Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
09/07/2020

Javni poziv za mjeru Krizne destilacije vina i mjeru Kriznog skladištenja

Rok za podnošenje prijava na obje mjere počinje teći od 08.07.2020. i traje do 14.07.2020. godine.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 8. srpnja 2020. godine Javni poziv na provedbu:

  1. Mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i
  2. Mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Cilj mjere Destilacija vina u...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 8. srpnja 2020. godine Javni poziv na provedbu:

  1. Mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i
  2. Mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Cilj mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima je osloboditi kapacitete prijema nove berbe grožđa, proizvodnje i skladištenja vina na način da se oslobađanje vina sa zaliha u skladištima proizvođača provede kroz dodjelu  potpore proizvođaču, na razini veleprodajne cijene vina, ako vino preda na destilaciju.

Cilj mjere Potpora za krizno skladištenje vina je potaknuti proizvođače vina da određene količine vina zadrže u skladištu i ne stavljaju ga na tržište čime se uravnotežuje ponuda i potražnja u ovim okolnostima.

Sa provedbom aktivnosti korisnici mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima mogu započeti nakon izdavanja Odluke o odobrenju kvote.

Aktivnosti vezane uz destilaciju trebaju biti dovršene do 14.09.2020. godine, koji je ujedno i krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu.

Razdoblje skladištenja može započeti s 15.07.2020. godine.

Aktivnosti vezane uz skladištenje trebaju biti dovršene do 12.09.2020. godine. Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 14.09.2020. godine.

Minimalno vrijeme trajanja skladištenja koje se može odobriti iznosi 30 dana.

Rok za podnošenje prijava na obje mjere počinje teći od 08.07.2020. i traje do 14.07.2020. godine.  Javni poziv sa pripadajućim obrascima možete preuzeti ovdje.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
08/07/2020

U sklopu projekta Suradnja za uspjeh održana radionica za pripremu projekta za natječaje ESF-a

U sklopu projekta "Suradnja za uspjeh 3", u Slavonskom Brodu je održana trodnevna radionica za pripremu projekata za područje ESF-a. Radionicu je pohađalo 16 polaznika, koji su se tijekom radionice upoznali s upravljanjem projektnim ciklusom, pristupom logičke matrice te...

U sklopu projekta "Suradnja za uspjeh 3", u Slavonskom Brodu je održana trodnevna radionica za pripremu projekata za područje ESF-a. Radionicu je pohađalo 16 polaznika, koji su se tijekom radionice upoznali s upravljanjem projektnim ciklusom, pristupom logičke matrice te analizom dionika i problema, a svaku cjelinu pratila je i vježba. Drugog dana polaznici su savladali analizu ciljeva i strategije te SMART pokazatelje i izvore provjere. Trećeg dana polaznici su savladali planiranje aktivnosti/elemenata, planiranje proračuna te postupak prijave projekta u okviru ESF-a, a praktični dio edukacije odrađen je kroz vježbe, svakog od navedenih poglavlja. 

Korisnik projekta je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) iz Operativnog programa Učinkovitost ljudskih potencijala, a ukupna vrijednost projekta je 1.693.623,86 kuna i u potpunosti je financiran sredstvima EU.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
08/07/2020

Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a'

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine, od 9 sati, a od 7. srpnja 2020. je prijavni obrazac A vidljiv na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine, od 9 sati, a od 7. srpnja 2020. je prijavni obrazac A vidljiv na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr.

Objavljuju se prve

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine, od 9 sati, a od 7. srpnja 2020. je prijavni obrazac A vidljiv na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr.

Objavljuju se prve izmjene natječajne dokumentacije 7. srpnja 2020.

Sukladno izmjenama, definirano je točno vrijeme od kada je projektne prijedloge moguće podnositi, a od 7. srpnja 2020. je prijavni obrazac A vidljiv je na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 31.12.2020. godine.
Cjelokupna dokumentacija dostupna je ovdje.

Za više informacija o uvjetima prijave, potrebno je proučiti natječajnu dokumentaciju. 

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf@udruge.vlada.hr, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondova. Molimo da prilikom slanja pitanja naznačite da se radi o Pozivu "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”.

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje će se održati virtualnim putem u petak, 10. srpnja 2020., s početkom u 10.00 sati. Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
07/07/2020

Obavijest o testiranju u postupku prijma na radno mjesto viši stručni suradnik za EU projekte u Centru za razvoj Brodsko-posavske županije

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obaviješteni elektronskom poštom.

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za EU projekte (2 izvršitelja) u Odjelu za pripremu i provedbu EU projekata iz društvenih djelatnosti objavljenog 25. lipnja 2020. godine KLASA: 100-01/20-01/02, URBROJ: 2178/01-36-02-20-1 na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za...

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za EU projekte (2 izvršitelja) u Odjelu za pripremu i provedbu EU projekata iz društvenih djelatnosti objavljenog 25. lipnja 2020. godine KLASA: 100-01/20-01/02, URBROJ: 2178/01-36-02-20-1 na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za razvoj Brodsko-posavske županije, a ispunjavaju formalne uvjete natječaja da će se testiranje održati u velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije

Petra Krešimira IV br.1 (I. kat), Slavonski Brod u ponedjeljak, 13. srpnja 2020. godine u 9,00 sati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obaviješteni elektronskom poštom.
Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obavještene elektronskom poštom.
Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, engleskog jezika, poznavanja rada na računalu.

IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE:
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske( NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
5. Poznavanje sustava EU fondova u RH (izvor: https://strukturnifondovi.hr/)

Po dolasku na provjeru znanja kandidat je dužan predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Kandidati/kinje su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja. U skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Centar za razvoj Brodskoposavske županije provodi mjere sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19. U tu svrhu molimo kandidate koji pristupe provjeri znanja da dođu sa zaštitnim maskama i rukavicama te se pridržavaju općih uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. S kandidatima koji ostvare minimalno 70% bodova iz pisane provjere znanja obavit će se usmeni razgovor/intervju nakon pisane provjere znanja isti dan.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

- Obavijest

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
07/07/2020

Održana radionica informatičke pismenosti u sklopu projekta Suradnja za uspjeh 3

Korisnik projekta je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) iz Operativnog programa Učinkovitost ljudskih potencijala, a ukupna vrijednost projekta je 1.693.623,86 kuna i u potpunosti je financiran sredstvima EU.

U sklopu projekta "Suradnja za uspjeh 3", u Vrpolju je od 29. lipnja do 3. srpnja održana radionica informatičke pismenosti. Radionicu je pohađalo 11 polaznika, koji su se tijekom radionice upoznali s Office 365 okružjem, savladali su rad sa...

U sklopu projekta "Suradnja za uspjeh 3", u Vrpolju je od 29. lipnja do 3. srpnja održana radionica informatičke pismenosti. Radionicu je pohađalo 11 polaznika, koji su se tijekom radionice upoznali s Office 365 okružjem, savladali su rad sa kalendarom, Outlook, kao i rad s Office alatima (Word, Excell, Power Point). Polaznici su naučili koristiti grafikone i stožerne tablice za vizualizaciju podataka, uređivanje PDF dokumenata, kao i dijeljenje podataka kroz SharePoint aplikaciju, kolaboraciju i dijeljenje dokumenata unutar tima kroz SkyDrive te koristiti Lync za kolaboraciju i komunikaciju online sastanaka. 

Korisnik projekta je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) iz Operativnog programa Učinkovitost ljudskih potencijala, a ukupna vrijednost projekta je 1.693.623,86 kuna i u potpunosti je financiran sredstvima EU.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
07/07/2020

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Radionica će se održati virtualnim putem u petak, 10. srpnja 2020., s početkom u 10.00 sati. Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Radionica će se održati virtualnim putem u petak, 10. srpnja 2020., s početkom u 10.00 sati. Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.
Molimo zainteresirane da se prijave popunjavanjem prijavnice kako bi dobili podatke za...

Radionica će se održati virtualnim putem u petak, 10. srpnja 2020., s početkom u 10.00 sati. Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.
Molimo zainteresirane da se prijave popunjavanjem prijavnice kako bi dobili podatke za sudjelovanje na radionici i mogućnost postavljanja pitanja uživo.

Tijekom čitavog događanja bit će omogućen prijenos uživo kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih izvan Zagreba. Za praćenje informativne radionice putem prijenosa uživo nije potrebna prijava. Web adresa putem koje će se moći pristupiti prijenosu uživo je: https://www.youtube.com/user/Uredzaudruge/live  Za vrijeme trajanja radionice, pitanja se mogu postavljati na adresu e-pošte: esf@udruge.vlada.hr.

Program radionice pronađite ovdje.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je ovdje

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200