Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
19/02/2020

Poziv - Uspostava reciklažnih dvorišta

Prihvatljive projektne aktivnosti po ovom Pozivu vezane su isključivo za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta, odnosno uz nabavu mobilnih jedinica.

 Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.
Glavna svrha uspostave reciklažnih dvorišta je:
a) potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje;
b) potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje električnog i elektroničkog otpada, osim otpada za kojeg postoje odgovarajuće usluge besplatnog odvoza takvog otpada iz kućanstava;
c) potaknuti i povećati prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima);
d) potaknuti i povećati prikupljanje posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade, te plastike koja nije ambalažni otpad.
Očekuje se da će bolje informiranje građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, obavještavanjem kućanstava na određenom području o lokaciji reciklažnog dvorišta i mogućnostima predaje otpada bez naknade postići cilj da građani ne odlažu problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.

Više informacija pogledajte OVDJE. 

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200