Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
12/09/2016

Održana fokus grupa o DEER pristupu za predstavnike javnog i civilnog sektora

Dana 9. rujna 2016. u Karlovcu je održana fokus grupa o DEAR pristupu (Development Education & Awareness Raising) koju je organizirala Hrvatska zajednica županija. Predstavnici javnog i civilnog sektora osvrnuli su se na što je dosad ostvareno provedbom projekta, kako poboljšati cijeli pristup da se bolje uklopi u nacionalni i lokalni kontekst te su definirane konkretne aktivnosti koje se očekuju od sudionika fokus grupe u daljnjoj provedbi projekta.

U projektu „Ladder – tijela lokalne samouprave kao pokretači obrazovanja za razvoj i jačanje svijesti građana“ uključeno je 26 partnerskih i 20 suradnih organizacija te je ovo prvi europski projekt koji provodi Hrvatska zajednica županija. Kroz projekt se nastoji osnažiti lokalne vlasti za njihovu ulogu u procesima održivog razvoja i postizanje aktivnog sudjelovanja građana kroz poticanje provedbe DEAR pristupa. Dosad je u sklopu projekta održan jedan trening na europskoj, dva na nacionalnoj i četiri na lokalnoj razini, raspisan je natječaj za financiranje lokalnih mikroprojekata, a dva odabrana krenut će u realizaciju  u rujnu, te su osnovane tri radne skupine. Radne skupine vezne su za sljedeće teme: Mladi i razvoj, Sjevernoistočna Europa i Javno-privatno partnerstvo za razvoj, a glavna zadaća radnih skupina je da daju mišljenja na određene teme kako bi dali smjernice za razvoj spomenutih tema na europskoj razini. Zaključci fokus grupe temelj su za aktivnosti koje slijede u sklopu Ladder projekta.

Više informacija o DEER pristupu i projektu Ladder možete pronaći ovdje!

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200