Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
18/02/2020 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Obavijest prijaviteljima na natječaje iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023.

Tijekom 2019. godine objavljeno je 5 natječaja na koje je zaprimljeno 177 prijava

Slijedom upita o statusima obrade Vaših zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu, željeli bismo s Vama podijeliti osnovne informacije te Vam dati predodžbu o očekivanom roku dovršetka obrade.

Tijekom 2019. godine objavljeno je 5 natječaja na koje je zaprimljeno 177 prijava:

1. Dva natječaja za mjeru Informiranje u državama članicama na kojima je...

Slijedom upita o statusima obrade Vaših zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu, željeli bismo s Vama podijeliti osnovne informacije te Vam dati predodžbu o očekivanom roku dovršetka obrade.

Tijekom 2019. godine objavljeno je 5 natječaja na koje je zaprimljeno 177 prijava:

1. Dva natječaja za mjeru Informiranje u državama članicama na kojima je zaprimljeno 6 prijava. Izdane su 3 Odluke o odobrenju u iznosu od 315.311,59 HRK i 3 odluke o odbijanju. Obrada prijava je završena u studenom 2019. godine. Projekti su u fazi provedbe. 
2. Natječaj za mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja na kojem je zaprimljeno 20 prijava.  Izdano je 8 Odluka o odobrenju u iznosu od 1.963.014,47 HRK i 12 odluka o odbijanju. Obrada prijava je završena u listopadu 2019. godine. Projekti su u fazi provedbe. 
3. Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina na kojem su zaprimljene 104 prijave. Izdano je 43 Odluke o odobrenju u iznosu od 21.764.034,01 HRK i 16 odluka o odbijanju.Za 25 prijava je izdano, a za 20 prijava je u postupku izdavanje Zahtjeva za dopunu. Zahtjevi za dopunu će se izdati do početka ožujka.

Napomena:

podnositelji prijava mogu započeti s aktivnostima iz projekta nakon podnošenja prijave na javni natječaj, a prije izdavanja Odluke o odobrenju projekta, osim ako je jedna od aktivnosti rekonstrukcija projekta. U tom slučaju aktivnosti mogu započeti nakon izdavanja nalaza kontrole na terenu
predviđen je završetak obrade svih prijava u ožujku 
4. Natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda na kojem je zaprimljeno 47 prijava.Izdano je 9 Odluka o odobrenju u iznosu od 12.243.615,20 HRK i 2 odluke o odbijanju.Za 13 prijava je izdano, a za 23 prijave je u postupku izdavanje Zahtjeva za dopunu. Zahtjevi za dopunu će se izdati do početka ožujka.
Izvršena je administrativna kontrola prihvatljivosti korisnika i vinogradarske površine te kontrola na terenu u studenom za svih 47 prijava, od kojih je 45 uredno.  

Napomena:

svi podnositelji koji su zaprimili uredan nalaz kontrole na terenu mogu započeti s aktivnostima iz projekta
predviđen je završetak obrade svih prijava u ožujku 
Htjeli bismo istaknuti kako se pri obradi prijava Agencija učestalo susreće s nepotpunim prijavama za koje je potrebno tražiti dopune – za gotovo 100% prijavljenih projekata traži se dopuna / obrazloženje ili ispravak dokumentacije  (propisani rok za dostavu dopune koja se šalje poštom
sukladno Pravilniku iznosi 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva), projekti su složeni i često sadrže više aktivnosti, obrasci nisu popunjeni sukladno danim uputama i pojašnjenjima te nije dostavljena sva potrebna dokumentacija.

Osim navodnoga, veseli nas i interes naših korisnika koji je vidljiv po značajnom povećanju broja podnesenih prijava na natječaje.

Sve navedeno je razlog eventualnih kašnjenja.

Što smo poduzeli i što ćemo dalje poduzimati?
Izmijenili smo pravilnike kako bi se korisnicima omogućio početak aktivnosti po prijavi na natječaj odnosno po zaprimanju nalaza kontrole na terenu
Uz navedeno, omogućena je isplata po završenoj aktivnosti u mjeri Restrukturiranja i konverziji vinograda i mjeri Ulaganja u vinarije i marketing vina kako bi korisnici mogli brže doći do sredstava
Uvedena je najava Natječaja kako bi korisnici imali dovoljno vremena za što kvalitetniju pripremu dokumentacije čime bi se smanjio broj dopuna (na relaciji Agencija – korisnik) čime bi se značajno ubrzala i obrada
Povećati ćemo broj djelatnika koji rade na ovim poslovnima čime bi se dodatno ubrzala i obrada

Zahtjevi za isplatu
Zahtjevi za isplatu obrađuju se bez kašnjenja. Podsjećamo kako se kontrola na terenu provodi na 100% Zahtjeva za isplatu za sve mjere. Ovisno o potpunosti i kvaliteti dostavljene dokumentacije (gotovo 100% zaprimljenih zahtjeva za isplatu potrebno je nadopuniti i/ili obrazložiti i/ili ispraviti dokumentaciju), Odluke o isplati donose se u prosjeku do 3 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za isplatu.

Tijekom 2019. godine, Agencija je odobrila 78 zahtjeva za isplatu u vrijednosti od 46.308.897,83 HRK potpore.
 
Natječaji u tijeku i najavi
Trenutno su u tijeku natječaji za mjere Informiranje u državama članicama (do 28.02.2020.)  i Promidžba vina na tržištima trećih zemalja (do 14.02.2020.).
Objava novih natječaja za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina planira se krajem veljače odnosno  za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda tijekom mjeseca ožujka ove godine pa ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se prijave na natječaje.
 
O rezultatima temeljem poduzetih aktivnosti, obavještavati ćemo Vas jednom tromjesečno.  U nadi da smo Vam uspjeli razložiti razloge kašnjenja obrade na pojedinim mjerama srdačno Vas pozdravljamo te Vas molimo za strpljenje.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
17/02/2020

Ministarstvo turizma osiguralo do 25 milijuna kuna za javnu turističku infrastrukturu

Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000,00 kn, a maksimalni iznos potpore iznosi 1.000.000,00 kn. Za sufinanciranje nastavaka centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, iznos se kreće od minimalno 100.000,00 kn do maksimalno 1.000.000,00 kn potpore.

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini za koji je osigurano do 25 milijuna kuna namijenjenih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Javni poziv otvoren je do 1. svibnja 2020.godine.
Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i...

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini za koji je osigurano do 25 milijuna kuna namijenjenih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Javni poziv otvoren je do 1. svibnja 2020.godine.
Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih kupališta, nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije te multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara i javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma.

„Održivi turizam temelji za kvalitetnom upravljanju svim segmentima unutar destinacije, ne samo turističkim ponudama i proizvodima, već i turističkom i drugom javnom infrastrukturom. Upravo zato kroz ovaj program želimo kontinuirano poticati ulaganja u stvaranje nove atrakcijske osnove i ravnomjernije prostorne distribucije potražnje. Ova Vlada dosad je kroz ovaj program sufinancirala 267 projekata s gotovo 90 milijuna kuna te vjerujem kako će se i ove godine kroz ovaj program pripremiti brojni projekti koji će povećati turističku atraktivnost destinacija, a samim time i konkurentnost cjelokupnog hrvatskog turizma“, naglasio je ministar turizma Gari Cappelli.

Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000,00 kn, a maksimalni iznos potpore iznosi 1.000.000,00 kn. Za sufinanciranje nastavaka centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, iznos se kreće od minimalno 100.000,00 kn do maksimalno 1.000.000,00 kn potpore.

Ministarstvo i nadalje sufinancira uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta, nabavku i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla, nabavka i postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa te uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama. Sredstva su namijenjena jedinicama područne (regionalne) samouprave – županijama. Minimalni iznos potpore iznosi 100.000,00 kn, a maksimalni 500.000,00 kn po projektu.

Ministarstvo sufinancira do 80 posto, odnosno do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos sufinanciranja će ovisiti o indeksu razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – tako će I. i II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave i I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave imati pravo na sufinanciranje projekata u iznosu do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova, a ostale skupine do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova.

Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce objavljeno je na službenim web stranicama Ministarstva turizma, pod kategorijom Javni pozivi.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
13/02/2020

Novi natječaj za operaciju 5.2.1. – 20 milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 20.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 12. veljače 2020. godine deveti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1....

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 12. veljače 2020. godine deveti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 20.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:

štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine
štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu
štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine
štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine.
Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. veljače 2020. godine od 12:00 sati do 31. ožujka 2020. godine do 12:00 sati. Više informacija možete pročitati ovdje.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
12/02/2020

Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2020.

Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 40.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kn.

Ministarstvo turizma objavilo je danas natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2020. Na Javni natječaj mogu se javiti: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja, a koje su uskladile statut sa...

Ministarstvo turizma objavilo je danas natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2020. Na Javni natječaj mogu se javiti: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu.

Više informacija možete pronaći na stranici Ministarstva turizma. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
12/02/2020 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Objavljen Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata i ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva

Ukupan iznos je najviše do 6.000.000,00 kuna.

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata i ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva, u ukupnom iznosu najviše do 6.000.000,00 kuna.
S obzirom na to da je zadnji javni poziv za znanstveno istraživačke radove iz područja...

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata i ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva, u ukupnom iznosu najviše do 6.000.000,00 kuna.
S obzirom na to da je zadnji javni poziv za znanstveno istraživačke radove iz područja šumarstva bio 2016. godine te su se u međuvremenu pojavili i aktualizirali novi izazovi unutar osjetljivih šumskih ekosustava, svrha ovoga javnoga poziva je financiranje znanstvenih radova koji za cilj imaju pronalaženje rješenja za očuvanje naših šuma.

Pojedini biotski štetni čimbenici su velika ugroza, stoga se teme znanstvenih radova izravno tiču očuvanja sastojina hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Hrast lužnjak (Quercus robur L.), kao najvažnija gospodarska vrsta drveća u Republici Hrvatskoj, ozbiljno je ugrožen pojavom i velikim intenzitetima napada štetnika hrastove mrežaste stjenice (lat. Corythuca arcuata) dok je sušenje poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl), za kojega se može reći da je najugroženija šumska vrsta u Europi, poprimilo i kod nas zabrinjavajuće razmjere uslijed napada patogene gljive Chalara fraxinea.
 
Stoga Ministarstvo pokreće javni poziv za dodjelu sredstva znanstvenim radovima na teme:
očuvanje sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Republici Hrvatskoj s naglaskom na biotske štetne čimbenike i
očuvanje sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Republici Hrvatskoj s naglaskom na biotske štetne čimbenike. 
Javni poziv se nalazi na sljedećoj poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
10/02/2020

Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini

Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na područjima jedinica lokalne samouprave, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini.
Prihvatljivi...

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na područjima jedinica lokalne samouprave, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini.
Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave l. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).
Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji na dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata koji će poticati ili pridonositi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i aktivnosti na realizaciji svih drugih projekata koji će pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.


Prihvatljive aktivnosti su: 
 izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
 troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
 nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.
Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.
Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi 400.000,00 kuna (slovima: četiristotisućakuna) s PDV-om.
Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) pa tako može biti maksimalno do:
 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz l. skupine;
 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine;
Podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje prihvatljivih projekata.
Dokumentacija koja je potrebna nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva i Centra za razvoj Brodsko-posavske županije: 
https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/komunalno-gospodarstvo-8131/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2020-godini/10600
Javni poziv je objavljen dana 29. siječnja 2020., a rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva.
Pravodobno pristigli zahtjevi administrativno će se obraditi. 
Zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru idu u postupak vrednovanja. Kvalitetu svakog pojedinog projekta ocijeniti će Povjerenstvo za odabir projekata koje osniva ministar graditeljstva i prostornoga uređenja. 
S odabranim Korisnicima Ministarstvo će potpisati Ugovor o sufinanciranju.
Za eventualna pitanja i dodatne informacije možete se obratiti se na ibalasevic@ctr.hr ili putem telefona 035/637-216.
 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200