Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
05/05/2020

Obavijest primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva

30. travnja 2020. godine objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini, vrijedan 53 milijuna kuna.

Obavještavamo primarne poljoprivredne proizvođače u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva koji pripadaju kategoriji mikropoduzeća da je 30. travnja 2020. godine objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini, vrijedan 53 milijuna kuna.

Cilj Programa je...

Obavještavamo primarne poljoprivredne proizvođače u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva koji pripadaju kategoriji mikropoduzeća da je 30. travnja 2020. godine objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini, vrijedan 53 milijuna kuna.

Cilj Programa je održati zaposlenost te postojeću razinu proizvodnje na malim poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva, a zbog osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19. Detalje o provedbi možete naći ovdje.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
04/05/2020

Novih 10 mjera administrativnog rasterećenja donosi uštedu od 686 milijuna kuna

Radi se o sada već četvrtom Akcijskom planu, nakon što smo svim dosadašnjima otvorili prostor za rasterećenje od ukupno 2,7 milijardi kuna, odnosno malo više od 20 posto ukupnog administrativnog opterećenja u Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske na svojoj današnjoj sjednici usvojila je novi Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2020., kao dio reformskog paketa za poticanje gospodarskog rasta i sastavni dio Nacionalnog plana reformi u okviru Europskog semestra.

Predstavljajući predloženi Akcijski plan, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat...

Vlada Republike Hrvatske na svojoj današnjoj sjednici usvojila je novi Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2020., kao dio reformskog paketa za poticanje gospodarskog rasta i sastavni dio Nacionalnog plana reformi u okviru Europskog semestra.

Predstavljajući predloženi Akcijski plan, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat naglasio je kako se radi o kontinuitetu Vladine politike kojom se želi dodatno potaknuti konkurentnost hrvatskoga gospodarstva, što će zajedno s uštedama biti od iznimne važnosti u trenutnim okolnostima. „Radi se o sada već četvrtom Akcijskom planu, nakon što smo svim dosadašnjima otvorili prostor za rasterećenje od ukupno 2,7 milijardi kuna, odnosno malo više od 20 posto ukupnog administrativnog opterećenja u Hrvatskoj“, rekao je ministar Horvat.

Istaknuo je kako je ovim Akcijskim planom predviđeno dodatno rasterećenje od 686,6 milijuna kuna, te da se u njemu nalazi 10 mjera optimizacije i digitalizacije administrativnih postupaka koji najviše opterećuju poslovne subjekte. „Ovo je još jedan u nizu dokumenata koje donosimo u suradnji s poduzetnicima. Digitaliziranje sustava je nešto što je danas neophodno kako bi se poslovanje dodatno ubrzalo i olakšalo te je to smjer u kojem ova Vlada ide“, napomenuo je ministar.

Ovogodišnjim Akcijskim planom najviše se planira rasteretiti gospodarstvo uvođenjem digitalizirane građevinske knjige e-Građevinski dnevnik i to u vrijednosti od 487,9 milijuna kuna.

Slijedi mjera uspostava jedinstvene platforme za plaćanje obveznih naknada s rasterećenjem od 118 milijuna kuna, potom mjera digitalizacije postupka povrata isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad s rasterećenjem od 25,5 milijuna kuna. Više od 22,6 milijuna kuna rasterećenja planira se kroz mjeru digitalizacije postupka evidencije podataka iz mirovinskog osiguranja, a 15,4 milijuna kuna rasterećenja planirano je kroz mjeru pojednostavljenja administrativnih zahtjeva za rad na izdvojenom mjestu rada.

Također, njegovom provedbom ispunit će se mjera iz akcijskog plana RH za pridruživanje europskom tečajnom mehanizmu (ERM) II i bankovnoj uniji.

Akcijski plan 2020. sadrži sljedeće administrativne postupke:

Optimizacija i digitalizacija postupka ostvarivanja prava u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja

Optimizacija kroz elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje mjera aktivne politike zapošljavanja te smanjenje opsega potrebne dokumentacije koju će poslodavci trebati dostaviti

Digitalizacija postupka evidencije podataka iz mirovinskog osiguranja

Optimizacija kroz elektroničko podnošenje MPP-1 obrasca i digitalizaciju postupka kontrole podataka obveznika o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja na način da se u elektroničkom obliku dostavlja rekapitulacija podataka, popis radnika s beneficiranim stažem te ostala potrebna dokumentacija od strane poslodavca i zapisnici o obavljenoj kontroli od strane Hrv. zavoda za mirovinsko osiguranje

Elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

Optimizacija kroz elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za korisnika mirovine (osiguranika) putem sustava e-Građani koristeći NIAS identifikacijski i autentifikacijski sustav

Digitalizacija postupka povrata isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad

Optimizacija kroz elektroničko podnošenje zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad i popratne dokumentacije te smanjenje opsega potrebne dokumentacije koju će poslodavci trebati dostaviti

Uspostava jedinstvene platforme za plaćanje obveznih naknada

Optimizacija kroz razvoj nove e-usluge koja nudi popis određenih davanja koja je poduzetnik dužan podmiriti s kalendarom plaćanja odnosno rokovima za njihovo podmirenje i mogućnost izravnog plaćanja navedenih davanja

Pojednostavljenje administrativnih zahtjeva za rad na izdvojenom mjestu rada (rad u prostoru koji nije prostor poslodavca ili rad kod kuće) za male rizike

Optimizacija ukidanjem obveze poslodavca za dokumentiranjem procjene rizika na izdvojenom mjestu rada na kojem radnik želi povremeno obavljati rad za poslove s malim rizikom odnosno administrativne, uredske i slične poslove za koje je prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca

Digitalizacija postupka ishođenja uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak za pravne osobe

Optimizacija kroz elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja i popratne dokumentacije putem sustava e-Poslovanje za pravne osobe

Uspostava elektroničke komunikacije između pravnih osoba i sudova

Optimizacija kroz omogućavanje komunikacije između pravnih osoba i sudova elektroničkim putem

Digitalizacija podnošenja zahtjeva za jednostavno priključenje na mrežu električne energije

Optimizacija kroz elektroničko podnošenje zahtjeva i popratne dokumentacije u slučaju promjena na priključku postojećih građevina

Uvođenje digitalizirane građevinske knjige e-Građevinski dnevnik

Optimizacija kroz elektroničko vođenje gradilišta i kontrolu građenja od strane svih sudionika u gradnji, građevinske inspekcije i inspekcije rada

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
30/04/2020

15 milijuna kuna za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – objavljen treći natječaj za podmjeru 10.2.

Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000 eura (u protuvrijednosti u kunama) po pojedinoj aktivnosti

Genetski potencijal u Hrvatskoj vrlo je vrijedan, posebno s gledišta biološke raznolikosti i potreba poljoprivrede prilagodbi klimatskim promjenama. Ministarstvo poljoprivrede daje potporu za očuvanje tradicionalnih biljnih i životinjskih vrsta prilagođenih lokalnim uvjetima, ali prepoznaje i važnost očuvanja svih onih sorti i pasmina koje se, iako nemaju ekonomsku...

Genetski potencijal u Hrvatskoj vrlo je vrijedan, posebno s gledišta biološke raznolikosti i potreba poljoprivrede prilagodbi klimatskim promjenama. Ministarstvo poljoprivrede daje potporu za očuvanje tradicionalnih biljnih i životinjskih vrsta prilagođenih lokalnim uvjetima, ali prepoznaje i važnost očuvanja svih onih sorti i pasmina koje se, iako nemaju ekonomsku vrijednost, mogu koristiti kao osnova za stvaranje novih ili poboljšanje performansi postojećih sorti poljoprivrednih proizvoda i pasmina domaćih životinja.

Korisnicima koji svojim aktivnostima sprečavaju eroziju biljnih i životinjskih genetskih resursa i doprinose poboljšanju njihove održive uporabe, razvoja i očuvanja s ciljem postizanja globalne sigurnosti hrane, održive poljoprivrede i očuvanja biološke raznolikosti Ministarstvo poljoprivrede sredstvima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 u iznosu od 15.000.000,00 kuna daje potporu kroz 3. natječaj za provedbu podmjere 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“.

Prihvatljivi korisnici su javna tijela i pravne osobe koja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora. Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000 eura po pojedinoj aktivnosti, a intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnik koji se bavi očuvanjem biljnih genetskih izvora mora biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora, voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima i imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske.

Korisnik koji se bavi očuvanjem životinjskih genetskih izvora mora posjedovati dokaz o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva, imati odobren godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj te imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka svih domaćih životinja i poljoprivrednika na nacionalnoj razini.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 3. natječaj za provedbu podmjere 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“. Kako bi podnijeli zahtjev za potporu, korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 12:00 sati 18. svibnja 2020. – do 12:00 sati 30. lipnja 2020. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznici: Natječaj za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
29/04/2020

Sedamsto tisuća kuna za projekt 'Uređenje pomoćne zgrade OŠ 'Matija Gubec' u Cerniku'

Odobren iznos za sufinanciranje iznosi 700.000,00 kuna, što je i najviši iznos koji je odobrilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja i u 2020. godini nastavilo je poticati razvoj područja koja su stekla status brdsko-planinskih područja, svrhovitim korištenje sredstava ulaganja u društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu i gospodarsku infrastrukturu.
Cilj poziva bio je potaknuti sve...

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja i u 2020. godini nastavilo je poticati razvoj područja koja su stekla status brdsko-planinskih područja, svrhovitim korištenje sredstava ulaganja u društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu i gospodarsku infrastrukturu.
Cilj poziva bio je potaknuti sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskih područja i jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalaze jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata, a koji će smanjiti negativni demografski trend, ublažiti iseljavanje stanovništva otkloniti posljedice nastale usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja te doprinijeti održivom razvoju svakog pojedinog područja. 

Ukupno je odobren 71 projekt na području Republike Hrvatske, a s područja Brodsko posavske županije prijavljen je i odobren projekt "Uređenje pomoćne zgrade OŠ „Matija Gubec“ u Cerniku". 

Kao podnositelj zahtjeva javila se i Brodsko-posavska županija, koja je za ovaj poziv prijavila projekt "Uređenje pomoćne zgrade OŠ „Matija Gubec“ u Cerniku". Cilj projekta bio je rješavanje potrebe za prostorom za provedbu pedagoških radionica u sklopu redovne nastave, provedba školskih i EU projekata te provedba plana kulturne i javne djelatnosti. Na gornjem katu će se urediti spavaonice, čajna kuhinja, kupaonica, a u prizemlju boravak za dnevne aktivnosti sudionika projekta koji dolaze iz zemalja EU i drugih županija Republike Hrvatske. Cilj projekta je ujedno i jačanje kapaciteta multikulturalnosti zajednice. Vrijednost projekta iznosi 950.500,00 kn,  a traženi iznos za sufinanciranje tražen je u iznosu od 703.370,00 kn kuna. Odobren iznos za sufinanciranje iznosi 700.000,00 kuna, što je i najviši iznos koji je odobrilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 

Pomoć u pisanju projekta pružio je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
29/04/2020

120 milijuna kuna za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – objavljen drugi natječaj za podmjeru 6.4.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a po projektu se financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 eura, a najviši 200.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj natječaj iznosi 120.000.000,00 kuna.

Dohodak od poljoprivrednih djelatnosti stanovništvo ruralnih područja nadopunjuje dohotkom od nepoljoprivrednih djelatnosti i ostaje živjeti i raditi u ruralnim krajevima. Ministarstvo poljoprivrede podupire nastojanja daljnjeg razvoja gospodarskih aktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i izvan uobičajenih poljoprivrednih aktivnosti, a u cilju očuvanja postojećih radnih mjesta u...

Dohodak od poljoprivrednih djelatnosti stanovništvo ruralnih područja nadopunjuje dohotkom od nepoljoprivrednih djelatnosti i ostaje živjeti i raditi u ruralnim krajevima. Ministarstvo poljoprivrede podupire nastojanja daljnjeg razvoja gospodarskih aktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i izvan uobičajenih poljoprivrednih aktivnosti, a u cilju očuvanja postojećih radnih mjesta u ruralnim područjima i stvaranja preduvjeta za nova radna mjesta, održivi razvoj ruralnih područja i, u konačnici, smanjenje depopulacije. Sredstvima Programa ruralnog razvoja Ministarstvo poljoprivrede daje potporu upravo takvim investicijama i to do 70 % ukupno prihvatljivih troškova ulaganja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, a koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva (SO) najmanje 2.000 eura i koji ovim ulaganjima razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a po projektu se financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 eura, a najviši 200.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj natječaj iznosi 120.000.000,00 kuna.

Prihvatljiva su ulaganja u jedan od sektora:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravne prodaje proizvoda, marketing se mora odnositi na predmet prerade, gdje izlazni proizvod ne smije bit proizvod iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije

b) usluga u ruralnim područjima, a koji može obuhvaćati:

– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,

– usluge u društvenim djelatnostima i

– intelektualne usluge

c) tradicijskih i umjetničkih obrta,

d) turizma u ruralnom području.

Prijave na natječaj za operaciju 6.4.1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimat će u razdoblju od 28. svibnja 2020. godine do 28. srpnja 2020. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznici: Natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
29/04/2020

Otvoren LIFE natječaj za 2020.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se potiče razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama.

 

Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2020. godinu. Natječaj će biti otvoren do srpnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, odnosno do listopada za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se potiče razvoj i provedba...

 

Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2020. godinu. Natječaj će biti otvoren do srpnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, odnosno do listopada za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se potiče razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse iz područja zaštite okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti kroz potprogram Okoliš te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na njih kroz potprogram Klimatske aktivnosti.

Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze – prvo se u srpnju dostavlja konceptni sažetak te ukoliko prođe prvu fazu evaluacije prijavljuje se puna projektna prijava s rokom u veljači. Za potprogram Klimatske aktivnosti odmah se prijavljuje puna projektna prijava s rokom u listopadu.

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, a prijava se vrši putem internetskog alata eProposal.

S obzirom na situaciju s koronavirusom, ovogodišnji LIFE natječaj ima određene novosti s ciljem olakšavanja prijave u novim okolnostima:

⇒  rokovi prijave predviđeni su za srpanj (konceptni sažetak – Okoliš), odnosno listopad (puni projektni prijedlog – Klimatske aktivnosti)

⇒ Privatni sektor više nije obavezan raspisivati otvorene natječaje za ugovore veće od 135 000 €

⇒ Projekti mogu financijski podržati male, lokalne inicijative

⇒ Uvedene su određene mogućnosti za start-up poduzeća

Više o novostima koje su uvedene možete pročitati na poveznici:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

Rokovi prijave projektnih prijedloga:

POTPROGRAM OKOLIŠ – NATJEČAJ OTVOREN 2. TRAVNJA 2020.

Okoliš i učinkovito korištenje resursa:

Rok za konceptni sažetak: 14. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.
Priroda i bioraznolikost:

Rok za konceptni sažetak : 16. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.
Upravljanje i informacije na području okoliša:

Rok za konceptni sažetak : 16. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021
POTPROGRAM KLIMATSKE AKTIVNOSTI – NATJEČAJ OTVOREN 2. TRAVNJA 2020.

Ublažavanje klimatskih promjena:

Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.

 Prilagodba na klimatske promjene:

Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.

Upravljanje i informacije na području klime:

Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.
 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200