Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
07/07/2020

Obavijest o testiranju u postupku prijma na radno mjesto viši stručni suradnik za EU projekte u Centru za razvoj Brodsko-posavske županije

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obaviješteni elektronskom poštom.

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za EU projekte (2 izvršitelja) u Odjelu za pripremu i provedbu EU projekata iz društvenih djelatnosti objavljenog 25. lipnja 2020. godine KLASA: 100-01/20-01/02, URBROJ: 2178/01-36-02-20-1 na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za razvoj Brodsko-posavske županije, a ispunjavaju formalne uvjete natječaja da će se testiranje održati u velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije

Petra Krešimira IV br.1 (I. kat), Slavonski Brod u ponedjeljak, 13. srpnja 2020. godine u 9,00 sati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obaviješteni elektronskom poštom.
Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obavještene elektronskom poštom.
Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, engleskog jezika, poznavanja rada na računalu.

IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE:
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske( NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
5. Poznavanje sustava EU fondova u RH (izvor: https://strukturnifondovi.hr/)

Po dolasku na provjeru znanja kandidat je dužan predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Kandidati/kinje su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja. U skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Centar za razvoj Brodskoposavske županije provodi mjere sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19. U tu svrhu molimo kandidate koji pristupe provjeri znanja da dođu sa zaštitnim maskama i rukavicama te se pridržavaju općih uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. S kandidatima koji ostvare minimalno 70% bodova iz pisane provjere znanja obavit će se usmeni razgovor/intervju nakon pisane provjere znanja isti dan.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

- Obavijest

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200