Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
10/02/2020

Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini

Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na područjima jedinica lokalne samouprave, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini.
Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave l. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).
Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji na dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata koji će poticati ili pridonositi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i aktivnosti na realizaciji svih drugih projekata koji će pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.


Prihvatljive aktivnosti su: 
 izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
 troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
 nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.
Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.
Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi 400.000,00 kuna (slovima: četiristotisućakuna) s PDV-om.
Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) pa tako može biti maksimalno do:
 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz l. skupine;
 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine;
Podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje prihvatljivih projekata.
Dokumentacija koja je potrebna nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva i Centra za razvoj Brodsko-posavske županije: 
https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/komunalno-gospodarstvo-8131/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2020-godini/10600
Javni poziv je objavljen dana 29. siječnja 2020., a rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva.
Pravodobno pristigli zahtjevi administrativno će se obraditi. 
Zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru idu u postupak vrednovanja. Kvalitetu svakog pojedinog projekta ocijeniti će Povjerenstvo za odabir projekata koje osniva ministar graditeljstva i prostornoga uređenja. 
S odabranim Korisnicima Ministarstvo će potpisati Ugovor o sufinanciranju.
Za eventualna pitanja i dodatne informacije možete se obratiti se na ibalasevic@ctr.hr ili putem telefona 035/637-216.
 

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200