Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
21/12/2016

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 6.1. 'Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima', tip operacije 6.1.1. 'Potpora mladim poljoprivrednicima'

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 21.12.2016. godine objavila u Narodnim novinama broj 104/15 natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Korisnici ove...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 21.12.2016. godine objavila u Narodnim novinama broj 104/15 natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Korisnici ove mjere su mladi poljoprivrednici, osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Važno je naglasiti da  poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura.

Potpora je do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, a visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi troškovi su: kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Ukupna sredstva javne potpore iznose: 75.368.000,00 kuna, a prijave je moguće podnijeti do 24. veljače 2017. godine 

Više o natječaju na linku ispod.

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-provedba-tipa-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-nn-1202016/

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
07/11/2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OPERACIJU 7.2.2. - 'ULAGANJA U GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA'

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 100/16 Natječaj za provedbu podmjere 7.2.– provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Prihvatljivi korisnici...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 100/16 Natječaj za provedbu podmjere 7.2.– provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, a prihvatljiv projekt/operacija je građenje nerazvrstane ceste. investicija je prihvatljivo u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Važno je naglasiti da je ulaganje prihvatljivo ako je u skladu sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.2. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenog 2016. do 23. prosinca 2016.

Detaljne informacije o Natječaju može pronaći OVDJE.

Izvor: www.apprrr.hr/

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
08/09/2016

Javni poziv - Pomoćnici u nastavi 2

Brodsko-posavska županija objavljuje Javni poziv za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (listopad 2016.-lipanj 2017.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole na području Brodsko-posavske županije.

JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI ISPOD.

08/09/2016

JAVNI POZIV - MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - OSIGURANJE PRUŽANJA PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA ZA 2016. GODINU

ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA USMJERENIH NA OSIGURAVANJE PRUŽANJA PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA U ŽUPANIJAMA U KOJIMA NISU OSNOVANI ODJELI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

PREDMET JAVNOG POZIVA I VRSTA POTPORE:

Predmet ovoga Javnog poziva je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini koja su raspoređena u razdjelu Ministarstva pravosuđa.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu svoje prijave za financijske potpore slati za prioritetno područje...

PREDMET JAVNOG POZIVA I VRSTA POTPORE:

Predmet ovoga Javnog poziva je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini koja su raspoređena u razdjelu Ministarstva pravosuđa.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu svoje prijave za financijske potpore slati za prioritetno područje OSIGURAVANJE PRUŽANJA PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA U ŽUPANIJAMA U KOJIMA NISU OSNOVANI ODJELI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA sukladno aktivnostima navedenim u Pozivu i Uputama za prijavitelje.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 27. rujna 2016. godine.

CJELOVITI TEKST JAVNOG POZIVA, UPUTE ZA PRIJAVU I OBRASCI ZA PRIJAVU MOŽETE PRONAĆI OVDJE!

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
08/09/2016

JAVNI POZIV - DODIJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ULAGANJA U PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

PREDMET POZIVA

Dodjela sredstava potpore po Programu državne potpore za ulaganje u proizvodne tehnologije.

NAMJENA

Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice,...

PREDMET POZIVA

Dodjela sredstava potpore po Programu državne potpore za ulaganje u proizvodne tehnologije.

NAMJENA

Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

CILJ

Jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj poduzetništva ulaganjem u proizvodne tehnologije i stvaranje novih radnih mjesta.

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

  • MALA PODUZEĆA (koji su na dan 31.12.2015. godine zapošljavali minimalno 40 radnika)
  • SRADNJA PODUZEĆA
  • VELIKA PODUZEĆA

(Kategorija malih i srednjih poduzeća („MSP”) sastoji se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih igodišnji promet koji ne premašuje 50 milijuna EUR i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna EUR. Unutar kategorije MSP-ova malo poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna EUR. Unutar kategorije MSP-ova mikropoduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna EUR. Pri određivanju veličine poduzeća primjenjivi su i drugi kriteriji sadržani u Prilogu I. Uredbe 651/2014. Kategoriju velikih poduzeća čine poduzeća koja ne ispunjuju kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe 651/2014.)

 

INTENZITET POTPORE

Intenzitet potpore, odnosno najveća razina potpore za početna ulaganja velikih poduzeća u visini od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja. U slučaju ulaganja malih i srednjih poduzetnika taj se postotak uvećava za 10 postotnih bodova.

Troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su do granice od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja, i to isključivo ako su nastali kao direktno povezani troškovi ulaganja u materijalnu imovinu.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNE PRIJAVE

Poziv se vodi kao otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do: 7. listopada 2016. godine.

Prijave koje stigni izvan naznačenog roka neće biti razmatrane.

Za provedbu programa za 2016. godinu predviđeno je ukupno 40.000.000,00 kuna. Maksimalna vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna.

Cjelokupni tekst javnog poziva možete preuzeti ispod!

 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200