finacije

 • Financing for energy efficiency investments – Smart Finance for Smart Buildings (B4E-11)
 • National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative (B4E-12)
 • Aggregation – Project Development Assistance (B4E-13)

Potrošaći i usluge

 • Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side (B4E-14)
 • The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions (EC-1)
 • Mitigating household energy poverty (EC-2)

Potpore politikama i javnim tijelima

 • Supporting public authorities in driving the energy transition (EC-5)

Izvor : www.obzor2020.hr

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
17/03/2020

Obavijest o radu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije

Pozivaju se sve stranke i korisnici da svu komunikaciju prema CTR-u obavljaju isključivo putem telefona ili elektroničke pošte.

S obzirom na aktualnu situaciju epidemije korona virusa COVID – 19, te preporučene mjere zaštite u prevenciji širenja zaraze, CTR od 18. ožujka 2020. godine privremeno ograničava rad sa strankama. 
Pozivaju se sve stranke i korisnici da svu komunikaciju prema CTR-u obavljaju isključivo putem telefona ili elektroničke pošte. Predviđene projektne...

S obzirom na aktualnu situaciju epidemije korona virusa COVID – 19, te preporučene mjere zaštite u prevenciji širenja zaraze, CTR od 18. ožujka 2020. godine privremeno ograničava rad sa strankama. 
Pozivaju se sve stranke i korisnici da svu komunikaciju prema CTR-u obavljaju isključivo putem telefona ili elektroničke pošte. Predviđene projektne aktivnosti na kojima sudjeluje veći broj sudionika odgađaju se do daljnjega.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
16/03/2020

Izmjenjen je indikativan godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz OPKK 2014.-2020. za 2020. godinu

Ministarstvo za regionalni razvoj i europske fondove objavio je 13. ožujka 2020. godine izmjenu Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2020. godinu.

Ministarstvo za regionalni razvoj i europske fondove objavio je 13. ožujka 2020. godine izmjenu Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2020. godinu. U nastavku je pregled svih poziva koji su najavljeni za 2020. godinu.

Naziv Poziva: Izgradnja mreža sljedeće...

Ministarstvo za regionalni razvoj i europske fondove objavio je 13. ožujka 2020. godine izmjenu Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2020. godinu. U nastavku je pregled svih poziva koji su najavljeni za 2020. godinu.

Naziv Poziva: Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima – Faza II

Cilj: povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom sljedeće generacije (NGN) do 2023. godine.

Indikativni iznos: 185 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 24. 04. 2020.

Naziv Poziva: 3d1.4.1 Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Cilj: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Indikativni iznos: 15 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 01. 06. 2020.

Naziv Poziva: 4c2.3 Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.

Indikativni iznos: 152 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 30. 03. 2020.

Naziv Poziva: 4c1.5 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Cilj: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.

Indikativni iznos: 304 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 01. 10. 2020.

Naziv Poziva: 6i1 Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Cilj: doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Indikativni iznos: 150 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 16. 03. 2020.

Naziv Poziva: Poziv za sufinanciranje nabave električnih autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

Cilj: nabava novih električnih autobusa koji će doprinjeti razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometnih sustava sa niskim emisijama CO2, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Indikativni iznos: 112 500 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 29. 05. 2020.

Naziv Poziva: Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

Cilj: nabava novih autobusa kojim će se zamijeniti zastarjeli vozni park, odnosno kojima će se osigurati odgovarajuća razina usluge javnog prijevoza na središnjim linijama koje su predmet ugovora o javnim uslugama sklopljenim između tijela javne vlasti i prijevoznika.

Indikativni iznos: 264 705 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 30.4.2020.

Izvor: razvoj.gov.hr

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
16/03/2020 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Otvoreno e-savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera PRR

ortal e-savjetovanja pruža mogućnost preuzimanja dokumenta u “Word” formatu, a komentari se mogu dostaviti zaključno s 20. ožujkom 2020. godine.

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha izmjene i dopune navedenog Pravilnika je pretočiti niz odredaba Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj u jedan članak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi mjera...

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha izmjene i dopune navedenog Pravilnika je pretočiti niz odredaba Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj u jedan članak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te razjašnjavanje dijelova za koje je propisima i praksom utvrđeno da je izmjena nužna.

U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice.

Pozivamo sve zainteresirane dionike da nam dostave konstruktivne komentare odnosno prijedloge, koji će doprinijeti izradi konačne verzije Pravilnika.

Portal e-savjetovanja pruža mogućnost preuzimanja dokumenta u “Word” formatu, a komentari se mogu dostaviti zaključno s 20. ožujkom 2020. godine.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200