Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
13/03/2020 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2020. otvoren je od 18. veljače do 18. ožujka 2020.

Ovaj javni poziv objavljen je na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa, kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem poljoprivrednog gospodarstva te bavljenja primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

...

Ovaj javni poziv objavljen je na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa, kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem poljoprivrednog gospodarstva te bavljenja primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini otvoren je od 18. veljače do 18. ožujka 2020. godine.

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u kategoriji Aktualni javni pozivi , u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim jedinicama.  

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
13/03/2020

Fond za aktivno građanstvo otvara prve pozive

Otvoreni su prvi pozivi u okviru Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj koji daju financijsku podršku velikim projektima i Ad hoc akcijskim projektima. Ukupno je šest planiranih poziva, a prva dva poziva usmjerena su organizacijama civilnog društva u RH.

Otvoreni su prvi pozivi u okviru Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj koji daju financijsku podršku velikim projektima i Ad hoc akcijskim projektima. Ukupno je šest planiranih poziva, a prva dva poziva usmjerena su organizacijama civilnog društva u RH.

Podrška velikim projektima ima u fokusu složene višegodišnje projektne...

Otvoreni su prvi pozivi u okviru Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj koji daju financijsku podršku velikim projektima i Ad hoc akcijskim projektima. Ukupno je šest planiranih poziva, a prva dva poziva usmjerena su organizacijama civilnog društva u RH.

Podrška velikim projektima ima u fokusu složene višegodišnje projektne intervencije u prioritetnim područjima Programa Fonda.

Datum objave Poziva: 10. ožujka 2020.

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga:

predaja projektnih sažetka: 11. svibnja 2020.
predviđeni rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 17. kolovoza 2020. (ili mjesec dana nakon što podnositelji prijave dobiju pozivnice za nastavak pripreme i podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga)
Iznos financijske podrške: od 90 000 eura do 150 000 eura

Najviša stopa financiranja: 90 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekata: od 24 do 36 mjeseci

Poziv za Ad hoc akcijske projekte ( Ad hoc projekti obično se razvijaju kada se dogodi neviđeni izazov ili problem koji se ne može riješiti standardnim ili unaprijed definiranim poslovnim postupcima.) se po prvi put pojavljuje u Hrvatskoj jer je ovo prvi slučaj da su civilnom društvima dostupni financijski mehanizmi za brze reakcije na društvene probleme i izazove u nekom od prioritetnih područja Programa Fonda.

Datum objave Poziva: 10. ožujak 2020.

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga: 24. kolovoza 2020. ili do iskorištenja sredstava

Iznos financijske podrške:  od 1 000 do 5 000 eura

Najviša stopa financiranja: 90 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Trajanje provedbe projekata: od 1 do 3 mjeseca

Izvor: acfcroatia.hr

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
12/03/2020

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Prihvatljivi prijavitelji su: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici, Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela i Ustanove.

Na stranici EU fondovi 12. ožujka 2020. objavljen je Poziv za natječaj KK.06.3.1.18 Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada iz programa Kohezije i konkurentnosti za 2014.-2020. godinu koji nadgleda Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu...

Na stranici EU fondovi 12. ožujka 2020. objavljen je Poziv za natječaj KK.06.3.1.18 Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada iz programa Kohezije i konkurentnosti za 2014.-2020. godinu koji nadgleda Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Prihvatljivi prijavitelji su: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici, Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela i Ustanove.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 HRK. Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 1.480.000,00 HRK. Udio bespovratnih sredstava KF-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova/izdataka projekta. Po ovom Pozivu bespovratna sredstva KF-a će se dodjeljivati u skladu s Programom dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
1. Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada.
2. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi.
3. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. travnja 2020. od 9.00h.

Više o pozivu možete saznati OVDJE.

Izvor: efondovi.mrrfeu.hr

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
10/03/2020

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u projektu Suradnja za uspjeh 3

U proračunu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2020. godinu osigurano je ukupno 200.000,00 kuna za dodjelu bespovratne potpore temeljem ovog Programa, a predviđena sredstva za dodjelu potpora osigurana su iz Projekta, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali. Iznos potpore za samozapošljavanje koji se može dodijeliti pojedinom odabranom prijavitelju je 50.000,00 kn.

Predmet ovog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje – sukladno uredbi 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU, Uredbi 1407/2013 o primjeni članka 107...

Predmet ovog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje – sukladno uredbi 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU, Uredbi 1407/2013 o primjeni članka 107 i 108 Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore i Zakona o državnim potporama (NN 47/14) – u sklopu provedbe projekta Suradnja za uspjeh 3, a koji je odobren u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godina.
Nositelj projekta je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije koji isti provodi s partnerima: Brodsko-posavskom županijom, Udrugom za unapređenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Slavonski Brod. 
Potpora na temelju ovog  poziva može se odobriti osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali da nisu ostvarena financijska sredstva za iste stavke troškovnika koje se financiraju ovom potporom.
Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Centra za razvoj Brodsko-posavske županije kao davatelja potpore, stranicama Brodsko-posavske županije i stranicama Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije. 
Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 20. ožujka 2020. godine. 
Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda, a osigurana su u Proračunu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2020. godinu kroz Projekt.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva su nezaposlene osobe s područja Brodsko-posavske županije koje planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla na području Brodsko-posavske županije, da su nezaposlene duže od 6 mjeseci (mladi do 29 godina) te duže od 12 mjeseci (osobe starije od 29 godina), uz ispunjavanje sljedećih uvjeta: 
a) imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije,
b) da je lokacija ulaganja na području Brodsko-posavske županije. 
Osobe koje su imale registriran obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost mogu koristiti potporu isključivo u slučaju ako dokažu da su podmirene sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

VISINA POTPORE I NAČIN ISPLATE

U proračunu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2020. godinu osigurano je ukupno 200.000,00 kuna za dodjelu bespovratne potpore temeljem ovog Programa, a predviđena sredstva za dodjelu potpora osigurana su iz Projekta, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali. Iznos potpore za samozapošljavanje koji se može dodijeliti pojedinom odabranom prijavitelju je 50.000,00 kn.
Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti je 100%.
Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti, kako su utvrđena u članku 3. Uredbe.
Potpora se može koristiti isključivo za namjenu obavljanja glavne djelatnosti za koju je odobrena, u skladu sa zahtjevom, poslovnim planom i troškovnikom.
Isplata se vrši jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o korištenju potpore. 
Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora za samozapošljavanje. Konačan iznos dodijeljene potpore te ostala prava i obveze definirati će se Ugovorom o dodjeli bespovratne potpore.

 

1. Javni poziv

2. Zahtjev za dodjelu potpore

3. Izjava o nezaposlenosti

4. Izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza

5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

6. Poslovni plan

7. Obrazac za ocjenu

8. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Program potpora male vrijednosti

Troškovnik

DOPUNA

S obzirom na aktualnu situaciju epidemije korona virusa COVID – 19 te preporučene mjere zaštite u prevenciji širenja zaraze Poziv se produžuje za dva tjedna tj. do 03. travnja 2020. godine. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
06/03/2020

Druga izmjena poziva 'Zaželi - program zapošljavanja žena - Faza II'

Slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, ukupna financijska alokacija povećala se na 500.000.000,00 HRK.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je 5. ožujka 2020. godine drugu izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, referentni broj poziva: UP.02.1.1.13.

Slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, ukupna financijska...

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je 5. ožujka 2020. godine drugu izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, referentni broj poziva: UP.02.1.1.13.

Slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, ukupna financijska alokacija povećala se na 500.000.000,00 HRK.

Opći cilj Poziva je: omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Više o Pozivu možete saznati OVDJE

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
05/03/2020

Poziv za sudjelovanje u inicijativi Eit food

Dvije su glavne EIT Food aktivnosti, a to su EIT Food RIS Fellowships i Talents te Innovation Prizes.

Program EIT Food je najveća inicijativa vezana uz poljoprivredno-prehrambeni sektor, a povezuje tvrtke, sveučilišta i istraživačke centre u Europi s ciljem poticanja poduzetništva i inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Cilj programa je globalna revolucija u inovacijama i proizvodnji hrane.
Dvije su glavne EIT Food aktivnosti, a to su EIT Food RIS...

Program EIT Food je najveća inicijativa vezana uz poljoprivredno-prehrambeni sektor, a povezuje tvrtke, sveučilišta i istraživačke centre u Europi s ciljem poticanja poduzetništva i inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Cilj programa je globalna revolucija u inovacijama i proizvodnji hrane.
Dvije su glavne EIT Food aktivnosti, a to su EIT Food RIS Fellowships i Talents te Innovation Prizes.
RIS Fellowships i Talents - studenti diplomskih studija i diplomirani studenti, kao i studenti doktorskih studija i poslijedoktorandi, iz različitih obrazovnih područja, imaju priliku otići na plaćenu stručnu praksu u jednu od 28 RIS država. Praksa se provodi od 3 do 6 mjeseci, tijekom kojih polaznici rade u jednoj od tvrtki EIT Food partnera (Bosch, Pepsico, Nestle, Danone, itd.) i primaju financijsku potporu od 1350-2000 eura. Prijave su otvorene, a za dodatne informacije javite se na adresu e-pošte: ivana@tera.hr.
Innovation Prizes - misija je inicijative EIT Food transformirati prehrambeni sustav Europe – čineći ga boljim za ljude i za planetu. Iz tog je razloga pokrenuto natjecanje Innovation Prizes – natjecanje s ciljem pružanja potpore start-up tvrtkama u razvoju novih proizvoda i usluga koji bi pomogli transformirati poljoprivredno-prehrambeni sustav, čineći ga zdravijim, održivijim i pouzdanijim.
Ove je godine na raspolaganju više od 200.000 eura za poduzetnike i start-up tvrtke iz sljedećih država: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Italija (određene regije), Latvija, Litva, Poljska (određene regije), Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Portugal, Španjolska (određene regije) i Turska. Nagrade će biti dodijeljene u 17 regionalnih finalnih natjecanja, u kojima će tri najbolje start-up tvrtke osvojiti 1.000 eura, 3.000 eura i 5.000 eura (u svakom finalnom natjecanju). Uz novčane nagrade, start-up tvrtke koje sudjeluju u natjecanju ostvarit će pristup investitorima, visokokvalitetnim treninzima i edukacijama, mentorima te stručnjacima.
Natjecanje uključuje veliko finale u kojem će se osobe ili timovi koji osvoje prvu nagradu u svih 17 država natjecati za tri glavne nagrade u iznosu od 10.000 eura, 15.000 eura i 25.000 eura.
Rok za prijavu je 19. travnja 2020. godine. Više informacija i obrazac za prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200