Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
11/06/2018

Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s ivavliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

Vrijednost natječaja je 50.000.000,00 kn

Otvorenim trajnim Pozivom ukupne vrijednosti 50.000.000,00 kn pružit će se potpora aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima te aktivnostima povećanja dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti. Poziv će biti podijeljen na dvije...

Otvorenim trajnim Pozivom ukupne vrijednosti 50.000.000,00 kn pružit će se potpora aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima te aktivnostima povećanja dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti. Poziv će biti podijeljen na dvije komponente:

Komponenta 1 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti, odnosno djecu i mlade čiji su roditelji nezaposleni ili korisnici dječjeg doplatka, djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade iz jednoroditeljskih obitelji, djecu i mlade iz obitelji s troje ili više djece, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju  te mlade koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa ili su nezaposleni te
Komponenta 2 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.
 

Status: Otvoren od 08.06.2018. do 31.12.2019.
Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Socijalna uključenost

Vrijednost natječaja: 50.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
24/05/2018

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 10.000,00 kn, a maksimalni 75.000,00 kn

Svrha ovog Poziva: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

Predmet ovog Poziva: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije...

Svrha ovog Poziva: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

Predmet ovog Poziva: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Područja: Malo i srednje poduzetništvo

Sažetak: Svrha ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Sve obrasce i priloge možeete pronaći OVDJE.

Foto: Arhiva

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
22/05/2018

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP” – KK.03.2.1.152

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, a ukupna alokacija: 200.000.000,00 HRK

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’ KK.03.2.1.15 sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje...

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’ KK.03.2.1.15 sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i  učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 200.000.000,00 HRK

Vrste potpora: 

Regionalne potpore,
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova,
Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima,
Potpore za usavršavanje,
Potpore male vrijednosti (de minimis)
Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja  u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i  učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

VAŽNO!

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 22. svibnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.15. Kako je bilo ranije najavljeno, radi se o novom Pozivu, otvorenom nakon otkazivanja prethodnog Poziva referentne oznake KK.03.2.1.10.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom predaje/dostave projektnih prijedloga do 28. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Projektni prijedlozi po ovom Pozivu podnose i predaju se na sljedeći način i u sljedećim rokovima:

Unos podataka putem sustava eFondovi: od 22. svibnja 2018. u 11:00 sati;
Podnošenje projektne dokumentacije putem sustava eFondovi: od 23. svibnja.2018. u 11:00 sati;
Predaja projektnih prijedloga – predaja Obrasca za prijavu isključivo putem preporučene poštanske pošiljke s povratnicom: od 5. lipnja 2018. u 10:00 sati
Važno: Vrijeme unosa i podnošenja projektne dokumentacije u sustav eFondovi ne predstavlja vrijeme predaje projektnih prijedloga za predmetni Poziv!

Napominjemo da će se prijaviteljima koji su svoje projektne prijedloge pripremili unutar sustava eFondovi za vrijeme trajanja otkazanog Poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, osigurati mogućnost korištenja svih prethodno unesenih podataka.

Zbog specifičnog načina podnošenja / predaje projektnih prijedloga u okviru ovog Poziva, molimo potencijalne prijavitelje da obrate posebnu pozornost na detaljno pojašnjenje u natječajnoj dokumentaciji, odnosno u Uputama za prijavitelje.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
21/05/2018

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Certifikacijom proizvoda do tržišta'

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna, pri čemu je intenzitet potpore 85% za mikro i mala poduzeća, odnosno 65% za srednja poduzeća.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je danas Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.12, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je danas Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.12, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive), uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. Cilj je Poziva da se povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonese aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 18. lipnja 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 30.000.000 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna, pri čemu je intenzitet potpore 85% za mikro i mala poduzeća, odnosno 65% za srednja poduzeća.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Foto: Ilustracija

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
16/05/2018

OTVORENI JAVNI POZIV za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

1. PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program). Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama...

1. PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program). Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr). Prijave se zaprimaju isključivo od 2. svibnja 2018. godine (sukladno točki 9. Programa). Otvoreni javni poziv je otvoren do 15. lipnja 2018. godine.

2. IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti A648087 planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

3. KORISNICI
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07). Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge. Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, Podnositelji prijave koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 20031
.
Na korisnike bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu primjenjivat će se odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

1 http://www.reach-compliance.eu/english/REACH-ME/engine/sources/regulations/launch-2003-361-EC.html
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_hr.html
 https://poduzetnistvo.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/IZRACUN%20MSP.pdf
2
Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:
 imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 su registrirani najmanje 2 godine do trenutka podnošenja prijave
 zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog2 u prethodnoj poslovnoj godini
 imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore3)
 imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene
 njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene
 njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

4. NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA I IZNOS POTPORE
Osnovna namjena:
- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
- upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta
Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):
- sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te
naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna

5. INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE
Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva se odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore u roku od 10 radnih dana od dana primitka potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratne potpore od strane korisnika te solemnizirane bjanko zadužnice. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Informacije o statusu raspoloživih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr).

6. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE
Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Otvorenog javnog poziva i nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva. Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

7. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE
Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju administrativnim uvjetima i uvjetima prihvatljivosti za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za provedbu Programa.

8. NADZOR
U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ovlašteno je izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora. Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom te će ih se uvrstiti na popiskorisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

9. ZAVRŠNE ODREDBE
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Otvorenog javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Otvorenog javnog poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (www.mingo.hr).
 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200