Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
16/03/2020

Izmjenjen je indikativan godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz OPKK 2014.-2020. za 2020. godinu

Ministarstvo za regionalni razvoj i europske fondove objavio je 13. ožujka 2020. godine izmjenu Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2020. godinu.

Ministarstvo za regionalni razvoj i europske fondove objavio je 13. ožujka 2020. godine izmjenu Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2020. godinu. U nastavku je pregled svih poziva koji su najavljeni za 2020. godinu.

Naziv Poziva: Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima – Faza II

Cilj: povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom sljedeće generacije (NGN) do 2023. godine.

Indikativni iznos: 185 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 24. 04. 2020.

Naziv Poziva: 3d1.4.1 Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Cilj: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Indikativni iznos: 15 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 01. 06. 2020.

Naziv Poziva: 4c2.3 Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.

Indikativni iznos: 152 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 30. 03. 2020.

Naziv Poziva: 4c1.5 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Cilj: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.

Indikativni iznos: 304 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 01. 10. 2020.

Naziv Poziva: 6i1 Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Cilj: doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Indikativni iznos: 150 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 16. 03. 2020.

Naziv Poziva: Poziv za sufinanciranje nabave električnih autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

Cilj: nabava novih električnih autobusa koji će doprinjeti razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometnih sustava sa niskim emisijama CO2, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Indikativni iznos: 112 500 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 29. 05. 2020.

Naziv Poziva: Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

Cilj: nabava novih autobusa kojim će se zamijeniti zastarjeli vozni park, odnosno kojima će se osigurati odgovarajuća razina usluge javnog prijevoza na središnjim linijama koje su predmet ugovora o javnim uslugama sklopljenim između tijela javne vlasti i prijevoznika.

Indikativni iznos: 264 705 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 30.4.2020.

Izvor: razvoj.gov.hr

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200