Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
11/10/2019

Zaposlenici institucija članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje na edukaciji Mind mapping

Šesnaest zaposlenika prošlo je zanimljivu i korisnu edukaciju u sklopu projekta Suradnja za uspjeh 3

U četvrtak 10. listopada, u maloj vijećnici Brodsko-posavske županije održana je radionica pod nazivom „Mind mapping“, namijenjena prije svega  zaposlenicima institucija članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije. Cilj...

U četvrtak 10. listopada, u maloj vijećnici Brodsko-posavske županije održana je radionica pod nazivom „Mind mapping“, namijenjena prije svega  zaposlenicima institucija članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije. Cilj edukacije bio je naučiti polaznike kako izraditi i primijeniti umne mape na strateško planiranje i pripremu projekata.
Jednodnevna edukacija „Mind mapping“ održana je u sklopu projekta pod nazivom „Suradnja za uspjeh 3“, koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, a pohađalo ju je 16 polaznika.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
11/10/2019

Natječaji - ITU – Biciklističke staze urbanog područja Slavonski Brod

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 32.313.007,94 HRK.

Kod poziva: KK.07.4.2.21

Verzija poziva: 1

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum objave: 10.10.2019 14:34:44

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 12.11.2019 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava:...

Kod poziva: KK.07.4.2.21

Verzija poziva: 1

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum objave: 10.10.2019 14:34:44

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 12.11.2019 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.03.2020 23:59:59

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Cilj Poziva

Cilj poziva je poboljšanje i razvitak infrastrukture za bicikliste UPSB kao alternativne vrste prometa s nultom stopom emisije CO2, čime bi se povećala mobilnost na UPSB.

Svrha Poziva je izgradnja, prilagodba i modernizacija mreže biciklističkih prometnica namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš.

Biciklistička infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na urbanom području, smanjenju emisija CO2 te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 32.313.007,94 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu, koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva, iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

najniži iznos 1.000.000,00 HRK
najviši iznos 21.500.000,00 HRK.
Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova, neovisno o trenutku nastanka.
 

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. lipnja 2018. godine, pri čemu je inicijalni, očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 1. lipnja 2023. godine. Razdoblje provedbe projekata u okviru Poziva bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (dio koji je Prilog 1. ovih Uputa).

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su: JLS s područja UPSB, definirane Odlukom o ustrojavanju urbanog područja Slavonski Brod od 30. listopada 2015. godine (MRRFEU, KLASA: 300-01/15-05/1; URBROJ: 538-06-1-2/016-15-4): Grad Slavonski Brod te Općine Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Klakar, Podcrkavlje i Sibinj.

Prijavitelji moraju djelovati samostalno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Priprema projektne i druge dokumentacije, te ishođenje potrebnih dozvola (kako bi bila prihvatljiva za financiranje, predmetna aktivnost mora biti izravno povezana uz odgovarajuću aktivnost iz točke 2., odnosno prihvatljiva je samo izrada dokumentacije za konkretnu infrastrukturu koju se planira u okviru projekta graditi/prilagođavati/modernizirati).
Izgradnja nove i poboljšanje postojeće infrastrukture za biciklistički promet poput biciklističkih staza, biciklističko-pješačkih staza, biciklističkih traka uz postojeće ceste (proširenje) mješovitog prometa u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi
Izgradnja prateće infrastrukture, uređaja i instalacija u svrhu poboljšanja sigurnosti u prometu i povećanja broja korisnika biciklističke infrastrukture
Stručni nadzor radova
Aktivnosti promidžbe i vidljivosti (u skladu s Uputama za informiranje i vidljivost za Korisnike sredstava)
Upravljanje projektom i administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka)
Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. ovih Uputa)
 

Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi na području urbanog područja Slavonski Brod.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30.03.2020 godine u 23:59 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 12.11.2019. godine u 11:00 sati.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
19/09/2019

Poziv na Informatičku radionicu namijenjena nezaposlenim osobama, na kojoj će se polaznici upoznati s programom Office 365 i Wordpress sustavom

Radionica će započeti 27. rujna 2019. godine s početkom u 9:00 sati, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Matije Mesića 9, Slavonski Brod.

Centar za razvoj Brodsko-posavske županije provodi projekt pod nazivom "Suradnja za uspjeh 3“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF). U sklopu projekta održati će se informatička radionica namijenjena nezaposlenim osobama na kojoj će se polaznici...

Centar za razvoj Brodsko-posavske županije provodi projekt pod nazivom "Suradnja za uspjeh 3“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF). U sklopu projekta održati će se informatička radionica namijenjena nezaposlenim osobama na kojoj će se polaznici upoznati s programom Office 365 i Wordpress sustavom. Polaznicima se troškovi prijevoza refundiraju.
Radionica će započeti 27. rujna 2019. godine s početkom u 9:00 sati, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Matije Mesića 9, Slavonski Brod.
Zainteresirani se mogu prijaviti na broj +385 35 637 200 i 637-209 ili na mail adresu itomasic@ctr.hr

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
17/09/2019 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Za investicijske kredite za ruralni razvoj dostupno više od 500 milijuna kuna – niže kamatne stope, bez naknada i duži rokovi otplate

HBOR je u okviru provedbe financijskog instrumenta Investicijski krediti za ruralni razvoj upravitelj fonda sredstava, dok su poslovne banke financijski posrednici koje zaprimaju, obrađuju i isplaćuju kredite krajnjim primateljima.

Ministrica poljoprivrede, Marija Vučković prisustvovala je danas, 17. rujna 2019. godine svečanom potpisivanju sporazuma o financiranju između Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i poslovnih banaka (OTP banka Hrvatska d.d.; Privredna banka Zagreb d.d.; Zagrebačka banka d.d.) čime počinje provedba Investicijskih kredita za ruralni razvoj za koje je osigurano više od 500...

Ministrica poljoprivrede, Marija Vučković prisustvovala je danas, 17. rujna 2019. godine svečanom potpisivanju sporazuma o financiranju između Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i poslovnih banaka (OTP banka Hrvatska d.d.; Privredna banka Zagreb d.d.; Zagrebačka banka d.d.) čime počinje provedba Investicijskih kredita za ruralni razvoj za koje je osigurano više od 500 milijuna kuna.

HBOR je u okviru provedbe financijskog instrumenta Investicijski krediti za ruralni razvoj upravitelj fonda sredstava, dok su poslovne banke financijski posrednici koje zaprimaju, obrađuju i isplaćuju kredite krajnjim primateljima.

„Današnje potpisivanje sporazuma o financiranju između HBOR-a i poslovnih banaka predstavlja početak provedbe posljednjeg u nizu financijskih instrumenata koje je osmislilo Ministarstvo poljoprivrede s ciljem pružanja financijske potpore poduzetnicima u sektorima poljoprivrede, prerade i šumarstva. Svi prikupljeni podaci ukazivali su da se ova tri značajna sektora nalaze u nepovoljnom položaju u pogledu zaduživanja kroz komercijalne bankarske linije, a samim time njihova konkurentnost na tržištu bila je upitna. Investicijskim kreditima za ruralni razvoj mogu se financirati projekti vrijednosti do 1 milijun eura, s dugim rokovima otplate do čak 15 godina, a moguć je i poček do 3 godine, odnosno do 5 godina za trajne nasade, sve u skladu s potrebama pojedinog projekta. Kamatne stope su niske, a korisnici su oslobođeni plaćanja uobičajenih bankarskih naknada. Smatram kako će ovaj financijski proizvod biti važan instrument podrške većim investicijama u proizvodnji, preradi i šumarstvu. Dodatno vrijedi naglasiti kako buduću provedbu ovih kredita karakterizira partnerski pristup, jer su banke potpisnice današnjeg sporazuma odlučile uložiti vlastita (privatna) sredstva, što uz alocirana javna sredstva Programa ruralnog razvoja, dodijeljena HBOR-u za provedbu investicijskih kredita, ukupnu omotnicu čini još izdašnijom“ -  izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković te dodala: „Prema iskustvima provedbe ranije pokrenutih financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja, koji su polučili znatan interes među potencijalnim korisnicima, vjerujem kako će i ovaj danas nastaviti uspješnu priču obnove i razvoja hrvatske poljoprivrede, prerade i šumarstva.“

„Sporazumi koje smo danas potpisali omogućit će povoljno kreditiranje ulaganja u ruralni razvoj  koja su nužna da se stvore nova i bolja radna mjesta, viši prihodi te poveća opća konkurentnost ruralnih područja. Ovo je peti financijski instrument u kojem sudjeluje HBOR - treći namijenjen privatnom sektoru, dok su dva namijenjena javnom sektoru. U godinu i pol, koliko provodimo financijske instrumente, odobreno je gotovo 700 milijuna kuna za ulaganja u privatni i javni sektor te smo na ovom području jedna od uspješnijih razvojnih banaka u Europskoj uniji. S obzirom na niske kamatne stope i duge rokove otplate, vjerujem da će potencijalni korisnici prepoznati pogodnosti ovog financijskog instrumenta čiji je cilj omogućiti nova ulaganja i potaknuti razvoj ruralnih područja te ih pozivamo da se obrate poslovnim bankama koje su uključene u suradnju“ - izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Podsjećamo kako je prošle godine, kao prvi korak u implementaciji financijskog instrumenta Investicijski krediti za ruralni razvoj, potpisan Sporazum o financiranju između Ministarstva poljoprivrede, HBOR-a te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za provedbu financijskog instrumenta kojim se omogućava jednostavnije, brže, lakše i povoljnije kreditiranje ulaganja u poljoprivredu, preradu i šumarstvo.

Nakon uspješno plasiranih mikro i malih zajmova te pojedinačnih jamstava (koje provodi HAMAG-BICRO) u prvih nekoliko mjeseci provedbe rezultat je odobrenih 359 zajmova te izdana 3 jamstva u vrijednosti od 119,6 milijuna kuna. Sada dovršavamo prvotni plan s dugoročnim kreditima iznosa i preko 7 milijuna kuna po projektu za ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te obrtna sredstva.

Investicijski krediti za ruralni razvoj mogu se koristiti za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, korištenje obnovljivih izvora energije, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima kao i  modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme pri dobivanju drva i šumskouzgojnim radovima te u predindustrijskoj preradi drva.

Osnovne karakteristike Investicijskih kredita za ruralni razvoj:

KRAJNJI PRIMATELJI: Poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva.

NAMJENA KREDITA: Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR. Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koje je iznos viši).

NAJNIŽI IZNOS KREDITA: 50,001 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

NAJVIŠI IZNOS KREDITA: 1 milijun EUR u kunskoj protuvrijednosti.

ROKOVI OTPLATE: Do 15 godina, uključivši do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za trajne nasade. Rok korištenja kredita do 18 mjeseci.

VALUTA KREDITA: U kunama ili u kunama s valutnom klauzulom.

KAMATNA STOPA ZA KRAJNJEG KORISNIKA: Prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi).

DODANA VRIJEDNOST: Niža efektivna cijena financiranja, što se ostvaruje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.

Vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.

DOSADAŠNJI STATUS PROVEDBE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA:

Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj

·        alokacija od 134,2 mil. HRK iz PRR 2014.-2020.

·        početak provedbe: rujan 2018.

·        odobreno 108,3 mil. HRK za 539 projekata

·        isplaćeno 97,8 mil. HRK za 324 projekata

 

Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj

·        alokacija od 134,1 mil. HRK iz PRR 2014.-2020.

·        početak provedbe: veljača 2019.

·        izdano 11,2 mil. HRK za 3 projekta

 

Investicijski krediti za ruralni razvoj

·        alokacija preko 500 milijuna kuna

·        početak provedbe: rujan 2019.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
17/09/2019

20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća

Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji će se za sustav i stručni nadzor moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Fond je najavio objavu Javnog poziva za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama za 18. rujna. Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji će se za sustav i stručni nadzor moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Fond za zaštitu...

Fond je najavio objavu Javnog poziva za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama za 18. rujna. Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji će se za sustav i stručni nadzor moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavljuje skoru objavu Javnog poziva za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama. Za proizvodnju električne energije uz pomoć sunca građanima je osigurano ukupno 20 milijuna kuna. „Cilj je ovog programa omogućiti potrošačima da proizvode vlastitu energiju i na neki način budu energetski neovisni.“ istaknuo je Dubravko Ponoš, direktor Fonda, najavljujući Poziv.

Nedavna prilagodba zakonskog okvira omogućila je lakšu provedbu projekata proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, a konačna namjera je kroz niz mjera omogućiti povećanje korištenja OIE na nacionalnoj razini. Programom sufinanciranja za obiteljske kuće obuhvaćeni su sustavi u mrežnom i u samostalnom radu, odnosno kućanstva priključena na elektroenergetsku mrežu, ali i tzv „off grid“ sustavi. „Ovisno o lokaciji, građani će za takve sustave i nadzor moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.“ rekao je Ponoš, dodajući kako je broj takvih sustava u Hrvatskoj trenutno nije velik. Međutim, nada se kako će program financiranja pomoći da se taj broj značajnije poveća. „Sufinanciranje Fonda građanima omogućuje kraći rok povrata investicije, koja je zasad još uvijek visoka, ali se dugoročno itekako isplati, što će građani sasvim sigurno prepoznati.“, zaključuje Ponoš.

Preduvjet za sufinanciranje je da se prijave vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50% površine namijenjeno stanovanju te imaju najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600m2. Prilikom prijave, građani će morati priložiti i glavni projekt kojeg je izradio ovlašteni inženjer elektrotehnike, a radi sigurnosti bit će obavezan i stručni nadzor nad radovima.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje tzv. mikrosolara kreće od 18. rujna od 9 sati, a zahtjev je moguće poslati preporučenom poštom ili ga osobno donijeti u Fond. Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do kraja godine, a s programom se planira nastaviti i u idućoj godini. Nakon javnog poziva za građane, sličan poziv planiran je i za iznajmljivače i OPG-ove, a u idućoj godini bi slični programi trebali biti dostupni i tvrtkama te lokalnim jedinicama.

U prilogu se nalazi Vodič za prijavu na ovaj Javni poziv, kao i Prijavni obrazac.

VODIČ ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV FONDA ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U KUĆANSTVIMA, ZA VLASTITU POTROŠNJU

Raspoloživa sredstva po pozivu su 20 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji kuće građani će za sustave moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, do 75.000 kuna s PDV-om. Osim postavljanja sustava, sufinancirat će se i trošak provođenja stručnog nadzora nad radovima, za koje račun ne smije biti stariji od datuma objave Javnog poziva.

 KAKVI SE SUSTAVI FINANCIRAJU?

Jedna nova fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu (u tekstu: FNE) u/na postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Vlasnik ili suvlasnik postojeće obiteljske kuće, s prebivalištem na adresi kuće, koja je:

zakonita (legalna):

izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz zakonitosti,
građevinske bruto površine do 600 m2 ili s najviše 3 stambene jedinice i s više od 50% površine namijenjeno stanovanju.

OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA 

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi nastali nakon 18. rujna 2019. godine, što se dokazuje datumima izdavanja računa i to za:

stručni nadzor radova te
nabavu i ugradnju jedne nove FNE: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i ostala oprema za pravilan rad sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijavni obrazac (preuzima se na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr) ispunjen, ispisan i potpisan, u izvorniku,
Prijavni obrazac iz prethodne točke ispunjen u .xls zapisu (nepotpisan), na CD-u ili DVD-u ili USB-u,
Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani)ili Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva, u izvorniku,iz koje/kojeg je razvidno da je prebivalište Građanina na adresi obiteljske kuće u kojoj se sustav postavlja, u izvorniku,
Presliku zadnjeg važećeg dokaza zakonitosti (legalnosti)[ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti]: obiteljske kuće i pomoćnih građevina – samo ako se u/na iste ugrađuju dijelovi FNE
a. Akt za građenje
– Građevinska dozvola,
– Rješenje o uvjetima građenja,
– Potvrda glavnog projekta,
– Rješenje za građenje,
– Građevna dozvola,
– Lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje,
– Građevna dozvola za jednostavne građevine,
– Rješenje o uvjetima uređenja prostora,
– Rješenje kojim se odobrava građenje
ili
b. Akt za uporabu:
– Uporabna dozvola,
– Potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera,
– Uvjerenje za uporabu,
– Pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije (izdana na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji – „Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije,
– Potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu,
– Dozvola za upotrebu,
– Rješenje o promjeni namjene,
– Uporabna dozvola za određene građevine:
 Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.,
 Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.,
 Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu, ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi,
 Uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
ili
c. Akt za ozakonjenje (legalizaciju):
 Rješenje o izvedenom stanju, izdano temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11) ili Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj  76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13),
 Potvrda izvedenog stanja
ili
d. Akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom:
 Uvjerenje katastarskog ureda, odnosno središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine ili uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine (akti moraju biti izdani na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji - „Narodne novine“, broj  76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13),
 Dokumenti iz članka 332. stavaka 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj  76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12).

5. Potpisanu Izjavu Građana, koja se nalazi uz Prijavni obrazac, u izvorniku (ispuniti, ispisati i potpisati), o tome:
1) da ista nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njenu zakonitost,
2) da ista nije (ili je) pojedinačno nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i da nije (ili je) u kulturno-povijesno cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, upisano u isti Registar i
3) da ista nije (ili je) ostvarila sufinanciranje za ugradnju predmetnih sustava po programu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugog tijela državne uprave.

6. Potpisanu Izjavu svih ostalih suvlasnika obiteljske kuće (nalazi se uz Izjavu Građanina uz Prijavni obrazac), u izvorniku (ispuniti, ispisati i potpisati), o tome da su suglasni:
1) s Izjavom Građanina i
2) s ugradnjom planiranog/planiranih sustava,

7. Presliku prethodnog odobrenja nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode na dostavljenu projektnu dokumentaciju (Gradskog zavoda Grada Zagreba za zaštitu spomenika kulture i prirode - za obiteljske kuće na području Grada Zagreba ili konzervatorskih ureda Ministarstva kulture – za obiteljske kuće na ostalim područjima Republike Hrvatske) za provođenje mjere, ako je obiteljska kuća pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili je u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro,

8. Dokaz vlasništva ili suvlasništva:
 
1) Zemljišno-knjižni izvadak čestice, na kojoj je upisana kuća u koju se ugrađuje sustav/sustavi, a koja čestica je navedena u zadnjem važećem dokazu zakonitosti obiteljske kuće u koju se ugrađuje sustav ili sustavi, ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva na Poziv, kojim se dokazuje da je Građanin njen knjižni vlasnik/suvlasnik, u izvorniku, preslici ili e-izvadak ili

2) Potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne, u izvorniku i Posjedovni list područnog ureda za katastar, u izvorniku,

9. Uvjerenje/Potvrdu nadležnog  ureda za katastar o istovjetnosti čestica, u izvorniku, ako se razlikuju brojevi čestica u dokazima:
 zakonitosti obiteljske kuće (točka V. 4.) i
 vlasništva ili suvlasništva (točka V. 8.),

10. Glavni projekt s troškovnikom opreme, radova i stručnog nadzora s naznačenim jediničnim cijenama, rekapitulacijom troškovnika i istaknutim PDV-om, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 64/14), u izvorniku u tiskanom zapisu, s navedenim stupnjem korisnog djelovanja sustava sa fotonaponskim pretvaračima (stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih pretvarača ne smije biti manji od odobrenog točkom IV. Poziva.)

Napomena: Glavni projekt uz ostalo, mora sadržavati:

1. tekstualni dio koji sadrži sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da će građevina ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve i uvjete koje građevina mora ispunjavati

2. grafičke prikaze kojima se prikazuje oblik i veličina građevine ili njezinog dijela, te instalacija i opreme kada je projektirana, kao i njihov međusobni položaj te položaj u prostoru,

3) troškovnik opreme i usluga s jediničnim cijenama, rekapitulacijom troškovnika i istaknutim PDV-om,

11. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja, ukoliko su isti potrebni ili potpisanu i ovjerenu Izjavu Projektanta Glavnog strojarskog projekta - ovlaštenog inženjera strojarstva: ''Izjavljujem da odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja nisu potrebni za provođenje projekta oznake: ___________________'' (preuzeti na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr), u izvorniku
Napomena: elektronički potpis nije prihvatljiv oblik potpisa već isključivo vlastoručni potpis u izvorniku

12. Fotodokumentaciju postojećeg stanja (prije ugradnje sustava: mjesta na koje se isti ugrađuje), u Glavnom projektu ili na istom CD-u ili DVD-u ili USB-u na kojem se dostavlja Prijavni obrazac iz točke V. 2. Poziva.

DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se u zasebnoj, zatvorenoj omotnici, s imenom i prezimenom te adresom podnositelja zahtjeva i uz naznaku: „FNE U OBITELJSKOJ KUĆI 2019.“.

Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:

- preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili

- osobno putem pisarnice.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 18. rujna 2019. godine od 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

ŠTO NAKON PRIJAVE?

Fond će obraditi sve pristigle zahtjeve koji budu sadržavali svu obveznu dokumentaciju te će donijeti odluku o sufinanciranju.

Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade.

Odabranim podnositeljima zahtjeva odluka će biti dostavljena zajedno s 2 primjerka ugovora, a jedan potpisani primjerak će biti potrebno dostaviti natrag u Fond.

ŠTO NAKON POTPISA UGOVORA?

Korisnici imaju rok od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke i Ugovora potpisanog od strane Fondaza ugradnju sustava i dostavu potpune dokumentacije Fondu za isplatu.

Za isplatu će biti potrebno dostaviti:

- Zahtjev za isplatu donacije s Izvješćem o projektu (može se preuzeti na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr), ispunjen, ispisan i potpisan, u izvorniku,

- Završno izvješće nadzornog inženjera, ovjereno njegovim žigom i potpisom, u izvorniku,

- Račune, s detaljnim troškovnikom, jediničnim cijenama i PDV-om, u izvorniku: za nabavu i ugradnju jedne nove FNE sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava i Glavnom projektu te za stručni nadzor,

- Dokaze o plaćanju Korisnika po računu/računima iz prethodne točke IX.3. (opće uplatnice ili izvodi iz transakcijskog računa ili potvrde banke o uplati), u izvorniku ili preslici,

- Fotodokumentaciju izvedenog stanja, tj. stanja nakon ugradnje sustava, u Završnom izvješću nadzornog inženjera ili na CD-u ili DVD-u ili USB-u,

- Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos s Korisnika na Fond obveze plaćanja nabave i ugradnje sustava izvođaču radova, ako Korisnik račun izvođača radova nije isplatio u cijelosti (ispisati iz Zahtjeva za isplatu, potpisati od strane Korisnika i izvođača radova, a potpis izvođača radova ovjeriti žigom izvođača radova), u izvorniku. Iznose potraživanja u ugovor o cesiji ne upisuju ni Korisnik ni izvođač radova, već Fond, temeljem dostavljenih: računa izvođača radova i dokaza o plaćanjima Korisnika izvođaču radova, te, ako je Korisnik isplatio svoj udio - Fond upisuje udio Fonda ili preplatio svoj udio, ali nije isplatio račun u cijelosti – Fond upisuje razliku udjela Fonda i preplaćenih sredstava Korisnika, te preplaćena sredstva Korisnika isplaćuje na račun Korisnika. Ugovor o cesiji ne sklapa se ako je Korisnik izvođaču radova isplatio račun u cijelosti, već Fond svoj udio isplaćuje na račun Korisnika, na temelju dokaza o plaćanju Korisnika izvođaču radova (opće uplatnice ili izvodi iz tekućeg računa ili potvrde banke o uplati).

- Dokaz kojim se dokazuje IBAN Korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili Izvadak o stanju i prometu po tekućem računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u),

- Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava iz kojeg je vidljivo da ista zadovoljava tehničke uvjete iz točke IV.3. Poziva i

- Potvrda HEP ODS-a d.o.o. za trajni pogon FNE koja predaje električnu energiju u distribucijsku mrežu odnosno, Potvrdu o uporabljivosti električne instalacije koju izdaje izvođač radova, kojom se potvrđuje da su postrojenje i instalacija elektrane izvedeni sukladno projektnoj dokumentaciji i izdanoj elektroenergetskoj suglasnosti, za FNE koja je spojena na distribucijsku mrežu, a proizvedenu električnu energiju ne predaje u istu.

 VAŽNO!

Troškovi u Troškovniku Glavnog projekta trebaju biti realno procijenjeni, jer Fond isplaćuje odobreni postotak, te, za ostvarene troškove manje od projektantskih, isplaćuje donaciju manju od odobrene (kn).

Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonski na brojevima 01/5391-848, 01/5391-957, 01/6448-446 te slanjem upita na e-mail adresu: fnobiteljske.kuce@fzoeu.hr .

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
16/09/2019

Obnovljena zgrada u Brodskom Stupniku

Vrijednost obnove je 2,8 milijuna kuna od čega je Agencija za plaćanja sufinancirala 2 milijuna kuna.

Ravnateljica Agencije za plaćanja Matilda Copić sudjelovala je u petak 13. rujna na proslavi Dana općine Brodski Stupnik kojom prigodom su simbolički otvorena vrata obnovljene povijesne zgrade u koju su se smjestili igraonica za djecu i Turistički informativni centar. Vrijednost obnove je 2,8 milijuna kuna od čega je Agencija za plaćanja sufinancirala 2 milijuna kuna. To je samo jedan...

Ravnateljica Agencije za plaćanja Matilda Copić sudjelovala je u petak 13. rujna na proslavi Dana općine Brodski Stupnik kojom prigodom su simbolički otvorena vrata obnovljene povijesne zgrade u koju su se smjestili igraonica za djecu i Turistički informativni centar. Vrijednost obnove je 2,8 milijuna kuna od čega je Agencija za plaćanja sufinancirala 2 milijuna kuna. To je samo jedan od projekata koji se kroz Mjeru 7 Programa ruralnog razvoja provodi u Brodskom Stupniku.

Treba naglasiti da ova slavonska općina čini sve kako bi razvojem, novim radnim mjestima, odgovarajućom infrastrukturom zadržala svoje stanovnike i osigurala im odgovarajući standard. U tom je smislu izrazito aktivna u povlačenju sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Programa ruralnog razvoja, Mjere 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima i  M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma.

Ravnateljica Copić posjetila je i LAG Posavina koji djeluje na području Brodsko-posavske i dijelu Požeško-slavonske županije. Svojim radom i inicijativama predstavlja odličnu platformu za provođenje natječaja, protok informacija, umrežavanje poduzetnika, predstavnika lokalne zajednice i svih ostalih ustanova usmjerenih na razvoj tog kraja.

Izvor/foto: APPRRR

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200